Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala valittiin Kanta-Hämeen kuntajohtajien puheenjohtajaksi vuodelle 2024

Kanta-Hämeen kuntajohtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ja edistämään maakunnan ja kuntien yhteisiä asioita. Kuukausittaiset tapaamiset ovat arvokas foorumi kuntarajat ylittävälle yhteistyölle, ja myös ajatusten vaihdolle. Ennen kaikkea tavoitteena on yhteisen edunvalvonnan kehittäminen ja toteuttaminen. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa pääradan edunvalvontayhteistyö ja metsäradan kaatumiseen vaikuttaminen.

Kuntajohtajakokoukset ovat tähän asti olleet Hämeen liiton kokoon kutsumia. Liitto päätti ehdottaa kuntajohtajille kiertävää puheenjohtajuutta, ja se sai kannatusta.

Kuntien tehtäväkenttä Hämeen liiton kanssa on osittain sama, osittain hieman erilainen ja kunnissa tapahtuu paljon. Siksi on mielestäni tärkeää ja luontevaa, että omistajakuntamme ovat vahvasti ohjaavassa roolissa juuri tällä foorumilla, jossa aiheena on kuntien yhteistyötä koskevat asiat,

sanoo Hämeen maakuntajohtaja Toni K. Laine.

Vuoden 2024 puheenjohtajaksi kuntajohtajat valitsivat keskuudestaan Reijo Siltalan Janakkalasta.

Kanta-Hämeessä on tehty hyvää yhteistyötä ja edunvalvontaa kuntien kesken pitkään maakuntaliiton koordinoimana, mutta se on koettu välillä hieman näkymättömäksi julkisuudessa. Omalta osaltani teen puheenjohtajana parhaani, jotta yhteinen viestimme saadaan paremmin myös julki,

Reijo Siltala lupaa.
Kuvassa on Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala. Kuva: Janakkalan kunta.

Lisätietoa:

Reijo Siltala, Janakkalan kunnanjohtaja, p. 03 680 1211
Toni K. Laine, Hämeen maakuntajohtaja, p. 050 463 7810