Avoin esittelytilaisuus Kanta-Hämeen maakunnallisen tuulivoimaselvityksen tuloksista

18.10.2022 - 18.10.2022, klo 17:00 - 19:00

Teams

Tuulivoimatuotantoon mahdollisesti soveltuvia alueita on selvitetty Kanta-Hämeessä. Maakunnassa on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa tuulivoimaloiden aluetta, mutta mahdollisuuksia merkittävälle tuotannon lisäämiselle olisi.

Edellisen (2013) valmistuneen selvityksen perusteella maakuntakaavaan merkittiin kolme tuotantoon soveltuvaa aluetta, joista nämä kaksi on toteutunut. Viime vuosien aikana tapahtunut tuulivoimaloiden huima teknologinen kehitys sekä niiden korkeuden merkittävä kasvu ovat vaikuttaneet siihen, että tuulivoimalle voisi löytyä soveltuvia paikkoja uusilta alueilta.

Selvitys on laadittu koko maakunnan alueelta, koska tuulivoimalle potentiaalisten alueiden määrä on kasvanut ja vaikutukset aiempiin selvityksiin verrattuna ovat muuttuneet.

Selvityksessä nousseet uudet alueet osoittavat maakunnan teoreettisen maksimipotentiaalin. Osa alueista tulee karsiutumaan pois tarkempien selvitysten yhteydessä, mutta osa päätynee maakuntakaavaan tuulivoimaloiden alueiksi.

Kanta-Hämeen maakunnallisen tuulivoimaselvityksen on laatinut FCG Oy ja siihen on saatu avustusta ympäristöministeriöltä. Tuloksia esitellään kaikille avoimessa Teams-verkkotilaisuudessa tiistaina 18.10.2022 klo 17–19. Tervetuloa linjoille!