EU och internationalitet

Vårt mål är att utveckla Tavastland till ett hållbart, konkurrenskraftigt landskap som utgör en del av Europa. EU-programmens målsättning är att utveckla kunnandet, konkurrenskraften och sysselsättningen i Tavastland. Internationaliteten främjas i samarbete med kommunerna, regionerna, läroanstalterna och kompetenscentren. Samtidigt ökar konkurrenskraften, välfärden och livskvaliteten i landskapet.

EU-byrån i Bryssel arbetar med intressebevakning som gynnar alla tavastländska aktörer samt hjälper knyta kontakter och gör landskapet känt i Bryssel.

www.helsinki.eu