Föreningen Tavastlands friluftsområden

Föreningen Tavastlands friluftsområden tryggar och utvecklar friluftsmöjligheterna i landskapet samt värnar om naturens och landskapets särprägel. Föreningen har hand om 18 friluftsområden med en sammanlagd areal på ungefär 200 hektar och en strandlinje på totalt cirka 20 kilometer. Utflyktsdeltagare och turister har fri tillgång till områdena året runt.

Den så kallade Hämeen Ilvesreitti-leden (Tavastlands lodjursled) kopplar samman frilufts- och skyddsområden och tätorter med varandra. Ruttens sammanlagda längd är ungefär 250 kilometer. Då man vandrar längs de olika lederna får man bekanta sig med det vackra naturlandskapet på Tavastlands sjöplatå och med Tavastlands kulturarv.

Föreningen upprätthåller en friluftskarta för Tavastlands sjöplatå och en karttjänst som betjänar naturturism. Föreningen har också hand om underhållet och skötseln av såväl friluftsområdena som Ilvesreitti-leden.