Hämeen maakuntahallituksen päätökset 22.2.2021

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 22.2.2021 muun muassa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa ja samalla päivitettyä alueellista selviytymissuunnitelmaa, sekä Vihreän kasvun Häme 2022-2025 –maakuntaohjelman valmistelua. Lisäksi maakuntahallitus antoi lausunnon muun muassa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Hämeen liitto lausui valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Ensimmäistä kertaa laadittavan kaksitoistavuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Suunnitelma vaikuttaa valtion liikenteelle osoittamaan rahoitukseen ja valtion budjetin kautta rahoitettavien hankkeiden toteutukseen. Sillä on siis välillisesti vaikutusta kaikkien asukkaiden arkeen ja maakunnan omaan liikennesuunnitteluun. 

Hämeen liitto otti liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa kantaa muun muassa valtakunnallisesti merkittävän pääradan kehittämiseen sekä perusväylänpidon ja väylähankkeiden rahoitusnäkökulmiin. Esitetty malli siirtää rahoitusvastuuta valtiolta kunnille, mitä ei voi pitää hyväksyttävänä suuntauksena.

Hämeen liitto katsoo myös, että ilmastonmuutosteemaa olisi suunnitelmassa pitänyt käsitellä syvällisemmin, ja työssä olisi tullut huomioida Suomen ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet. Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes ja valtaosa liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteestä. 

Yli hallituskausien katsova suunnitelma lisää parhaassa tapauksessa ennakoitavuutta liikennejärjestelmän kehittämisessä. Näin vältetään lyhytnäköisiä ratkaisuja ja mahdollistetaan kehittäminen laajemmassa mittakaavassa.

Juuso Helander, liikenneasiantuntija, Hämeen liitto

Väyläverkkoja koskevan investointiohjelman laatimista hankkeiden toteuttamisjärjestykseksi ja rahoittamiseksi Hämeen liitto pitää hyvänä. Eteläisen Suomen kasvukeskuksia yhdistävien pääväylien merkitys tulisi rahoituksessa huomioida. Hämeen liitto korostaa myös toimivien matkaketjujen tärkeyden huomioimista. 

Lisätietoja: Juuso Helander, liikenneasiantuntija, p. 046 922 6643

Elvytysrahoituksen haku käynnistyi Kanta-Hämeessä

Maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman sekä rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laatimisen. REACT-EU -rahoitus tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan koronapandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi nopeilla toimilla. Hankkeiden on päätyttävä 31.8.2023 mennessä. Hämeen liitto rahoittaa REACT-EU -erityistavoitetta 12.2.

Syksyllä 2020 laadittu alueellinen selviytymissuunnitelma päivitettiin toimeenpanosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kanta-Hämeen suunnitelma vastaa edelleen hyvin maakunnan elvytys- ja rahoitustarpeisiin. Täydennyksiä on tehty matkailun, asumisen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Maakunnan yhteistyöryhmä päättää toimeenpanosuunnitelmasta kokouksessaan 8.3.2021.

REACT-EU -rahoitus ajoittuu vuosille 2021-2022. Kanta-Hämeen rahoitusosuus on 6,318 miljoonaa euroa. Hämeen liiton osalta REACT-EU EAKR-haku päättyy 31.3. ja Hämeen ELY-keskuksen osalta REACT-EU ESR -haku päättyy 9.4.2021. Hakuilmoitus ja -opas löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi

Lisätietoja: Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija, p. 050 305 2539 ja Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja p. 050 506 0697

Vihreän kasvun Häme 2022-2025 -valmistelu starttaa vauhdikkaasti

Vihreän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelman valmistelu toteutetaan verkossa toimivalla yhteistyöalustalla, jossa erilaista toimintaa ja yhteisiä työpajoja järjestetään koko kuluvan vuoden ajan.

Maakuntaohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kesken ja yhteistyö starttaa vauhdikkaasti kick-off -tilaisuudella torstaina 25.2.2021. Tilaisuus striimataan myös Hämeen liiton Youtube-kanavalle.

Tutustu Vihreän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelmatyöhön tästä.

Lisätietoja: Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja p. 050 506 0697

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 15.3.2021.