Sosiaalihuolto

Päivitetty 15. joulukuuta 2020

Sosiaalihuolto on osana monialaista sosiaali- ja terveyskeskusta, jonka lisäksi sitä kehitetään omana osanaan hankkeessa.

Sosiaalihuollossa kootaan työryhmää, jonka tarkoitus on muun muassa kehittää ja tiivistää monialaista yhteistyötä, jalkauttaa työtä ihmisten pariin sekä kehittää matalan kynnyksen palveluita. Hankkeessa sosiaalihuoltoa katsotaan hyvin kokonaisvaltaisesta näkökulmasta ja pyritäänkin yhdistämään palveluita ja ammattilaisia toisiinsa, jotta palvelupolut olisivat selkeitä ja ennen kaikkea asiakaslähtöisiä. Pidämme myös ajatuksesta, että palvelut tulevat vielä vahvemmin asiakkaan luo – tähän digitaaliset ratkaisut tuovat omat mahdollisuutensa.

Hanketyö on vielä alussa ja käynnistelemme yhteistyötä täällä jo innolla! Meihin saa olla yhteydessä vapaan keskustelun merkeissä, juodaan yhdessä virtuaalikahvit ja ideoidaan. Tärkeää tietoa tarvitaan juuri teiltä kaikilta!

Yhteystiedot

Taru Arnkil

Projektiasiantuntija, sosiaalihuolto

+358 50 565 1604