Suomen pääradan kuntoa ja välityskykyä parannettava kiireellisesti

Päärataryhmän oli tarkoitus tänään järjestää eduskuntatalossa junaparlamentti, jonka aiheena oli ”Suomi ei saa pysähtyä – päärata tarvitsee rahoitusta”. Nyt kun Suomi on koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, on junaparlamentti siirretty syksyyn. Uskomme varmasti, että myös raideliikenne taas elpyy, ja kasvaa.

Päärataryhmä esittää välittömästi toteutettavaksi pääradan kehittämisen suunnittelu- ja investointiohjelman, jonka myötä parannetaan raideliikenteen välityskykyä ja palvelutasoa niin kansainvälisessä, valtakunnallisessa kuin alueellisessa liikenteessä. Kiireisintä on panostaa päärataan Helsingin ja Tornion välillä. Lisäksi ohjelman toteuttaminen edesauttaa maan poikittaisliikenteen kehittämistä ja tavoiteltujen matka-aikojen saavuttamista asemille ja satamiin.

Suomen päärata on osa eurooppalaista rajat ylittävää TEN-T-ydinverkkoa ja tulevaa ydinverkkokäytävää. Päärata on pituudeltaan 810 kilometriä. Siitä 2/3 on yksiraiteista. Vain noin 1/4 radasta voidaan luokitella hyvässä kunnossa olevaksi. Asetettuihin liikennetarpeisiin ja tavoitetilaan nähden puutteista puolet on hyvin merkittäviä.

Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteistyöelin, joka keskittyy sekä kansalliseen vaikuttamiseen että eurooppalaiseen TEN-T-liikenneverkkoon vaikuttamiseen. www.paarata.fi

Lisätietoa:

Päärataryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Esa Halme Pirkanmaan liitto, , 040 500 3531
Päärataryhmän varapuheenjohtaja, suunnittelujohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitto, , 040 586 3877
Päärataryhmän sihteeri, edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela Pirkanmaan liitto, , 050 527 2129

Muista maakunnista:
Maakuntajohtaja Ossi Savolainen, , 040 589 8415
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, , 050 572 0945
Maakuntajohtaja Asko Peltola, , 0400 590 123
Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, , 040 140 8995
Maakuntajohtaja Pauli Harju, , 0400 389 152
Maakuntajohtaja Mika Riipi, , 044 767 4200
Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, , 050 350 1505
Vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen, , 040 595 0016
Maakuntajohtaja Kaj Suomela, , 050 312 8650