Rahoitusta kansainvälisten hankkeiden valmisteluun

Hämeen liitto avaa kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoituksen rahoitushaun. Tukea on varattu myönnettäväksi yhteensä noin 100 000 euroa.

Tuemme tällä rahoituksella sellaista valmistelutyötä, jolla tähdätään vaikuttavien hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin.

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto

Hämeen liitto myöntää valmistelurahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä alueiden kestävän kasvun ja tukemisen määrärahasta (AKKE). Haku on jatkuva ja hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksen mukaisesti.

Tähtäin tässä hankehaussa on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, joissa edellytetään kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankekumppaneita. Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja Kanta-Hämeeseen kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Hankkeiden tulee myös kohdistua Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman teemoihin, joita ovat:

  • Kestävän kasvun TKI
  • Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus
  • Kestävän kasvun infra

Tarkemmat hakuohjeet ja kriteerit löytyvät Hämeen liiton verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Marko Mälly
Maakunnan kehittämispäällikkö

+358 50 575 2193

Arto Saarinen
Aluekehitysasiantuntija

+358 50 305 2539

Minna Takala
Aluekehitysasiantuntija

+358 50 526 4648