Hämeen maakuntahallituksen päätökset 7.5.2018

Hämeen maakuntahallitus otti muun muassa kantaa ulosottovirastojen lakkauttamissuunnitelmaan, antoi kommentit Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyö- ja rakenneselvityksestä ja nimesi Hämeen liitolle tietosuojavastaavan.

Maakuntahallitus otti kantaa ulosottovirastojen lakkauttamissuunnitelmaan

Maakuntahallitus antoi oikeusministeriölle lausunnon ulosottovirastojen toimipaikoista. Oikeusministeriö esittää, että Kanta-Hämeen päätoimipaikka Hämeenlinnassa säilytettäisiin, mutta Forssan ja Riihimäen toimipaikat lakkautettaisiin. Ministeriön esityksellä olisi Kanta-Hämeessä merkittäviä henkilöstövaikutuksia.

Hämeen liitto toteaa, että Riihimäen ja Forssan toimipaikkojen lakkauttamisen haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Toimipaikkojen lakkauttaminen tarkoittaisi, ettei ulosottotehtävien hoitaminen toteudu asianmukaisella tavalla. Vaikka toimipaikassa asiointi ei olekaan säännöllistä, asian luonteen vuoksi, olisi sujuva ja vaivaton asiointi turvattava, samoin kuin tehokkaan perinnän mahdollistaminen.

Hämeen liitto esittää lausunnossaan, että Riihimäen ja Forssan toimipaikkojen palveluvalikoimaa on syytä kehittää kokonaisuutta tarkastellen, ei yksittäin ulosoton toimintoja tarkastelemalla. Näin olen sekä Riihimäen että Forssan toimipaikat tulee säilyttää.

Lisätiedot: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, p. 050 327 2837

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyö- ja rakenneselvitys

Hämeen maakuntahallitus pitää tehtyä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyö- ja rakenneselvitystä laadukkaasti tehtynä ja sen arvioidaan antavan hyvän pohjan erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämiselle.

Erikoissairaanhoidon yhteistyöhön liittyvät keskeiset päätökset määrittävät merkittävästi tulevan maakunnan toimintaa. Päätökset tulee tehdä maakunnan demokraattisissa toimielimissä ja selvitykseen liittyvät jatkovalmistelut on alusta alkaen kytkettävä kiinteäksi osaksi maakuntakonsernin ja maakunnan palvelukokonaisuuksien valmistelua.

Yhteistyön tiivistämiseen liittyy vielä suuria avoimia kysymyksiä koskien muun muassa viranomaispäätöksiä, verokohtelua ja yhtiön pääomittamista. Ennen lopullista päätöksentekoa kaikki avoinna olevat kysymykset on selvitettävä perusteellisesti.

– Sairaanhoitopiirit ovat hahmottaneet erikoissairaanhoidon tulevaisuuden haasteet erittäin osuvasti. Yhteistyötä on syytä tiivistää ja kytkeä erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämisen tavat tulevien maakuntien suunnitelmiin, toteaa Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Selvitysraportti pitää sisällään mm. yhteistyön tiivistämisen strategiset tavoitteet ja toteuttamisen vaihtoehdot sekä ehdotuksen toteuttamismalliksi.

Lisätietoja: muutosjohtaja Jukka Lindberg, p. 040 595 0631

Hämeen liitolle nimettiin tietosuojavastaava

Hämeen maakuntahallitus nimesi asianhallintasihteerin sijaisen, Hannu Terävän, Hämeen liiton tietoasuojavastaavaksi.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on muun muassa seurata, että henkilötietojen käsittely noudattaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja varmistaa näin ihmisten oikeuden henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen myös digiaikana. Tietosuojavastaava auttaa organisaatioita toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet, mutta vastuu kuuluu edelleen organisaation johdolle.

Hämeen liitto on tietosuojavastaavan valinnan lisäksi myös valmistautunut asetuksen voimaan tuloon kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi Hämeen liitossa valmistellaan henkilötietojen käsittelyn nykytilan analyysia.

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mirva Kandolin, p. 050 048 3633


Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 18.6.2018 ja 27.8.2018.
Hämeen maakuntavaltuuston seuraava kokous on 28.5.2018.