Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhdeksän yhteistä talousarvioaloitetta valtion vuoden 2020 talousarvioon

Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhdeksän yhteistä talousarvioaloitetta. Niiden ensimmäiset allekirjoittajat on valittu arpomalla, jonka kansanedustajat yhteisesti sopivat valintamenettelyksi.

Hämeen vaalipiirin talousarvioaloitteet kohdistuvat erityisesti alueiden saavutettavuutta parantaviin ja sitä kautta vähähiilisempää kehittymistä tukeviin väylähankkeisiin. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on edelleen väyläverkoston toimivuus ja kehittäminen.

Kanta-Hämeen osalta korostuu pääradan välityskyvyn parantaminen, mutta myös työpaikka-alueiden muodostumisen tukeminen. Pääradan välityskyvyn parantaminen lisäisi palvelutasoa ja saavutettavuutta koko pääradan varrella ja Etelä-Suomessa. Päijät-Hämeessä yliopisto- ja korkeakoulutuksen toimet kaipaavat edelleen lisäresursseja Lahdessa. Aloitteet pyrkivät parantamaan elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksiä, turvallisempaa kävelyn ja pyöräilyn verkostoa ja asumisen houkuttelevuutta maakunnassa.

Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa erityisesti Kanta-Hämettä kehittäviin seuraaviin hankkeisiin

  • Moreenin-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3.
  • Ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki-Tampere –rataosalla.
  • Pääradan välityskyvyn parantamiseen välillä Pasila-Riihimäki.
  • Valtatien 2 Helsinki-Pori –tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla.

Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa erityisesti Päijät-Hämettä kehittäviin seuraaviin hankkeisiin

  • Valtatie 4 parantamiseen Hartola-Oravakivensalmi välillä.
  • Kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Mt 2956 (Rantatie) Pyhäniemi-Hollola kirkonkylä.
  • VT 24 Paimelantien alikulkukäytävän rakentamiseen.
  • VT 4 Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie vt 4 – mt 140 suunnitteluun ja rakentamiseen.
  • LUT korkeakoulujen jatkuvan oppimisen toimintamallin ja digikampuksen rakentamiseen.

Lisätietoa:

Tarvittaessa lisätietoja antavat vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajat:
Tarja Filatov, p. 09 432 3112 ja Hilkka Kemppi, p. 09 432 3086.