Hyvinvointihaasteisiin tartutaan yhteistyöllä

Vähenevä ja ikääntyvä väestö ja kuntien heikkenevä talous haastoivat viime vuonna sote-palvelujen järjestämistä ja rahoituksen riittävyyttä Kanta-Hämeessä yhtä lailla kuten koko maassa. Näin raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kanta-Hämeen sote-palvelujen järjestämistä. Jos hallituksen kaavailema sote-uudistus toteutuu, on valtion rahoitukseen odotettavissa kasvua.

Ehdotettuun rahoitusmalliin leivottu siirtymäaika leikkureineen ei kuitenkaan tuo helpotusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen tulevaisuudessakaan.

Niina Haake, projektipäällikkö, Hämeen liitto

Tänä vuonna arvioinnissa keskityttiin seuraamaan mitä muutoksia ja kehittämistoimia alueilla on tehty vuoden 2018 palvelujen arvioinnin jälkeen niissä palveluissa, joissa alueilla on erityistä kehitettävää tai jotka haastavat meitä kansallisestikin.

Ikääntyneiden palveluiden lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on erityisesti tarkastellut kantahämäläisten pääsyä päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä lasten ja perheiden palvelujen, ja erityisesti lastensuojelun tilannetta.

Näihin haasteisiin haetaan yhdessä ratkaisuja Kanta-Hämeen yhteisessä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa.

Johanna Hämäläinen, hankepäällikkö, Hämeen liitto

Raportin mukaan kantahämäläiset ovat ahkeria perusterveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttäjiä, päivystystä käytettiin verrattain vähän ja odotusaika erikoissairaanhoitoon maan lyhimpiä. Tekemistä silti riittää esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuudessa ja organisoinnissa sekä ennaltaehkäisyssä.

Arvioinnissa ei vielä näy koronapandemian vaikutuksia. Vuoden 2020 osalta onkin odotettavissa aika erilainen raportti.

Niina Haake, projektipäällikkö, Hämeen liitto

THL arvioi vuosittain sote-palvelujen järjestämistä maan eri alueilla. Arviointi tehdään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta, mutta arvioinnin kohteet perustuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön.

Arvioinnin kohteena ovat Manner-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla toimivat kunnat ja kuntayhtymät, jotka järjestävät sosiaali- ja terveyspalveluja. Löydät Kanta-Hämeen arviointiraportin täältä.

Lisätietoa:

Niina Haake, projektipäällikkö, Sote-rakenneuudistus, p. 040 869 6436
Johanna Hämäläinen, hankepäällikkö, Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskus -hankekokonaisuus, p. 050 436 7246