Koulutus: Kulttuurierot monikulttuurisessa työyhteisössä ja kansainvälisissä rekrytoinneissa

10.3.2022, klo 09:00 - 11:00

Hämeen liiton Teams

Häme Goes Global Academyn koulutukset on tarkoitettu kaikille kantahämäläisille toimijoille, kehittäjäorganisaatioille ja yrityksille. Akatemian tavoitteena on vahvistaa Kanta-Hämeen kansainvälistymistä ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tietoja ja taitoja.

Yhä useampi työyhteisö alkaa jo nyt olla monikulttuurinen. Tämä tulee lisääntymään jatkossa, sillä Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia, jotta säilytämme hyvinvointimme ja kilpailukykymme. Tarvitsemme siis työyhteisössä monikulttuuriosaamista – kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Monikulttuurisuudesta on paljon hyötyä työyhteisöille, sillä se luo pohjan innovatiiviselle työskentelylle, jonka avulla luodaan kilpailukykyä. Se tuo usein mukanaan myös haasteita, sillä erilaiset tavat ja kommunikointityylit voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä.

Miten työyhteisössä tehdään monikulttuurisuudesta aidosti rikkaus, josta kaikki hyötyvät? Mitä kansainvälisissä rekrytoinneissa on hyvä ottaa huomioon?

Tässä koulutuksessa käymme läpi kulttuurin roolia ja merkitystä työelämässä, pohdimme mitkä ovat kulttuuriset ”silmälasimme”, ymmärrämme kulttuurieroja Hofsteden mallin avulla. Lisäksi tutustumme siihen miten kulttuurieroja tulkitaan ”oikein” ja hyödynnetään, mitä monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat kilpailutekijöinä ja saamme vinkkejä kansainvälisiin rekrytointeihin.

Valmentaja

Mira Kivistö, Senior Consultant, ConTe Oy

Valmentaja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen markkinointi) ja valtiotieteiden kandidaatti (kansainväliset suhteet). Hän on suorittanut Hofstede Centren Accredited Lecturer in Intercultural Management -koulutuksen ja opiskellut Cross-Cultural Managementia Ruotsissa. Hän puhuu useita kieliä ja on vieraillut yli 60 maassa.

Kouluttajana Mira Kivistö on saanut positiivista palautetta innostavuudesta ja käytännönläheisyydestä.

Miralla on innostava ja konkreettinen tapa asioiden läpikäyntiin sekä paljon osaamista.

Kouluttajana Mira oli asiantunteva, mutkaton ja tyyliltään pirteä.

Tutustu tästä Häme Goes Global Academyn muihin koulutuksiin.