Tervetuloa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman verkkotyöpajaan

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteuttaa kansallisen verkkotyöpajan 4.5.–20.5.2020. Mukaan kehittämistyöhön ovat tervetulleita kaikki sidosryhmät kuten järjestöt, yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, valtion viranomaiset sekä kokemusasiantuntijat ja kansalaiset.

Verkkotyöpajan tavoitteena on innovoida uusia toimintatapoja ja tarjota eri sidosryhmille mahdollisuus osallistua Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteiseen rakentamiseen.

Miten tulevaisuuden sote-keskus parhaiten vastaa ihmisten tarpeisiin? Miten kansalaisyhteiskunnan, järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten voimavarat ja osaaminen hyödynnetään?

Verkkotyöpajassa myös arvioidaan ja kehitetään eteenpäin muiden osallistujien näkemyksiä ja ideoita.

Jos kyselyn suljettuasi mieleesi tulee vielä uusia ideoita, pääset saman linkin kautta osallistumaan uudestaan.

Tulokset julkaistaan soteuudistus.fi-verkkosivulla kesäkuussa 2020.

Verkkotyöpajassa saatua tietoa ja näkemyksiä hyödynnetään Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kansallisessa kehittämisessä ja alueellisten valtionavustushankkeiden toteutuksessa.

Valtionavustushankkeiden hakuaika päättyi 30.4. ja hankkeet pääsevät käytännössä alkamaan kesälomakauden jälkeen.

Lisätietoa sote-uudistuksesta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta löydät sivulta soteuudistus.fi.

Lisätietoa:

Kirsi Paasovaara
Erityisasiantuntija, STM

Maakunnan soten uudistamiseen haettiin 7,6 miljoonaa euroa rahoitusta

Hämeen liitto on hakenut yhteensä 7,6 miljoonaa euroa valtionavustusta kahteen Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hankekokonaisuuteen. Kehittämishankkeilla käynnistetään pääministeri Marinin hallituksen valtakunnallinen sote-uudistus maakunnassa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa on tavoitteena laaja-alainen toimintakulttuurin muutos.

Hankkeissa tehtävä kehittämistyö tulisi näkyä asiakkaille siten, että tulevaisuudessa palveluihin päästään entistä nopeammin ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut yhdellä yhteydenotolla kokonaisvaltaisesti.

Hankkeissa tehtävä työ tulee entistä tarpeellisemmaksi siinä vaiheessa, kun näitä poikkeusolojen aikana kertyneitä kiireettömiä vastaanottoaikoja ryhdytään purkamaan.

Niina Haake, projektipäällikkö, Hämeen liitto

Peruspalvelujen kehittämiseen ja niiden saatavuuden parantamiseen tähdätään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankekokonaisuudessa. Seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana uudistetaan muun muassa sote-ammattilaisten yhteistyön käytäntöjä ja työvälineitä.

Sote-rakenneuudistamisen valmistelua tukevassa hankkeessa on puolestaan tavoitteena kehittää muun muassa tietojärjestelmiä, johtamista ja asiakasosallisuutta. Hankkeen kautta parannetaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestämismalleja, lainsäädännön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Hankkeet käynnistyvät maakunnan kuntien ja kuntayhtymien sote-organisaatioissa näillä näkymin syksyllä 2020.

Kunnat ja kuntayhtymät tekevät toukokuun aikana päätökset sitoutumisestaan hankkeisiin. Kanta-Hämeelle myönnettävästä avustuksesta on odotettavissa päätöksiä sosiaali- ja terveysministeriöstä kesän aikana.

Tutustu tarkemmin Kanta-Hämeen sote-hankekokonaisuuden sisältöön tämän alla olevan lyhyen videoesittelyn kautta. Hankkeet esittelee projektipäällikkö Niina Haake ja projektiasiantuntija Johanna Hämäläinen Hämeen liitosta.

Lisätietoa:

Niina Haake, projektipäällikkö, p. 040 869 6436
Johanna Hämäläinen, p. 050 436 7246

Hämeen liiton varautuminen koronavirukseen

Koronaviruksen vuoksi ja riskien välttämiseksi olemme ottaneet käyttöön kokousten ja matkojen järjestämistä rajoittavat toimenpiteet.

Varmistaaksemme asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja henkilöstömme terveyden ja hyvinvoinnin suosimme yhteydenpidossa ja kokousten järjestämisessä etäyhteyksiä.

Ensisijaisesti yhteyttä Hämeen liiton asiantuntijoihin pyydetään ottamaan puhelimitse tai sähköpostilla. Asiantuntijamme ovat yhteydessä sovituista tapaamisista ja kokouksia voidaan järjestää Teamsin tai Skypen välityksellä.

Koronavirustilanne muuttuu koko ajan ja päivitämme toimintaohjeitamme tilanteen kehittyessä. Tällä hetkellä ohjeistuksemme on voimassa 31.5.2020 saakka, ellei toisin ilmoiteta.

Asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät Henkilöstö-sivulta.

Vilkasta sote-keskustelua ministeri Kiurun aluekierroksella

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun aluekierroksella Kanta-Hämeessä tarjoiltiin tilannekatsaus sote-uudistuksen etenemiseen ja tilannekuvasta Kanta-Hämeessä.

Hämeenlinnan Verkatehtaalle kokoontui aamupäiväksi laaja joukko sote-ammattilaisia, päätöksentekijöitä ja muun muassa järjestöjen edustajia.

Ministeri Kiuru korosti puheessaan huolta peruspalvelujen tilanteesta, haasteista palvelujen saatavuudessa ja muun muassa nuorten hyvinvoinnista.

Painopistettä on saatava muutettua raskaista ja vaativista palveluista kohti peruspalveluja. Systeemissä on virhe.

Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri, STM

Sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Kari Hakari valotti reformin etenemistä ja kertoi käynnissä olevista valtionavustushauista ja alueellisen valmistelun tuesta.

Ministeriö haluaa kannustaa alueita alueelliseen ja alueiden väliseen yhteistyöhön jo ennen varsinaisen maakuntavalmistelun käynnistymistä.

Kari Hakari, johtava asiantuntija, STM

Edellisellä tuotantokaudella muutosprosessia vetänyt Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg puolestaan nosti esiin kuntien haasteellisen tilanteen lainsäädäntömuutosten alla.

Hämeenlinnassa on jo pitkälti tehty ne rakenteelliset uudistukset, joilla on voitu trimmata kustannustehokkuutta. Valtion taholta tulevat vaateet tulisi myös rahoittaa täysimääräisesti.

Jukka Lindberg, sosiaali- ja terveysjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

Yleisöä puhuttivat muun muassa tulevan uudistuksen aikataulu ja vaikutukset lähipalveluihin. Ministeri Kiuru korosti, etteivät lähipalvelut ole katoamassa mihinkään, päinvastoin nyt niitä olisi tarkoitus parantaa ja kehittää.

Ministeri Kiuru kiertää talven aikana kaikkien maakuntien alueilla kertomassa hallitusohjelman mukaisesta uudistuksesta ja valtakunnallisen valmistelun vaiheista.

Lisätietoa:

Hämeen liitto, Niina Haake, projektipäällikkö, p. 040 869 6436

Palvelutarpeen ennakoidaan kasvavan – kustannuskehitys vaatii kunnilta jatkossakin yhteistyötä

Maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäselvityksen raportti on julkaistu. Raportista löytyy paljon erilaisia näkemyksiä soten kehittämistyöhön. Maakunnan kuntien toivotaankin nostavan keskusteluun ja myöhempää työstöä varten näistä itselleen tärkeitä yksityiskohtia.

Kuntien näkökulmat keskiössä

Maakunnan kunnat antavat selvityksestä omat lausuntonsa keväällä 2020. Ansiokkaasti tehtyä raporttia käsitellään talven aikana useilla eri poliittisilla foorumeilla.

Tärkeintä on päästä heti eteenpäin ainakin sopimuksellisella tiellä ja löytää mahdollisuuksia syventää integraatiota. Näin muodostetaan yhteiset askeleet kohti uutta sote-maakuntaa ja tehdään työtä kustannustehokkuuden eteen

toteaa maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

Sote-palvelurakenteen uudistaminen on myös kansallinen tavoite, jota rahoitetaan valtionavun turvin vuosien 2020-2022 aikana. Valtio tukee pääasiassa maakunnan laajuisia kehittämishankkeita. Hankkeet kohdistuvat palvelujen kehittämiseen.

Yhteistyötä on joka tapauksessa suotavaa tiivistää

Kanta-Hämeessä sote-palveluja järjestetään jo nyt monin tavoin yhteistyössä. Järjestämistavat, kustannusrakenteet ja palvelujen saatavuus ovat erilaisia, mikä tarkoittaa, että tarpeet maakunnalliseen yhteistyöhön vaihtelevat.

Selvää kuitenkin on, että palvelurakenteen haasteet vaativat yhteistyön tiivistämistä entisestään. Yhteistyökykyä sote-palvelujen osalta vaaditaan tulevina vuosina sekä isojen investointien että palvelujen kehittämisen näkökulmasta

tiivistää projektipäällikkö Niina Haake Hämeen liitosta

Yhteisessä organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalveluja voitaisiin tarkastella kokonaisuutena ja tasapainottaa näin talouden jakautumista. Henkilöstön osaamista voitaisiin myös jakaa entistä paremmin. Keskeisimpänä etuna olisi mahdollisuus palvelujen tiiviimpään yhteensovittamiseen.

Palvelutarve aiheuttaa jatkossakin painetta

Kuntayhtymäselvityksen mukaan väestörakenne ja palvelutarve Kanta-Hämeessä luovat tulevaisuudessakin painetta sote-kustannusten kehitykselle. Tähän vaikuttavat muun muassa palvelutarpeen muutokset väestökehitykseen nähden ja kyky terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveys- ja hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyyn. Kantahämäläisten haasteet hyvinvoinnin suhteen ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia kuin muuallakin Suomessa.

Ikääntyneiden osuuden ennustetaan kasvavan voimakkaasti vuoteen 2030 mennessä. Demografinen huoltosuhde on tällä hetkellä Kanta-Hämeessä korkeampi kuin Suomessa keskimäärin.

Kuntien kesken väestörakenteessa on eroja, ja tämä onkin otettava huomioon, kun suunnitellaan palvelujen tuottamista ja rahoitusta nyt ja tulevaisuudessa. Kustannuskehitys on ollut koko maassa nouseva

Niina Haake sanoo

Tutustu Maakunnallisen sote-kuntayhtymäselvityksen loppuraporttiin tästä.

Lisätietoa:

Hämeen liitto, Niina Haake, projektipäällikkö, p. 040 869 6436

Hämeessä voidaan kohtalaisen hyvin, sote-palveluissa silti kehittämisen varaa

Hämäläiset ovat perusterveydenhuollon palveluihin tyytyväisiä. Näin raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kanta-Hämeen sote-palvelujen järjestämistä.

Kanta-Hämeen lääkäripula on maan pienin ja sähköisiä palveluita käytetään maakunnassa melko paljon. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli THL:n raportin mukaan kolmanneksi vähiten koko maassa. Suuret käyttäjä- ja käyntimäärät ovat sen sijaan pidentäneet odotusaikoja hammaslääkärille.

Raportin mukaan päihde- ja mielenterveyspalveluja tulee kehittää helpommin saavutettaviksi. Myös perheille tarjottavissa palveluissa on kehitettävää. Lapsia sijoitetaan Hämeessä kodin ulkopuolelle yleisemmin, ja kiireellisiä sijoituksia on enemmän kuin koko maassa. Lastensuojelun avohuollossa uusien asiakkaiden määrä kasvaa.

Lasten palveluihin pyritään löytämään aidosti vaikuttavia ratkaisuja. Myös aikuisten palvelut tulee nähdä osana perheiden tukea

kertoo projektipäällikkö Niina Haake Hämeen liitosta

Työttömien palvelut näyttävät raportin mukaan toimivan, joskin työttömien terveystarkastusten osalta on vielä parannettavaa. Työllisyyskehitys Hämeessä on ollut positiivista.

Pitkäjänteinen kehittämistyö ikääntyneiden osalta näyttää tuottavan tulosta. Toki alueellisia eroja vielä löytyy. Kotihoitoa tulee kehittää jatkossakin, ja kotona asumista tukea entistä vahvemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet ja palvelutarve tulee kasvamaan tulevina vuosina. Palvelurakennetta on kehitettävä järjestelmällisesti ja yhteistyötä tulee tiivistää entisestään

Niina Haake toteaa

Lisätietoa:

Hämeen liitto, Niina Haake, projektipäällikkö, p. 040 869 6436