SYMBI-hankkeen uutiskirje 1/2022

Päivitetty 20. kesäkuuta 2022

SYMBI (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy) -hankkeen uutiskirje on ilmestynyt. SYMBI keskittyy yhteen Kanta-Hämeen kärkiteemoista, eli kiertotalouden edistämiseen. Tässä tiivistys hankkeen ensimmäisen jakson toimenpiteistä. Koko kirjeen voit lukea alempana löytyvän linkin takaa (englanniksi).

Pandemia on aiheuttanut suuria haasteita SYMBI-partnereiden pyrkimyksille kohti kiertotalousmallia. Kriisin aikana lineaaristen talousmallien tehottomuus on korostunut, mikä on asettanut omat huolensa aluetalouksien elpymiskyvylle ja resilienssille. Kriisin jälkeen kasvavien teollisuuden jätteiden, energian kysynnän ja hiilidioksidipäästöjen vuoksi seitsemällä SYMBI-alueella on entistä suurempi tarve jatkaa kiertotalouden kehittämistoimien ja -politiikkojen edistämistä.

SYMBIn tavoitteena on tukea resurssitehokkaaseen talousmalliin siirtymistä alueilla, hyödyntämällä alueiden välisiä oppeja ja synergioita liittyen jätteiden, energian ja sivutuotteiden käyttöön uusioraaka-aineina.

SYMBIn jatkohankkeessa tämän tavoitteen eteen työskennellään edelleen, kuitenkin COVID-19-pandemian vuoksi muuttuneessa tilanteessa. Ensimmäisen jakson aikana partnerit keskustelivat pandemian vaikutuksista teollisiin symbiooseihin punniten sekä sen tuomia haasteita että mahdollisuuksia. Alueilla pidettiin keskeisten sidosryhmien etäkokouksia ja -työpajoja teollisten symbioosien digitaalisten työkalujen hyvien käytäntöjen etsimiseen ja hyödyntämiseen liittyen.

Uutiskirjeen sisältö:

Yhteinen selvitys ”COVID-19 vaikutukset, haasteet ja mahdollisuudet” (sivu 2)
Alueelliset sidosryhmäkokoukset (sivu 3)
Projektin tapahtumat ja muut aiheeseen liittyvät tapahtumat (sivu 4)
Partnereiden uutiset (sivu 5)
Konferenssit (sivu 6)