Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.7.2021

Hämeen maakuntahallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisesta. VATE käyttää 1.7. perustetun Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa maaliskuuhun 2022 saakka. Hämeen liitto toimii VATEn asettajana sekä hallinnollista tukea antavana viranomaisena.

Hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021.  Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää väliaikainen valmistelutoimielin ja 1.3.2022 alkaen vaaleilla valittu aluevaltuusto.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluryhmä on muodostanut kevään aikana pohjaesityksen VATEn kokoonpanosta sekä sen asettajasta. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa VATEn voimaanpanolain mukaisten tahojen tekemän pohjaesityksen mukaisesti.

Kanta-Hämeessä väliaikaisvalmistelulle asetetaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toimesta poliittinen seurantaryhmä, joka edustaa kattavasti maakunnan poliittisia voimasuhteita ja alueellista jakautumista. Väliaikaishallinto palkkaa hyvinvointialueen palvelukseen muutosjohtajan sekä

tarvittavan valmistelusihteeristön virka- ja työsuhteisiin hoitamaan valmistelutehtäviä.

Lisätiedot
Jouko Ylipaavalniemi
Yhteysjohtaja
+358 327 2837