Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava. Kumottu 12.9.2019.

Maakuntakaava 2040 on voimaan tullessaan kumonnut kaikki aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan.

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Kaavassa ei käsitellä kaikkia maankäytön kysymyksi vaan se täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa.

Maakuntavaltuusto hyväkstyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan 11.6.2012. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 2.4.2014. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Humppilaan osoitetun lentoliikenteen ja logistiikan alueen, eräitä kaupan aluevarausten merkintöjä sekä VT2 runkotiemerkinnän. Ympäristöministeriön päätöksestä jätettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen useita valituksia. Valitukset koskivat lentoliikenteen ja logistiikan aluetta, seudullisia kaupan palveluvyöhykkeitä, VT":n runkotiemerkintää sekä Forssan ja Tammelan raja-alueelle sijoittuvaa tuulivoimaloiden aluetta.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi 10.11.2015 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaa koskevat valitukset. KHO kumosi päätöksen, jolla ympäristöministeriö oli jättänyt vahvistamatta seudullisia kaupan palveluvyöhykkeitä koskevat merkinnät. Muilta osin KHO pysytti voimassa ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen. Ympäristöministeriö vahvisti Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan myös seutukeskuksen palveluvyöhyke- merkinnän osalta 18.12.2015.

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätös (pdf)

KHO:n Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaavaa koskeva päätös

Ympäristöministeriön seutukeskuksen palveluvyöhykettä koskeva vahvistuspäätös

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava sisältää seuraavat aineistot:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartta
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostus, merkinnät ja määräykset
Yhteenveto 1. vaihemaakuntakaavan vaikutuksista, selostuksen liite nro 6
Kaupan suuryksikkötulkinta alueittain, selostuksen liite nro 7
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaan perustuvat maakuntakaavan muutokset sekä alueluettelot kumottavista alueista ja kohteista
Kanta-Hämeen vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä

Lisätietoja
Suunnittelujohtaja Heikki Pusa
0500 483 642
etunimi.sukunimi@hame.fi

Maakuntainsinööri Paula Mustonen
050 3753218
etunimi.sukunimi@hame.fi