Pääradan Helsinki-Tampere -välille vihdoinkin EU:n FEC-rahoitusta

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen pääratatiedote 1.4.2021

Suomen pääradalle välille Helsinki-Hämeenlinna-Tampere on haettu ja saatu Euroopan Unionin FEC-rahoitusta. Suomen merkittävin ja eniten liikennöity raideyhteys on pitkään kärsinyt välityskykyongelmista, joita on aiheuttanut raidekapasiteetin riittämättömyys ja radan paikoin huono kunto.

Suomen päärata sai ansaitusti rahoitusta Pasila-Riihimäki -välin lisäraideinvestointeja (2. ja 3. vaihe) ja Riihimäki-Tampere -välin lisäraiteiden suunnittelun aloittamista varten. Osana kokonaisuutta rahoitetaan myös Tampereen henkilöratapihan merkittävä kehittämishanke. EU:n komission päätöksenteon valmistelijat kehuivat Suomen viimevaiheiden aktiivisuutta haussa ja strategista näkemystä pääratakokonaisuuden kytkemisessä eurooppalaiseen raideliikenneverkkoon. Kiitosta sai myös vaikuttavuusarviointi ja tuloksena saatu resurssin viisas kohdentaminen akuutin infrapullonkaulan poistamiseen sieltä, missä sen vaikuttavuus Suomelle on suurinta.

EU:n tukisumman määrä tulee tarkentumaan lähipäivinä, mutta sen uskotaan olevan 300-500 miljoonan euron luokkaa. Tämä nostaa Suomen saannin EU:lta uudelle tasolle ja pienentää samalla merkittävästi Suomen veronmaksajien verorasitusta, jonka puolestaan odotetaan lisäävän kotimaista kysyntää.

EU:n FEC-liikennerahoituspääosaston pääjohtaja R.A. Idé kertoi päätöksestä tänään 1. päivä huhtikuuta Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien edustajille Teams-kokouksessa. Yhteistyö EU:n, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kesken on ollut viime viikkoina tiivistä.

Rataryhmän pääsihteeri J.K. Kela toteaa tyytyväisenä:

Olemme olleet aiemmin tuskaantuneita Suomen viranomaisten ja päättäjien hitauteen EU-rahoituksen hakemisessa pääradalle. Onneksi EU:ssa oli positiivinen ote Pohjanmeri-Itämeri -ydinverkkokäytävän kehittämiseen. Meillä on ollut valmius pääradan lisäraiteiden rakentamiseen jo useita vuosia.

Lisätietoa:

Jouni Koskela, päärataryhmän sihteeri, edunvalvontapäällikkö, Pirkanmaan liitto, p. 050 527 2129
Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja, Hämeen liitto, p. 050 327 2837