Viikkolounas: Kaiken keskiössä kiertotalous – mikä on Green Deal ja mitä se tarkoittaa kiertotaloudessa?

13.5.2022, klo 12:00 - 13:00

Hämeen liiton Teams

Tervetuloa virtuaaliselle lounaalle keskustelemaan Green Deal -sopimuksista ja niiden mahdollisuuksista!

Virtuaalisen lounaamme alustajana on kiertotalouden johtava asiantuntija Aki Finér Motivasta. Hänen vastuualueelleen kuuluvat mm. kiertotalouden liiketoimintamallien kehitys sekä materiaalitehokkuuden sitoumustoiminta.

Green Deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Sopimuksia voidaan solmia myös julkisen sektorin kanssa. Green Deal -sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen vastaamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.

Green Deal -sopimukset tuovat yhteen ne tahot, joilla on keskeinen rooli toivottavan muutoksen aikaansaamiseksi.