Kanta-Hämeen vihreä kasvu voimistuu

Hämeen maakuntahallitus myönsi rahoituksen Häme Goes Global –hankkeelle, nimesi Sanni Grahn-Laasosen Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja päätti asettaa uuden maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Hämeen liitto panostaa kansainvälisyyteen

Hämeen maakuntahallitus myönsi Hämeen liiton kolmivuotiselle ns. oman tuotannon hankkeelle 415 150 € euron rahoituksen.

Häme Goes Global -kehittämishanke avaa hämäläisyrityksille ja julkisille kehittäjille ovia eurooppalaisiin verkostoihin, edistää yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä, lisää maakunnan kansainvälistä näkyvyyttä ja vahvistaa toimijoiden osaamista EU-rahoituskanavien hyödyntämisessä.

Pandemian jälkeisellä elvytysrahoituksella tuetaan eurooppalaista kilpailukykyloikkaa, mutta Kanta-Hämeessä tarvitaan samalla kansainvälistymisloikka. Maakunnan yritysten on enenevässä määrin uskallettava ottaa askelia kotimarkkinoilta kansainvälisille markkinoille. Samoin on menestyäkseen meneteltävä myös maakunnan julkisten kehittäjien, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten. 

Sekä elvytysrahoitus että alkava uusi EU-rahoituskausi tarjoavat Kanta-Hämeen kaltaisille alueille poikkeuksellisen paljon kehittymisen eväitä juuri nyt. Mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin maakunnalta pikaista resursointia aiheeseen. Hanke luo menettelytapoja, joilla vahvistetaan toimijoiden kilpailukykyä ja puretaan kasvun esteitä sekä autetaan maakunnan toimijoita aiempaa konkreettisemmin mukaan ylikansalliseen kehittämisen yhteistyöhön.

Suomi on EU:n nettomaksajia ja elvytys tapahtuu velkarahalla. On vastuullista toimia nyt siten, että tämä rahoitus saadaan käytettyä mahdollisimman vaikuttavasti, aluetta ja sen elinkeinoelämää vahvistaen. Hankkeemme on käytännönläheinen osa tätä työtä.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Hanke pyrkii siihen, että koronapandemiasta toipumiseksi ja alkavan kasvun tueksi haettavissa oleva rahoitus saadaan Kanta-Hämeessä mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Vahvistamalla yritysten kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksiä EU:n ja Kanta-Hämeen strategisten tavoitteiden mukaisesti, vahvistamme samalla koko maakunnan elinvoimaa.

Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja, Hämeen liitto

Häme Goes Global -hanke vahvistaa merkittävästi myös Hämeen liiton organisaation omaa yhteistyötä Euroopan eri alueiden kanssa. Hankkeen aikana rakennetaan pysyvä toimintatapa, jolla Kanta-Hämeen ja sen toimijoiden etua valvotaan Brysselissä.

Brysselissä näkyvyyden tavoitteena on ensisijaisesti vahvistaa maakuntamme toimijoiden roolia kansainvälisessä kehittämisessä, ja lisätä Hämeen osuutta suoraan EU:lta haettavasta hankerahoituksesta.

Marko Mälly, kehittämispäällikkö, Hämeen liitto

Häme Goes Global -hanke on käynnissä 1.2.2021-31.12.2023 välisen ajan. Hankerahoitus on myönnetty alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksesta.  

Lisätietoja: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, p. 044 300 5230 ja kehittämispäällikkö Marko Mälly, p. 050 575 2193

Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän neuvottelukunnan puheenjohtajuus Hämeen liitolle

Helsinki-Forssa-Pori -yhteysvälin kehittämisen toimenpiteitä linjaavan liikennekäytävän neuvottelukunnan puheenjohtajuus ja toiminnan valmisteluvastuu siirtyivät Hämeen liitolle 1.1.2021 alkaen. Puheenjohtajaksi nimettiin Hämeen maakuntahallituksen päätöksellä kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen ja neuvottelukunnan jäseneksi maakuntahallituksesta Kaisa Lepola sekä varajäseneksi maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Häggman.

Neuvottelukunta on perustettu vuonna 2010. Kehittäminen on aiemmin painottunut pääosin liikenteellisiin kysymyksiin, mutta työtä on suunnattu koko ajan enemmän kokonaisvaltaiseen, koko vyöhykkeen elinvoimaisuutta vahvistavaan toimintaan. 

Lounais-Hämeelle Helsinki-Forssa-Pori -yhteysvälin kehittäminen on elinehto. Tarvitsemme terävää yhteistyötä onnistuaksemme edunvalvonnassa liikenneyhteyksien ja alueemme saavutettavuuden parantamiseksi. Laajapohjaisella maakuntien, elinkeinoelämän, päättäjien ja eri viranomaistahojen yhteistyöllä voimme rakentaa uutta elinvoimaa, uusia kasvun mahdollisuuksia.

Sanni Grahn-Laasonen, kansanedustaja, Hämeen vaalipiiri

Liikennekäytävää kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, kauppakamarien, ELY-keskusten sekä maakuntien liittojen kanssa ja ne ovat edustettuina neuvottelukunnassa.  

Neuvottelukunnan varsinainen jäsen ja varajäsen toimivat tehtävissään, kunnes kevään kuntavaalien jälkeen muodostettava uusi maakuntahallitus nimeää uudet edustajat. Aiemmasta mallista poiketen, maakuntahallituksen nimeämä jäsen toimii myös neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. 

Lisätietoja: liikenneasiantuntija Juuso Helander, p. 046 922 6643 

Vihreän kasvun Häme 2022–2025 etenee

Uuden maakuntaohjelman valmistelu aloitettiin Hämeen liitossa maakuntahallituksen päätöksellä elokuussa 2020. Maakuntaohjelma laaditaan valtuustokausittain. Ohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämistarpeet. Se ohjaa hankerahoituksen painopisteitä.  

Kanta-Hämeen maakuntaohjelma, Vihreän kasvun Häme 2022-2025, valmistellaan laajassa yhteistyössä alueen kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä kansalaisten ja yritysten kanssa.  

Avaamme valmistelulle virtuaalisen työtilan, jossa järjestetään seminaareja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia ja joka toimii materiaalipankkina. Maakuntaohjelmassa kirkastetaan maakunnan kehittämisen kärjet ja kootaan toteuttamisvoima niiden taakse. On tärkeää, että työssä on mukana mahdollisimman laaja joukko maakunnasta ja muualtakin.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Uuden maakuntaohjelman valmistelu etenee nyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) käsittelyllä. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 18.1. suunnitelman luonnoksen asetettavaksi nähtäville ja kommentoitavaksi 20.1.-18.2.2021 Hämeen liiton verkkosivuille.  

Suunnitelmassa kuvataan maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointimenettelyt ja vaikutusten arviointiprosessi. OAS antaa tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. Se toimii työsuunnitelmana maakuntaohjelman laatimisessa.  

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 506 0697

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 22.2.2021.