Uutisia Brysselistä 1/2022

Päivitetty 14. helmikuuta 2022

Häme EU Officen uutiskirje

Tervehdys Häme EU Officesta Brysselistä!

Vuosi 2022 on alkanut vauhdikkaasti Ranskan toimiessa ensimmäisen puolivuotiskauden EU:n kipparina, eli puheenjohtamaana. EU:n työlistalla on useita merkittäviä asioita, joilla on suoria heijastevaikutuksia myös meille Kanta-Hämeeseen.

EU:n suurin ilmastolainsäädäntöpaketti – Fit for 55 – on työn alla. Myös eurooppalaisiin liikenneverkkoihin liittyvä TEN-T-asetus etenee. TEN-T on hyvin tärkeä asia Kanta-Hämeen liikenteen. saavutettavuuden, logistiikan ja elinvoimaisuuden näkökulmasta. Myös mm. yrityksiin ja investointeihin vaikuttava taksonomia säädöstyö etenee – investointeja halutaan ohjata yhä voimakkaammin ilmastoystävällisiin ja kestäviin kohteisiin.

Maakunnallemme erityisen tärkeät bio-. kestävä ruoantuotanto, kierto- ja datatalous ovat vahvasti esillä EU:n eri toiminnoissa. Vuosi 2022 on myös EU:n nuorten teemavuosi. Tällä koko EU haluaa alleviivata nuorisomme tärkeää merkitystä unionin tulevaisuuden rakentamisessa. Ja toisaalta myös tuoda esiin sen, että juuri nuoret ovat kärsineet koronapandemiasta erityisen paljon. EU:n tulevaisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa rakentava “Euroopan tulevaisuuskonferenssi” valmistunee sekin kevään kääntyessä kohti kesää.

Varsin jännittävää on myös seurata, kuka voittaa Ranskan presidentinvaalit, jotka osuvat keskelle Ranskan EU:n puheenjohtajuutta. Jatkaako Emmanuel Macron – vai joku muu? Ja miten Ranskan presidentinvaalitulos vaikuttaa koko unionin valta-asetelmiin?

Erilaiset suorat Brysselin EU:n rahoitusohjelmat ovat nekin päässeet hyvään vauhtiin ja on ollut ilo huomata, että monet kantahämäläiset toimijat ovat löytäneet myös ne hanketyönsä vauhdittajiksi.

Muistattehan, että Hämeen liitto haluaa rohkaista maakuntamme toimijoita kansainvälisten hankkeiden tekemiseen ja niihin osallistumiseen erityisellä hankevalmistelurahoituksella. Kannattaa hyödyntää tämä hieno mahdollisuus ja hakea valmistelurahoitusta! Toivon kovasti, että koronatilanne helpottuu kevään kuluessa ja Brysselissäkin päästään kohti normaalimpaa työskentelyä. Häme EU Office Brysselissä on valmiina palvelemaan Kanta-Hämeen toimijoita! Ollaan yhteydessä niin verkon kautta kuin toivottavasti pian myös kasvokkain.

Yhteistyöterveisin,

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
Häme Goes Global -hanke ja Häme EU Office (Bryssel)
, p. +32 49 812 6000

Häme Goes Global Teams-aamukahvit 15.3. klo 9–9.45

EU-ajankohtaiskatsaus suoraan Brysselistä! Aamukahvien vieraana Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen.

Mitkä asiat puhuttavat EU:ssa tällä hetkellä? Mitä tarkoittaa esimerkiksi paljon mediassa esillä ollut taksonomia? Entäpä EU:n suuri ilmastopaketti, millä eri tavoin se vaikuttaa Kanta-Hämeeseen? Miltä EU:n tutkimus ja innovaatioasiat ja rahoitus näyttävät? Millä tavoin EU:n Vihreän kasvun ohjelmaa sekä kierto- ja biotaloutta edistetään? Millä tavoin yritykset ovat esillä EU:ssa? Minkälaisia mahdollisuuksia on mahdollisesti avautumassa kantahämäläisille toimijoille eurooppalaisessa yhteistyössä? Näistä ja monista muistakin aiheista kuulemme Häme Goes Globalin aamukahveilla 15.3. klo 9–9.45.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Ranska toimii EU:n puheenjohtajamaana ensimmäisen puolivuotiskauden 2022

EU:n neuvoston puolen vuoden välein kiertävä puheenjohtajuuskausi vaihtui 1. tammikuuta 2022, kun Slovenian jälkeen ohjaksiin tarttui puolivuotiskaudeksi Ranska. Heinäkuussa kipparin paikalle siirtyy Tsekki ja alkuvuonna 2023 naapurimaamme Ruotsi.

Ranskan tavoitteet tulevalle keväälle kiteytyvät tunnuslauseeseen “elpyminen, voima, ja yhteenkuuluvuus”. Ranska tulee keskittymään kolmeen pääteemaan:

 • EU:n riippumattomuuden ajaminen, jotta Eurooppa voi säilyttää asemansa maailmassa ja puolustaa arvojaan sekä etujaan
 • Uuden eurooppalaisen kasvumallin rakentaminen
 • Ihmiskeskeisemmän Euroopan luominen

Ranskan aikomuksena on luoda uusi kasvu- ja investointimalli Euroopan unionille ja euroalueelle, jotta talouskehitys ja kasvu on linjassa ilmastotavoitteiden kanssa tavalla, joka tukee innovaatiota ja vahvistaa EU:n teollista voimaa sekä vastuullista digitalisaatiota. Ranskan puheenjohtajuuskausi yhdistyy myös Euroopan nuorison teemavuoteen 2022, joka näkyy tavoitteissa laajentaa ja syventää EU:n Erasmus-ohjelmaa, sekä syvemmän kestävän yhteistyön luomisessa korkeakoulutuksessa.

Ranska jatkaa vahvasti myös viime vuoden aloitetta Euroopan tulevaisuuskonferenssista, jonka avulla pyritään edistämään osallistavaa keskustelua EU-kansalaisten kanssa sekä tarjotaan mahdollisuus osallistua tulevien vuosien EU-politiikan painopisteiden määrittelyyn. Euroopan tulevaisuuskonferenssin työ päättyy alkavana keväänä 2022 Ranskan puheenjohtajuuskaudella. Erityisen kiinnostavaksi Ranskan EU-puheenjohtajuuskauden tekee lisäksi se, että Ranskan presidentinvaalit järjestetään puheenjohtajuuden aikana, huhtikuussa.

Kansainvälisten hankkeiden valmistelutuki

Muistathan, että voit hakea Hämeen liitosta avustusta kansainvälisten hankkeiden valmisteluun.

Hämeen liitto on avannut kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoituksen rahoitushaun. Valmistelurahoitushaku on jatkuva ja hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksen mukaisesti.

Valmistelurahoituksella tuetaan hankevalmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin. Hämeen liitto myöntää valmistelurahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä alueiden kestävän kasvun ja tukemisen määrärahasta (AKKE). Valmistelurahoitusta on varattu myönnettäväksi yhteensä n. 100 000 euroa.

Painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota). Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja, Kanta-Hämeeseen kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Valmistelurahoituksella tuetaan Kestävän kasvun Häme 2022–25 -maakuntaohjelman teemojen mukaisten kansainvälisten hankkeiden valmistelua.

Katso lisätiedot tästä: Kv-valmistelutuki

Onnistutaan Interreg-rahoituksissa Kanta-Hämeessä!

EU:n Interreg-ohjelmat ovat avoinna

EU:n Interreg-ohjelmat ovat alueiden välisiä yhteistyöohjelmia, joista voi hakea rahoitusta kansainvälisille yhteistyö- ja kehittämishankkeille. Interreg-ohjelmat rahoittavat useita, myös Kanta-Hämeen kannalta kiinnostavia ja tärkeitä, teema-aiheita. Lisätietoja oheisten linkkien kautta:

Central Baltic ohjelman 2021-2027 ensimmäinen rahoitushaku aukeaa!

Uuden Central Baltic ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäinen rahoitushaku on auki 10.2–31.3.2022 2022. Rahoitusta voi hakea kaikkiin seitsemään ohjelmatavoitteeseen.

Katso lisätiedot Interreg Central Balticin sivuilta (englanniksi).

Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi

EU on nimennyt vuoden 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi. Tällä teemalla halutaan nostaa esiin nuorten tärkeää merkitystä tulevaisuuden rakentamisessa – sekä tukea nuoria, joihin koronapandemian kielteiset vaikutukset ovat osuneet voimakkaasti monilla eri tavoin.

Nuorisovuoden aikana järjestetään paljon erilaisia tapahtumia eri puolella Eurooppaa. Myös nuoriin liittyvät EU-rahoitusohjelmat ja hankkeet nostetaan vahvasti esiin.

Tutustu tästä Euroopan nuorison teemavuoteen / European Youth Portal

EU:n taksonomia-lainsäädäntö etenee

Taksonomialla tarkoitetaan sitä, että edistetään EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista ja vihreää siirtymää ohjaamalla rahoitusta kestäviin kohteisiin. Tavoitteena on tehostaa kestävämpään talouteen siirtymisen rahoitusta osoittamalla, mitkä yrityksen toiminnot edistävät ympäristötavoitteita ja mitä tulisi harkita kestävien investointien kannalta. Asetuksella lisätään yritystoiminnan läpinäkyvyyttä sijoittajille ja selvennetään, mitkä yrityksen toiminnot luovat kestävämpää tulevaisuutta.

Niin Euroopan unioni, asiakkaat, sijoittajat että työntekijät vaativat yrityksiltä yhä enemmän kestävämpää liiketoimintaa. Vastuullisesti toimiminen ei kuitenkaan ole yrityksille ainoastaan velvoite vaan myös tärkeä mahdollisuus oman yritysvastuunsa kasvattamiseen sekä sen osoittamiseen. Jotta yritys, yrityksen toiminnot tai tietty hanke voi saada kestävää rahoitusta ja lisätä sekä todistaa näin liiketoiminnan kestävyyttä, tulee taksonomia-asetuksen velvoitteet selvittää ja raportoida.

Komissio on julkistanut odotetun täydentävän delegoidun säädöksen EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmästä eli taksonomiasta kaasun ja ydinvoiman osalta. Tämän luokittelujärjestelmän tavoitteena on tukea EU:n vihreää siirtymää ja EU:n ilmastolakiin kirjattua tavoitetta hiilineutraalisuudesta vuonna 2050 ohjaamalla rahoitusta kestäväksi selkeillä säännöillä. Valtaosa vihreään siirtymään vuosittain tarvittavista noin 350 miljardin euron investoinneista tulee yksityiseltä sektorilta, ja taksonomia tarjoaa työkalun niiden läpinäkyvälle tarkastelulle – mutta ei suinkaan kiellä mitään investointeja. Taksonomia ei myöskään määrää, voiko tietty teknologia sisältyä jäsenmaan energialähteiden yhdistelmään.

Kantavana ajatuksena on suuren ympäristölle vahingollisen vaikutuksen välttäminen (”ei merkittävää haittaa” -periaate) uusissa investoinneissa. Komissio katsoo, että sekä kaasu että ydinvoima voivat siirtymävaiheessa auttaa EU:n vihreää siirtymää. Erityisesti Suomea kiinnostavasti säädös sisältää myös vaatimuksen tarvittavasta ydinjätteen loppusijoituksesta sekä maininnan nykyisten ydinvoimaloiden reaktoreiden elinkaaren pidentämisestä. Ehdotuksessa teknisen tarkastelun ja raportoinnin kriteerejä on tiukennettu, ja ehdotuksen sisältö on linkitetty hiilibudjettiin, jota riippumattomat tekniset asiantuntijaryhmät jatkossa tarkastelevat. Jäsenmailla ja Euroopan parlamentilla on nyt 4 kuukautta aikaa reagoida tähän delegoituun säädökseen.

Lähde: Komission Suomen edustusto.

Lisätietoja: Euroopan komission tiedote

Uuden eurooppalaisen Bauhaus-kilpailun haku on avautunut

Uusi eurooppalainen Bauhaus on ympäristö-, talous- ja kulttuurihanke, jonka tavoitteena on yhdistää muotoiluun, kestävään kehitykseen, saavutettavuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja investointien suuntaamiseen liittyvät näkökohdat. Näin pyritään tukemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

Palkintoja myönnetään hankkeille ja ideoille, jotka auttavat luomaan kauniita, kestäviä ja osallistavia ympäristöjä. Palkintoja jaetaan neljässä kilpailusarjassa:

 • luontoyhteyden palauttaminen,
 • yhteenkuuluvuuden tunteen palauttaminen,
 • kipeimmin muutosta kaipaavien tilojen ja ihmisten priorisointi ja
 • pitkän aikavälin kokonaisvaltaisen elinkaariajattelun edistäminen teollisessa ekosysteemissä.

Ehdokkaat arvioidaan aloitteen kolmen keskeisen arvon näkökulmasta: kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus. Hakemuksia kaivataan EU-maista ja muualtakin maailmasta, kunhan hankkeet/ideat sijoittuvat Euroopan unionin alueelle. Kussakin kilpailusarjassa on kaksi rinnakkaista palkintoluokkaa:

 • New European Bauhaus Awards -palkinto kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneille toteutuksille ja
 • New European Bauhaus Rising Stars -palkinto enintään 30-vuotiaiden tekijöiden esittämille konsepteille tai ideoille.

Palkintolautakunta myöntää 16 palkintoa (yksi voittaja ja yksi erikoispalkinto kussakin sarjassa ja palkintoluokassa). Lisäksi kärkiehdokkaista valitaan yleisöäänestyksellä kaksi palkinnon saajaa. Yhteensä 18 voittajaa saa parhaimmillaan 30 000 euron rahapalkinnon sekä viestintäpaketin, jonka tarkoituksena on auttaa kehittämään ja edistämään aloitteita edelleen.

Hakuaika päättyy 28. helmikuuta 2022 klo 19.00 Keski-Euroopan aikaa. Hakijoiden kansallisuudelle tai taustalle ei aseteta rajoituksia, kunhan konseptit, ideat ja hankkeet on luotu EU:ssa tai ne toteutetaan fyysisesti EU:n alueella. Lähde Euroopan komissio.

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia

Palkintosivusto

Komission tiedonanto

Business Finland EU-aamukahvit 15.2. klo 9–10: EU:n innovaatiorahasto

Innovaatiorahasto tarjoaa noin 20 miljardia euroa tukea vuosina 2020–2030 innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen, pyrkimyksenä tuoda markkinoille teollisia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää hiilipäästöjä ja edistää Euroopan ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista.

Tavoite on auttaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen talouskasvun lisäämiseksi ja paikallisten tulevaisuudessakin relevanttien työpaikkojen luomiseksi, sekä vahvistaa Euroopan teknologista johtoasemaa globaalissa mittakaavassa. Tähän pyritään tukemalla hankkeita, jotka liittyvät (1) innovatiivisiin vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, mukaan lukien tuotteet, joilla voidaan korvata hiili-intensiivisiä tuotteita, hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen, (2) hiilensidontaratkaisuihin, (3) innovatiivisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin sekä (4) energian varastointiin. Pienten hankkeiden (alle 7,5 miljoonaa euroa) haku aukeaa maaliskuussa 2022. Lähde Business Finland.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: EU-aamukahvit: innovaatiorahasto – Eurahoitusneuvonta.fi

Kouluille ja ammattioppilaitoksille tarkoitettu uusi ”Opi EU:sta” -rahoitushaku

Euroopan komissio haluaa edistää EU:hun liittyvää opetusta. Kaikkien Erasmus+ -ohjelmamaiden peruskoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset voivat osallistua hakuun ja saada tukea EU-asioita koskevaa opetusta varten. Opetusta on annettava vähintään 40 tuntia lukuvuoden aikana kolmena perättäisenä vuonna. Sitä voi antaa yhdestä tai useammasta EU:hun liittyvästä aiheesta, esimerkiksi arvoista, historiasta, EU:n toimintatavoista tai kulttuurisesta monimuotoisuudesta.

Toiminnan on tapahduttava lukuvuoden aikana, ja siihen voi kuulua projektiviikkoja ja opintokäyntejä. Koulu voi järjestää opetuksen itse tai esimerkiksi korkeakoulujen, kansalaisjärjestöjen tai yhdistysten tuella. Avustuksen enimmäismäärä on 30 000 euroa (enintään 80 prosenttia kokonaiskustannuksista). Toiminnan tavoitteena on parantaa oppilaiden osaamista EU-asioissa ja parantaa EU:n tuntemusta sekä herättää kiinnostusta EU:hun.

Jätä koulusi hakemus viimeistään 1. maaliskuuta!

Lisätietoja: Erasmus+

EU:n yliopistot ja korkeakoulut halutaan tiiviimpään yhteistyöhön

EU:lla on edessään suuria haasteita: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen. Samalla sitä koettelee suurin maailmanlaajuinen terveyskriisi sataan vuoteen taloudellisine seurauksineen.

Korkeakouluilla ja koko korkea-asteen koulutussektorilla on Euroopan komission mukaan ainutlaatuinen asema koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin risteyskohdassa, ja niiden panosta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Komissio on hyväksynyt kaksi tähän liittyvää aloitetta: korkeakouluja koskeva EU:n strategia ja komission ehdotus, joka koskee yhteyksien luomista eurooppalaisen korkea-asteen koulutusyhteistyön tehostamiseksi. Aloitteisiin liittyviin käytännön toimiin kuuluu useita hankkeita.

Tarkoitus on muun muassa luoda yhteinen eurooppalainen tutkinto, jossa otetaan huomioon opiskelijoiden suorittamaan korkea-asteen tutkintoon sisältyvä kansainvälinen kokemus. Myös eurooppalaista opiskelijakorttia koskevaa hanketta laajennetaan.

Korkeakouluja koskeva EU:n strategia

Strategian tarkoituksena on auttaa kaikkia eurooppalaisia yliopistoja sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, menestymään ja edistämään EU:n kriisinkestävyyttä ja elpymistä.

Strategiassa esitetään muun muassa korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistamista, yliopistojen tukemista muutostoimijoina vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä yliopistojen roolin lujittamista EU:n globaalin johtoaseman edistäjänä.

Tiiviimpää eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä

Komission koulutusyhteistyön tehostamista koskevalla ehdotuksella pyritään helpottamaan eurooppalaisten korkea-asteen oppilaitosten tiiviimpää ja syvempää yhteistyötä ja yhteisten kansainvälisten koulutusohjelmien ja toimien toteuttamista. Tavoitteena on helpottaa myös valmiuksien ja resurssien yhdistämistä ja yhteisten tutkintojen myöntämistä. EU-maita kehotetaan luomaan kansallisella tasolla tarpeelliset edellytykset, jotta tällainen aiempaa tiiviimpi valtioiden välinen yhteistyö olisi mahdollista.

Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaista ulottuvuutta tuetaan neljällä lippulaivahankkeella vuoden 2024 puoliväliin mennessä. Näihin kuuluvat muun muassa

 • laajennus 60:een eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymään, joihin kuuluu yli 500 yliopistoa, 1,1 miljardin euron alustavalla Erasmus+ -budjetilla vuosiksi 2021–2027
 • yhteinen eurooppalainen tutkinto, jossa tunnustetaan opiskelijoiden suorittamaan korkea-asteen tutkintoon sisältyvien kansainvälisten kokemusten arvo
 • eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen laajentaminen liikkuvuuden helpottamiseksi. Lähde Euroopan komissio.

Lisätietoa komission laajemmassa tiedotteessa

Uusi 47 miljoonan euron rahasto EU:n pk-yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen

Komissio ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ovat käynnistäneet uuden EU:n pk-yritysrahaston.

Rahasto tarjoaa EU:hun sijoittautuneille pk-yrityksille arvoseteleitä, jotta ne voivat suojata teollis- ja tekijänoikeutensa. Kyseessä on toinen EU:n pk-yritysrahasto, jolla pyritään tukemaan pk-yrityksiä koronapandemiasta elpymisessä sekä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä seuraavien kolmen vuoden aikana (2022–2024).

Lisätietoja komission tiedotteessa.

EU:n LIFE- ohjelman vuoden 2022 hakuaikataulu on julkaistu

LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun ja ilmastotoimien aloilla. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2021–2027 on 5,4 miljardia euroa, ja sen avulla pyritään toteuttamaan EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita, kuten ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden elpyminen vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelma koostuu kahdesta päätoiminta-alasta, joissa kummassakin on kaksi alaohjelmaa: 1. Ympäristö, jonka alle kuuluu alakategoriat ”luonto ja biodiversiteetti” sekä ”kiertotalous ja elämänlaatu”, ja 2. Ilmastotoimet, jonka alla on ”ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen” sekä ”siirtyminen puhtaaseen energiaan”.

Vuoden 2022 hakujen oletetut määräajat tulevat olemaan:

 • Perinteiset hankkeet (Standard Action Project, SAP) kiertotalouden ja elämänlaadun, luonnon ja biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen alaohjelmiin 4.10.2022
 • Puhtaaseen energiaan siirtymisen alaohjelmien LIFE toiminta-avustukset (LIFE Action Grants) 16.11.2022
 • Strategiset integroidut hankkeet (Strategic Integrated Project, SIP) ja strategiset luontohankkeet (Strategic Nature Project, SNaP) 8.9.2022 (konsepti), 7.3.2023 (valmis ehdotus)
 • Tekninen avustus ja valmistautuminen SIP- ja SNaP -hankkeisiin 8.9.2022
 • Erilliset toiminta-avustussopimukset (Specific Operating Grant Agreements, SGA OG) voittoa tavoittelemattomille organisaatioille 21.9.2022

LIFE-hakujen kansallisena yhteyspisteenä Suomessa toimii ympäristöministeriö, jonka sivuilta löytyy myös lisätietoa suomeksi sekä yhteystiedot.

Kulttuurille ja luoville aloille lisää EU-rahoitusta!

Komissio on hyväksynyt vuoden 2022 Luova Eurooppa -työohjelman, nostaen samalla budjettia lähes 100 miljoonalla eurolla viime vuodesta. Ohjelmasta tuetaan kulttuurin- ja luovien alojen julkisen ja yksityisen sektorin toimia.

Koronapandemia on ollut kulttuuri- ja luoville aloille erityisen vaikeaa aikaa. Komission tammikuun alussa hyväksymän Luova Eurooppa -työohjelman budjettia nostettiin 385 miljoonaan euroon, jonka avulla on tarkoitus tukea näiden alojen elpymistä ja kasvua. Ohjelmassa painotetaan myös EU:n yleisiä poliittisia painopisteitä, kuten kestävyyttä ja osallisuutta.

Luova Eurooppa -ohjelmaan (2021–2027) on varattu kokonaisuudessaan n. 2,4 mrd. euroa, ja se koostuu kolmesta alaohjelmasta: kulttuuri, media sekä monialainen toimintalinja. Vuoden 2022 työohjelmassa on luvassa myös uudenlaisia hankemahdollisuuksia:

Kulttuurin alaohjelma:

 • uusia hakuja ja aloitteita musiikin, kulttuuriperinnön, esittävien taiteiden ja kirjallisuuden aloilla
 • alan työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuusohjelma

Median alaohjelma:

 • rahoitusta innovatiivisten videopelien ja virtuaalitodellisuuskokemusten kehittämiseen
 • Media 360-astetta -toimi johtaville teollisuusfoorumeille
 • uusi Media Market Gateway -väline tukemaan startup-yritysten innovointia
 • elokuvafestivaalien yhteistyön vahvistaminen verkostojen avulla

Monialainen alaohjelma:

 • lisätään rahoitusta Luova innovointikokeilu -toimen kautta luovien alojen toimijoiden yhteisille hankkeille, jotka edistävät myös Uuden eurooppalaisen Bauhausin tavoitteita
 • lisätukea uutismedioille lehdistönvapauden turvaamiseksi

Rahoitusta ohjelmasta voivat hakea luovan ja kulttuurin alan julkisen ja yksityisen tahon toimijat.

Luova Eurooppa-rahoitusohjelma

Luova Eurooppa -ohjelman lisäksi alan toimijoille on tarjolla muitakin EU-rahoitusmahdollisuuksia, jotka on koottu komission CultureEU-verkko-oppaaseen. Oppaassa on esitelty yhteensä 75 rahoitusmahdollisuutta eri EU:n ohjelmista kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille. (Lähde EU:n komissio)

Häme Goes Global Academyn kiinnostava koulutus 10.3.

Kulttuurierot monikulttuurisessa työyhteisössä ja kansainvälisissä rekrytoinneissa

10.3.2022 klo 9.00-11.00 @ Hämeen liiton Teams

Yhä useampi työyhteisö alkaa jo nyt olla monikulttuurinen. Tämä tulee lisääntymään jatkossa, sillä Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia, jotta säilytämme hyvinvointimme ja kilpailukykymme. Tarvitsemme siis työyhteisössä monikulttuuriosaamista – kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Monikulttuurisuudesta on paljon hyötyä työyhteisöille, sillä se luo pohjan innovatiiviselle työskentelylle, jonka avulla luodaan kilpailukykyä. Se tuo usein mukanaan myös haasteita, sillä erilaiset tavat ja kommunikointityylit voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä.

Miten työyhteisössä tehdään monikulttuurisuudesta aidosti rikkaus, josta kaikki hyötyvät? Mitä kansainvälisissä rekrytoinneissa on hyvä ottaa huomioon?

Tässä koulutuksessa käymme läpi kulttuurin roolia ja merkitystä työelämässä, pohdimme mitkä ovat kulttuuriset ”silmälasimme”, ymmärrämme kulttuurieroja Hofsteden mallin avulla. Lisäksi tutustumme siihen miten kulttuurieroja tulkitaan ”oikein” ja hyödynnetään, mitä monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat kilpailutekijöinä ja saamme vinkkejä kansainvälisiin rekrytointeihin.

Valmentajana toimii Mira Kivistö, Senior Consultant, ConTe Oy.

Koulutus on tarkoitettu kantahämäläisille toimijoille, yrityksille ja kehittäjille. Tervetuloa mukaan!

Tutustu tarkemmin Häme Goes Global Academyn koulutukseen.