Hämeen maakuntahallituksen päätökset 12.2.2018

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 12.2.2018 muun muassa Hämeen liiton esitystä lisäraiteiden yleissuunnitelman laatimisesta, valitsi vuoden 2018 Häme-päivän ja myönsi AIKO-rahoitusta kahdelle hankkeelle.

Lisäraiteiden yleissuunnitelman laatiminen käynnistettävä viipymättä

Hämeen liitto pitää välttämättömänä, että Riihimäki-Tampere ratavälin lisäraiteiden yleissuunnitelman laatiminen käynnistetään viipymättä. Lisäksi radan kapasiteettia pitää lisätä jo perusparannuksen yhteydessä. Hämeen liitto esittää Liikennevirastolle, että se käynnistäisi ratalain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen pikimmiten.

Maaliskuussa Helsinki-Hämeenlinna -välillä aikataulun mukainen matka-aika pitenee VR:n tuoreen ilmoituksen mukaan noin kymmenen minuuttia, johtuen radan huonosta kunnosta ja ratatöistä. Nähtävissä on, että radan kapasiteettiongelmat kasautuvat ja pahenevat entisestään. Tulevaisuuden junapalvelujen turvaamiseksi tarvitaan pikaisesti lisää raidekapasiteettia. Suunnittelu ja toteutus vievät todennäköisesti useita vuosia ja siksi toimenpiteet tulee käynnistää heti.

Hämeen liitto toteaa, että koska valtakunnassa on rajalliset investointimahdollisuudet, tulisi investointeja kohdentaa tarkemmin niiden vaikuttavuuden mukaan. Pääradan vaikutusalueella on maan suurin kasvupotentiaali. Panostukset juuri tähän rataosuuteen tuottaisivat suurimman aluetaloudellisen vaikutuksen.

Lisäksi välityskyvyn pikaista kasvattamista tarvitsevat raideliikenteeseen päivittäin tukeutuvat työmatkalaiset, joita on kasvukäytävällä poikkeuksellisen paljon. Raideliikenteen välityskykyyn panostaminen on samalla panostus työvoiman liikkuvuuteen ja työllisyyteen tämän maan suurimman työmarkkina-alueen sisällä.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, p. 050 572 0945 ja suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. 0500 483 642

Lammin Pellavamarkkinat on vuoden 2018 Häme-päivä

Hämeen maakuntahallitus valitsi vuoden 2018 Häme-päiväksi Lammilla 16.6.2018 järjestettävät Pellavamarkkinat.

Häme-päiväksi valitaan vuosittain hämäläinen tai muuten maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä tapahtuma, joka järjestetään Kanta-Hämeen alueella. Häme-päiväksi haetaan Hämeen liiton järjestämällä haulla ja valinnan suorittaa maakuntahallitus.

Lisätietoja: johdon assistentti Jaana Laakso, p. 050 370 1417

Levähankkeille rahoitusta Kanta-Hämeeseen

Hämeen maakuntahallitus myönsi kahdelle leväaiheiselle hankkeelle molemmille 10 000 euron AIKO-rahoituksen.

Levien kasvatus jääpeitteen alla led-valaistuksen avulla -hankkeessa tuotetaan täysin uutta tietoa levien kasvatuksesta luonnon olosuhteissa talvella keinovalon avulla. Hankkeen tavoitteena on kokeilla ja luoda uudenlainen menetelmä käsitellä jätevesiä tehostamalla luonnon omien ekosysteemipalvelujen hyödyntämistä, vähentämällä haitallisten kemikaalien käyttöä ja mahdollistamalla fosforin ja typen kierrätystä. Hankkeen toteuttajana on Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema.

Pintafotobioreaktori – ratkaisu levänkasvun vähentämiseen ja levän hyötykäyttökasvattamiseen -hankkeessa rakennetaan uudenlainen innovatiivinen laite, jolla levää kasvatetaan suoraan testattaville pinnoille. HAMKin Ohutlevykeskuksessa on aiemmin kehitelty laitetta levänkasvun tutkimiseen pinnoilla ja tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta rakennetaan nyt uudenlainen pintafotobioreaktori, jonka hyödyt liittyvät muun muassa levän erottelun helpottamiseen ja näin ollen energiahävikin minimoimiseen. Hankkeen toteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu.

AIKO tarjoaa tukea kokeiluhankkeisiin

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisellä, eli AIKO-rahoituksella, on tavoitteena nostaa alueen kilpailukykyä vahvistamalla elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä.

Pienille kokeiluhankkeille on Hämeen liitossa käynnissä jatkuva haku, josta voidaan myöntää enintään 10 000 euron suuruisia tukisummia. Hankkeiden tulee olla kokeiluhenkisiä ja edistää merkittävien kehittämisavauksien käynnistämistä.

- Tähän mennessä maakunnassa on jätetty vasta viisi kokeiluhankehakemusta, joista kahdelle maakuntahallitus tänään myönsi rahoitusta. Kokeiluhankkeiden jatkuva haku on edelleen käynnissä, eli hakemuksia kannattaa laittaa tulemaan, kannustaa Hämeen liiton aluekehitysasiantuntija Arto Saarinen.

Keväällä 2018 on tarkoitus avata myös isompi hankehaku, kun Hämeen liitolle myönnettävän vuoden 2018 rahoituksen määrä on tiedossa.

Lisätietoja: aluekehitysasiantuntija Arto Saarinen, p. 050 305 2539

Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset 5.3. ja 16.4.2018.