Suomen pääradan edunvalvonnalle näkyvyyttä uusilla verkkosivuilla

Päärata on Suomen rautatieverkon päälinja, joka ulottuu Helsingistä Tampereen ja Oulun kautta Tornioon. Se yhdistää henkilö- ja tavaraliikenteessä pääkaupunkiseudun, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaat sekä Keski- ja Pohjois-Suomen. Kaikki päärataa koskeva aineisto on nyt koottu yhteen paikkaan, verkkosivuille osoitteeseen www.paarata.fi.

Panostukset päärataan vaikuttavat koko Suomeen ja Eurooppaan. Suomi tarvitsee aitoja tulevaisuuden investointeja, joilla pysymme kiinni kasvussa ja tavoitteissamme. Satsauksien tulee edistää ihmisten ja tavaroiden liikkumista, työllistymistä sekä ilmastotavoitteiden ja päästövähennysten toteuttamista. Uusi verkkosivusto nostaa esiin tärkeitä perusteluja, jotka tukevat näitä tavoitteita.

Pääradan liikennemääriä, kehittämistarpeita ja infomateriaalia löytyy sivuilta sekä yhteysväleittäin sekä jatkoyhteyksien osalta. Sivustolla julkaistaan ajankohtaisia uutisia ja blogitekstejä. Sisältö täydentyy ajan kuluessa.

Sivuston on tuottanut laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä päärataryhmä. Se keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T -ydinverkkotyöhön. Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Vuodesta 2014 toiminutta ryhmää vetää Pirkanmaan liitto.

Lisätietoa:

Yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, Hämeen liitto, p. 050 327 2837
Johtava asiantuntija Heikki Pusa, Hämeen liitto, p. 0500 483 642