För Tavastland -

Landskapsutveckling som bäst!

Hämeen liitto

Tavastlands förbund står till tjänst

Tavastlands förbund utvecklar Egentliga Tavastlands landskap, bevakar landskapets intressen i Finland och världen och upprätthåller också Tavastlands sommaruniversitet.

Tavastlands förbund är en serviceorganisation som grundar sig på demokratiskt beslutsfattande. Förbundet samordnar och planerar landskapets riktlinjer för utvecklingen och samlar resurserna för att förverkliga dem.

Vi har nära samarbete med kommuner, statliga myndigheter, företag och andra utvecklingspartner. Tavastlands förbunds medlemskommuner hör till Forssa, Riihimäki och Tavastehus regioner.