Landskapsplanen

Med hjälp av planläggning och planering av markanvändningen skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö och utvecklandet av den. En av planläggningens viktiga uppgifter är att samordna olika synvinklar och mål. Landskapsplanen är en översiktlig plan för områdesanvändningen i landskapet och dess delområden och den sträcker sig över en lång tidsperiod. Planläggning på landskapsnivå utgör en del av planeringen av landskapet. I Egentliga Tavastland har Tavastlands förbund ansvaret för att utarbeta, uppdatera och utveckla landskapsplanen. I landskapsplanen anger man principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen samt anvisar områden som är viktiga för utvecklandet av landskapet.

Landskapsplanen styr medlemskommunernas planläggning samt annan planering av områdesanvändningen som myndigheterna utför. Med hjälp av landskapsplanen utvecklar vi på ett hållbart och långsiktigt sätt Egentliga Tavastlands region- och samhällsstruktur som består av flera centrumområden. Landskapsplanen skapar förutsättningar för att Tavastlandsprogrammets åtgärder genomförs och att landskapet har ett fungerande trafiksystem.