Hämeen maakuntahallitus vetoaa kantahämäläisiin Ukrainasta saapuvien ihmisten auttamiseksi

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet, ja niin myös Kanta-Häme maakuntana. Hämeen maakuntahallitus pitää tärkeänä, että Ukrainasta sotaa paenneille ihmisille voidaan mahdollisimman nopeasti taata turvallinen arjen käynnistyminen Kanta-Hämeessä.

Pyydämme, että kantahämäläiset yksityiset ja julkiset tahot tarjoavat Ukrainasta saapuville majoitusta ja huolenpitoa, kukin itselleen sopivalla tavalla ja omien mahdollisuuksiensa mukaan,

toivoo Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen.

Majoitusta Kanta-Hämeessä voidaan järjestää vastaanottokeskusten tyyppisissä tiloissa ja yksityismajoituksissa. Arjen toimintojen käyntiin saattaminen maakuntaan saapuville pakolaisille heidän suuressa hädässään on tärkeää. Huoli on suuri niin heistä itsestään kuin heidän omaisistaan ja tuttavistaan.

Tänne sotaa pakenevat tarvitsevat nyt mahdollisimman turvallista ja tavallista arkea. Kunnat ja valtio tekevät tietenkin osansa, mutta me kaikki voimme auttaa sodan uhreja. Jokainen kantahämäläinen voi miettiä, miten hän voisi tukea vaikkapa ukrainalaislasten koulunkäyntiä ja päiväkotiaikaa tai työikäisiä aikuisia pääsemään kiinni työhön,

sanoo maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Lulu Ranne.

Hämeen maakuntahallitus korostaa, ettei Ukrainaista saapuvia ihmisiä pidä jättää yksin, vaan heidät tulisi ottaa sopivin tavoin mukaan kantahämäläisen arjen toimintoihin. Hämeen liitto on sille kuuluvan roolin mukaisesti vaikuttamassa ukrainalaisten maakuntaan integroitumisessa siksi ajaksi, jonka he täällä ovat.

Suomeen tulevat pakolaiset pääsevät samalla tavalla vastaanottopalveluiden piiriin kuin turvapaikanhakijatkin, mutta heillä on myös välitön oikeus työntekoon.

Maakuntaamme saapuvilla ihmisillä on erilaisia ammattitaitoja. Arjen käynnistämiseksi heille on tärkeää antaa mahdollisuus tehdä työtä ja osallistua mahdollisimman normaaliin elämään, ei vain heidän itsensä takia vaan myös koko Kanta-Hämeen,

sanoo Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Tähän mennessä arviolta 2,5–3 miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta muihin Euroopan maihin. Pakolaisia on saapunut myös Kanta-Hämeeseen ja oletettavaa on, että heitä tulee lähipäivien ja -viikkojen aikana lisää. Kodeistaan paenneet ihmiset tarvitsevat turvaa ja hätämajoitusta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kutsuu Etelä-Suomen laajennetun valmiustoimikunnan koolle 29.3.2022 pidettävään kokoukseen, johon osallistuu myös Hämeen liiton edustaja. Kokouksessa tarkastellaan tilannekuvaa ja Ukrainan tilanteen todennäköisimpiä heijaste- ja haittavaikutuksia Suomeen.

Lisätietoa:

Antti Ahonen, maakuntahallituksen puheenjohtaja, puh. 044 535 9400
Lulu Ranne, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, puh. 040 586 4644
Johannes Koskinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja, puh. 050 511 3061
Jouko Ylipaavalniemi, vs. maakuntajohtaja, Hämeen liitto, puh. 050 327 2837