Ikääntyneiden palvelut

Päivitetty 15. joulukuuta 2020

Ikääntyneiden palveluissa painopisteinä ovat erityisesti kotihoidon kehittäminen, kotona asumisen tukeminen, omaishoidontuen käytäntöjen yhtenäistäminen sekä asiakas- ja palveluohjauksen maakunnallisen mallin luominen.

Ikääntyneiden palveluiden hanketyöskentely on alkanut projektiasiantuntijoiden perehtymisellä kuntien palveluihin ja hankkeen tavoitteisiin. Olemassa olevan kuntaorganisaatioiden yhteistyöryhmän kanssa on käyty läpi tavoitteita ja miten tästä menemme eteenpäin. Alkuvuodesta 2021 käynnistyvät työryhmät, joissa alamme työstää osa-alueita eteenpäin kohti hankkeelle asetettuja tavoitteita.

Yhteystiedot
Riikka Ovaskainen
Projektiasiantuntija, ikääntyneiden palvelut

+358 50 593 5695