Uusi maakuntavaltuusto on valittu

Hämeen liiton ja Kanta-Hämeen maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä 54-jäseninen maakuntavaltuusto on valittu. Kuntien edustajainkokous nimesi 27.8.2021 maakuntavaltuuston jäsenet. Maakuntavaltuuston kokoonpano noudattaa kuntavaalien tulosta maakunnassa. Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat omien kuntiensa kunnanvaltuuston jäseniä.

Maakuntavaltuuston paikat valtuustokaudelle 2021-2025 jakautuivat seuraavasti:

  • Kansallinen Kokoomus, Kok. 14
  • ​Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP 13
  • Perussuomalaiset, PS 10
  • Suomen Keskusta, Kesk. 7
  • Vasemmistoliitto, Vas. 4
  • Vihreä liitto, Vihr. 4
  • Suomen Kristillisdemokraatit, KD 2

Maakuntavaltuuston keskeinen tehtävä on päättää maakunnan kehittämistä ohjaavista strategisista linjauksista, suunnitelmista, toimenpideohjelmista ja maankäytön alueellisista suunnitelmista.

Valtuusto käsittelee ja hyväksyy vuosittain myös Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion ja ohjaa resurssien kohdentamista asettamalla talousarviovuoden toiminnalle tavoitteet. Lisäksi valtuusto hyväksyy liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jossa valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista arvioidaan.

Uusi maakuntavaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 13.9.2021, jolloin se valitsee uuden maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan. Kokouksessa valitaan myös maakuntavaltuuston puheenjohtajisto.

Katso Hämeen maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet Hämeen liiton verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Hämeen liitto, Jouko Ylipaavalniemi, p. +358 50 327 2837