Kuvassa näkyy kaksi tietokonetta ja kahden ihmisen kädet.

Projektijohtamisen tarvekysely

Hyvä projektien suunnittelu, hallinta ja johtaminen on tärkeää menestykselliselle aluekehitykselle. Vain erinomaisten hankkeiden ja projektien kautta voimme saada vaikuttavia, kestäviä ja konkreettisia tuloksia aikaan. Niitä tarvitaan ja painotetaan käynnistyneellä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 yhä enemmän.

Alla olevassa kyselyssä (linkki) on listattuna alustavasti teemoja projektijohtamisen koulutuskokonaisuuteen, jota olemme lähdössä yhdessä valmistelemaan yhtenä toimenpiteenä Kanta-Hämeen maakuntaohjelman Kestävän kasvun Häme 2022–2025 toteuttamisessa. Tavoitteena on edesauttaa sekä kansainvälisten että kansallisten kehittämishankkeiden hyvää valmistelua ja toteuttamista.  

Jotta osaamme paremmin huomioida projektijohtamisen osaamisen kehittämiseen liittyviä toiveita ja tarpeita, tässä lyhyt tarvekysely sidosryhmillemme. Yhdessä hyvällä yhteistyöllä saamme enemmän aikaan! 

Lisätietoa:

Hämeen liitto
Minna Takala, aluekehitysasiantuntija

p. 050 526 4648