Kanta-Hämeen Interreg-info

18.1.2023, klo 10:00 - 12:30

Hämeen liiton Teams

Euroopan alueiden välinen yhteistyö on tarpeen silloin, kun jotakin ongelmaa tai haastetta ei pystytä ratkaisemaan yksin alueen toimijoiden voimin. Tällöin on järkevää hakea ideoita, oppia ja osaamista oman maan rajojen ulkopuolelta.

Kanta-Hämeen toimijoilla on mahdollisuus hakea kansainvälistä EU-hankerahoitusta kolmesta eri Interreg-ohjelmasta, jotka ovat ohjelma-alueeltaan sekä rahoitettavan toiminnan teemojen ja luonteen osalta keskenään erilaisia.

Hämeen liitto järjestää kaikista näistä kolmesta ohjelmasta yhteisen Interreg-infotilaisuuden Teamsissa 18.1. klo 10–12.30. Tule kuulemaan ja oppimaan lisää Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region ja Interreg Europe -ohjelmista, niiden painopisteistä ja tulevista rahoitushauista.

Ohjelma:

10.00–10.15Tilaisuuden avausKrista Taipale, Häme Goes Global -hanke, Hämeen liitto
10.15–11.00Interreg Central BalticSafira Schubak, Central Baltic Contact Point
11.00–11.30Interreg Baltic Sea RegionMatti Lipsanen, Pirkanmaan liitto
11.30–12.00Interreg EuropeAnnukka Mäkinen, Kuntaliitto
12.00–12.30HankeklinikkaKysymyksiä ja vastauksia kaikille esittelijöille