Ikäihmiset ovat huolissaan tulevaisuudesta

Ikääntyneet ovat viime aikoina olleet paljon julkisuudessa hoiva-alalla tapahtuneiden laiminlyöntien johdosta. Nykyinen tilanne on todettu olevan tietyiltä osin kestämätön. Ilmassa on lupauksia ”laittaa asiat kuntoon”, mutta toteuttamiseen tarvitaan  uusia päätöksiä ja ennen kaikkea rahoitusta.

- Tietysti on niin, että laiminlyöntejä ei voi yleistää koko maahan. Hyviä esimerkkejä löytyy, ja niistä voisi hakea toimintamalleja laajemminkin, toteaa Hämeen Eläkeläisjärjestöjen yhteistyöryhmän jäsen Ossi Lapisto.

Ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ovat joka päivä ajankohtaisia, ja peruspalvelujen tulee toimia. Eläkeläisjärjestöt toivovat, että kaatuneesta  sote-valmistelusta voidaan hyödyntää mahdollisimman monia asioita, jotta uudistuksessa päästäisiin lopultakin maaliin. Tärkeää on lisäksi huomioida kunnissa lakisääteisesti laadittavat suunnitelmat ikääntyneen väestön tueksi, joiden konkreettisemmin tulee tuoda esille toimintojen yksityiskohdat ja sisällöt.

Millaista on ikäihmisten asuminen tulevaisuudessa?

Ihmisten hyvinvointiin liittyy terveyden ja hoivan lisäksi myös viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Tulevaisuudessa asuminen saa uusia konsepteja, mutta mihin toimintoihin ne sulautuvat ja miten ne vaikuttavat vanhusten asumiseen?

Tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinonen kirjoitti viime vuonna Hyvän huomisen Häme -raportin, missä luodataan hämäläisen asumisen tulevaisuuksia muun muassa senioriasumisen tarpeista ja toiveista.

- Asumisen elämyksellisyys vahvistuu, toisin sanoen asumiseen kohdistuu yhä enemmän unelmia. Pitäisin todella tärkeänä, että ikäihmiset toisivat aiempaa vahvemmin omat asumisen unelmansa rohkeasti esiin, kannustaa maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen Hämeen liitosta.

- Samalla ikäihmiset tekisivät palveluksen esimerkiksi nuorille, joiden ajankohtaisissa keskusta-asumisen haaveissa on yllättäen samoja elementtejä, mutta joille järjestäytyminen ei ole niin luontaista kuin ikäihmisille.

Tulevaisuuden asuminen saa uusia muotoja väestön vanhenemisen ja asumisen risteyskohdissa: on hoivakotia ja kotihoivaa, tulevaisuuden helppokäyttöisiä digikoteja, uudenlaisia palvelukonsepteja, yhteisöllistä asumista ja jopa yhteisöllistä seniorirakennuttamista.

- Tarvitsemme asuntotuotantoon lisää variaatiota ja laatua suunnitteluun, kuitenkin kohtuuhinnalla toteutettuna. Ikäihmisten piirissä toivotaan turvallisia, yhteisöllisiä ja inspiroivia asuinympäristöjä. Hämäläiskaupunkien ja kuntien keskustat tarjoavat inhimillisen mittakaavan, mutta kaipaavat päivittämistä esimerkiksi kaupunkivihreydessä, keskustapalveluissa ja osallistumismahdollisuuksissa. Gryndereiden varaan asumisen kokonaisvaltaista kehittämistä ei voi jättää. Kunnat ovat avainasemassa, Anna-Mari Ahonen jatkaa.

Kunnat ja järjestöt tärkeässä roolissa

Ikääntyneillä kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Kuntien lakisääteisenä velvollisuutena on huomioida ja huolehtia siitä, että tämä toteutuu. Myös vanhusneuvostojen rooli on merkittävä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Ikäihmiset ovat tulevaisuuden yhteiskunnan kasvava voimavara aktiivisen eläkeikänsä aikana.

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen liitto järjestivät yhteistyössä Hämeen Eläkeläisjärjestöjen yhteistyöryhmän kanssa ikääntyville suunnatun tilaisuuden Raatihuoneella torstaina 9.5.2019. Vuorovuosin se toteutetaan Päijät-Hämeen liiton kanssa, koska yhteistyöryhmässä on edustajia molemmissa maakunnissa toimivista järjestöistä.

Ikäihmiset mukana muutoksessa –seminaarissa keskusteltiin muun muassa soten tulevaisuuden halutusta sisällöstä ja senioriasumisen näkymistä sekä kuultiin Kanta-Hämeen suunnitteilla olevan uuden keskussairaalan perusratkaisuista sekä valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen edunvalvontaan keskittyvän yhteistoimintaorganisaatio EETU ry:n puheenjohtajan, Anneli Tainan, puheenvuoro ikäihmisen ajankohtaisista asioista valtakunnan tasolla.

Seminaarin luennot ovat nähtävillä Hämeen liiton sivuilla.

Lisätietoja:
Hämeen Eläkeläisjärjestöjen yhteistyöryhmän jäsen Ossi Lapisto (tilaisuuden järjestäjä) ja ryhmän puheenjohtaja v. 2018-19 Aila Heinäjoki.