Huippufoorumi kansainvälisten osaajien rekrytoinnista

5.10.2023, klo 08:15 - 13:30

Hämeenlinna Biorex Prime ja Verkatehdas, Lasipiha

Suomen työmarkkinoilla on huutava tarve osaavasta työvoimasta. Nyt jos koskaan kannattaa tulla hakemaan vinkit ja neuvot kansainvälisen osaajan rekrytointiin!

Nostetaan Kanta-Hämeen elinvoima vahvaan kasvuun kansainvälisillä osaajilla!

Hämeen liitto, TE-toimiston EURES-palvelut ja Hämeen Yrittäjät järjestävät huippufoorumin Hämeenlinnassa Biorex Primessa 5.10.2023. Maksuton foorumi on suunnattu kaikille kantahämäläisille työnantajille, kansainvälisistä rekrytoinneista vastaaville sekä yrityksille, yhteisöille ja organisaatioille, jotka vielä miettivät kansainvälisen osaajan rekrytointia mahdollisuutena.

Ainutlaatuisessa tapahtumassa on luvassa kohtaamisia, kokemuksia ja osaamista sekä käytännön vinkkejä rekrytointiin ja kaikkeen siihen liittyvään. Foorumi tarjoaa tilaisuuden oppia, verkostoitua ja jakaa parhaita käytäntöjä.

Ohjelmassa kuullaan mm. käytännön esimerkkejä rekrytoinneista eri aloilta, jaetaan tietoa EURES- ja muista maahanmuuttoon liittyvistä palveluista ja lisäksi kuullaan kansainvälisen osaajan tarina hänen itsensä kertomana. Rekryklinikalla on mahdollisuus keskustella kansainväliseen rekrytointiin liittyvistä kysymyksistä muun muassa viranomaistahojen kuten maahanmuuttoviraston asiantuntijoiden kanssa. Tutustu päivän tarjontaan alempaa.

Tule tapaamaan toisia työnantajia, viranomaisia ja julkisen sektorin edustajia, laajenna verkostoasi ja solmi yhteistyökumppanuuksia kansainvälisen rekrytoinnin alalla.

Ohjelma, puhujaesittelyt ja Rekryklinikan toimijat

8.15–8.45Aamiaisbuffet
8.45–9.00Avaussanat ja tervetuloa
Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät
Krista Taipale, Hämeen liitto
Vuokko Keränen, Hämeen TE-toimisto, EURES-palvelut
9.00–9.30How and why did I end up working in Finland? The story of an international professional (ENG)
César Soares de Oliveira

Juha Haukka

Hämeen Yrittäjien toimitusjohtajana yksi keskeinen tehtäväni on edistää osaajien ja työnantajien kohtaamista. Hämeen Yrittäjissä on 2600 jäsenyritystä, joissa työskentelee yhteensä lähes 18 000 henkilöä. Keväällä 2023 toimin selvitysmiehen tehtävässä. Työryhmämme luovutti suositukset työperäisen maahanmuuton edistämisiseksi Kanta-Hämeessä.

Krista Taipale

Työskentelen Hämeen liiton Häme Goes Global-hankkeen hankejohtajana ja Brysselissä sijaitsevan Häme EU Officen johtajana. Minulla on yli 20 vuoden  ammatillinen kokemus kansainvälisiin ja EU-asioihin liittyvistä kehittämis- ja johtotehtävistä sekä Brysselissä että Suomessa. Teen laajaa sidostyhmäyhteistyötä kansainvälistymiseen liittyen ja olen erikoistunut myös kulttuurien väliseen yhteistyötyöhön ja kansainväliseen viestintään. Kansainvälisen rekrytoinnin edistäminen Kanta-Hämeessä on tärkeä osa työtehtäviäni. Koulutukseltani olen kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut yhteiskuntatieteiden maisteri.

César Soares de Oliveira

I am a Brazilian legal scholar in international marine ocean governance. I’m currently doing PhD in law at the University of Eastern Finland. My background is in international environmental law and diplomacy. I have lived in Finland for four years in Joensuu and I was also an exchange student in Hämeenlinna Lyseon Lukio from 2012-2013.

Käytännön kokemuksia kansainvälisen osaajan rekrytoinnista

9.30–9.50

Miten toteutetaan rekrytoiva lähtömaatestaus teknologia-alalla – kustannukset työnantajalle
Ari Lähteenmäki, Barona
9.50–10.10Miten toteutetaan rekrytoiva lähtömaakoulutus sote-alalla ja millaiseen taloudelliseen tukeen on mahdollisuus työllistyttäessä EU-alueelta, alasta riippumatta
Kirsi Melvola-Georgarakakos, Bbi Nordics Oy
10.10–10.30Kielitaidon ylittävä yhteys: Ulkomaalaiset työntekijät päiväkodissa tuovat mukanaan uuden ulottuvuuden ilman kielimuureja
Sari Järvinen, Jaarlin päiväkoti

Ari Lähteenmäki

Olen toiminut Baronalla 12 vuotta ratkaisemassa yritysten osaajahaasteita yhdessä julkishallinon ja oppilaitosten kanssa. Oma ajatukseni on, että osaajahaasteita ei kukaan ratkaise yksin vaan ne tehdään yhteistyöllä.

Kirsi Melvola-Georgarakakos

Olen Head of Global UX ja Talent Mobility BBi Communicationilla. Lisäksi toimin EURES kouluttajana, mentorina sekä neuvojana. Minulla on yli 11 vuoden kokemus räätälöityjen palveluratkaisujen suunnittelusta ja toimittamisesta kansainvälisten osaajien rekrytointihaasteisiin. Autan kumppaneitamme rekrytoimaan ja kehittämään pitovoimaansa kansainvälisten osaajien osalta rajojen ja kulttuurien yli hyödyntäen asiantuntemustani palvelu- ja liiketoimintasuunnittelussa, markkinointiviestinnässä, strategisessa johtamisessa ja viestinnässä

Sari Järvinen

Päiväkotiyrittäjänä ja varhaiskasvatuksen ammattilaisena koen kansainvälisyyden merkittävänä voimavarana. Alle kouluikäisten lasten tulisi kohdata erilaisuutta tavoitteena suvaitsevaisuus, erilaisten kulttuurien arvostaminen ja myönteinen suhtautuminen vieraisiin kieliin. Siksi olen kokenut luontevana hankkia työvoimaa myös ulkomailta yli 20 vuoden ajan.

Apua ja tukea kansainvälisen osaajan rekrytointiin

10.40–10.55EURES-palvelut: Kansainvälisen rekrytoinnin maksuttomat palvelut työnantajalle – työpaikan markkinointi, työntekijän löytäminen, esivalinnassa auttaminen, taloudelliset tuet
Vuokko Keränen, Hämeen TE-toimisto, EURES-palvelut
10.55–11.05Hämeen TE-toimiston uusi kansainvälisen rekrytoinnin malli
Hanna Blomqvist, Hämeen TE-toimisto, kansainvälinen osaaminen
11.05–11.15IMAGO-valmennukset
Kirsi Hyväri, Hämeen ELY-keskus
11.15–11.45Maahantulo ja oikeus työntekoon – työnantajavelvoitteet
Pia Stranden, Maahanmuuttovirasto MIGRI
11.45–12.00Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa
Suvi Karhu, Tampereen työlupayksikkö

Vuokko Keränen

Olen EURES-neuvoja ja kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa. Taustani sisältää työskentelyn EU:n ulkosuhteissa henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tehtävissä. Toimin Hämeen alueella ja olen osa laajaa eurooppalaista EURES-neuvojien verkostoa, jonka päämääränä on tukea  työnantajia osaavien työntekijöiden löytämisessä.

Hanna Blomqvist

Toimin Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa kansainvälisen osaamisen asiantuntijana. Työnkuvaan kuuluu mm. alueellista verkostotyötä, käytännön rekrytointia sekä kv-rekrytointiprosessiemme kehittämistä entistä kattavammiksi asiakkaillemme. Työkokemusta minulle on kertynyt mm. elinkeinoelämän edunvalvontajärjestössä vaikuttamistyön ja kansainvälisen projektityön parissa. Kansainvälistyminen ja yrityskulttuurin kehittäminen ovat teemoina lähellä sydäntäni ja autan niissä mielelläni paikallisia yrityksiä!

Kirsi Hyväri

Työskentelen Hämeen ELY-keskuksessa työelämä-valmentajana. Tehtäviini kuuluu työelämän kehittäminen ja työperäinen maahanmuutto. Kansainvälisen rekrytoinnin menetelmät ja palvelut ovat osa työtäni ja teen vahvaa verkosto- ja kehittämistyötä sen saralla. Monimuotoisen rekrytoinnin edistäminen on keskeistä työssäni ja koen tärkeäksi tukea työnantajia siinä. IMAGO-valmennuksen avulla yritykset voivat kehittää rekrytointiosaamistaan ja työnantajakuvaansa.  Toimin Hämeessä IMAGO-valmennusten yhteyshenkilönä.

Piia Stranden

Olen Maahanmuuttoviraston lupa- ja kansalaisuusyksiköstä ja työskentelen vastuualueella, jossa on erikoistuttu opiskelu- ja työperusteisiin oleskelulupiin. Itse olen erikoistunut työnantajan sertifiointiin, työperusteisiin oleskelulupaprosesseihin ja olen ollut lupaprosessien kehittämistyössä aktiivisesti mukana.

Suvi Karhu

Toimin koordinaattorina TE-toimiston työlupapalveluissa, jossa käsitellään valtakunnallisesti EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden oleskelulupahakemuksia. Työssäni vastaan erityisesti rakennus- ja teknologiateollisuuden toimialaryhmän työn organisoimisesta ja lupakäytäntöjen kehittämisestä. Ennen työlupapalvelujen valtakunnallistamista olen toiminut työlupa-asiantuntijana Pirkanmaan TE-toimistossa, jossa käsiteltiin aiemmin keskitetysti muun muassa Hämeen alueen työlupahakemukset.

REKRYKLINIKKA klo 12.00–13.30 Lasipiha, Verkatehdas

P1EURES-palvelut – Työvoimaa Euroopasta
P2Hämeen Yrityspalvelut ml. Imago
P3Maahanmuuttovirasto MIGRI
P4Tampereen työlupayksikkö
P5Faktia Oy / EURES-palvelut työnantajalle
P6Barona – Rekrytoiva ammattitaidon testaus teknologia-alalle
P7BBi Nordics Oy – Rekrytoiva lähtömaakoulutus sote-alalle ja taloudellinen tuki Euroopasta tuleville työntekijöille
P8HAMK Kansainvälistymisen palvelut – Kansainvälistä kilpailukykyä ja osaajia
P9Kela, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus – Suomeen tulo ja asiointi Kelassa
P10Hyria koulutus Oy – Ammatillista osaamista kieli- ja kulttuuritietoisesti
P11Kulkeva-hanke – Oppilaitosten tuki rekrytointiprosessissa, yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hämeen ammatti-instituutti HAMI, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
P12SUJUVA – Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle -hanke, Hämeen ammatti-instituutti HAMI
P13Reactored – perehdytysalusta kv-rekrytointeihin, Kari Savolainen, Rouhia Oy

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt.