Tavastlands förbund – "Ord är handling"

Tavastlandsprogrammet är ett strategiskt program med vilket framtiden skapas i Egentliga Tavastland. Tavastlandsprogrammet innefattar en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. I programmet anger man riktningen för landskapets utveckling och samlar resurserna för att programmets mål kan förverkligas.

Landskapet utvecklas så att människorna vill och kan arbeta och bo i Tavastland. Med val som grundar sig på smart specialisering eftersträvar vi hållbar utveckling i Egentliga Tavastland.

Genom samarbete har man kommit överens om följande prioriteringar för Tavastlandsprogrammet: tillväxtkorridorer och tillgänglighet, boende och välfärd, bioekonomi och hållbar användning av naturresurser, möjligheter inom tillverkande industri samt internationalisering och dragningskraft.

Tavastlandsprogrammet har gjorts för att förverkligas. Målet är att bilda tillräckligt stora utvecklingshelheter som har genomslagskraft. För att förverkliga dem samlas resurser från kommunerna, landskapen, regionala nätverk, staten, Europeiska unionen och företag.