Uutisia Brysselistä 2/2021

Päivitetty 23. kesäkuuta 2021

Häme EU Officen uutiskirje

Tervehdys Häme EU Officesta Brysselistä!

Ohessa kevätkauden viimeinen Uutisia Brysselistä – Häme EU Officen -uutiskirje. Seuraava uutiskirjeemme lähetetään Keski-Euroopan kesälomakauden jälkeen syyskuussa, jolloin EU-instituutiot ja Brysselin toimijat ovat palanneet kesälomilta ja toiminta käynnistyy jälleen.

Oikein hyvää, aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
Häme Goes Global -hanke ja Häme EU Office (Bryssel)
, p. +32 49 812 6000

Häme Goes Global-aamukahvit 7.9.2021 klo 9-10 @ Teams

Uusia palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia Kanta-Hämeen kansainvälistymiseen!

Tervetuloa kuulemaan, millä tavoin Häme EU Office Brysselissä ja ERRIN-verkosto (European Regions Research and Innovation Network) auttavat kantahämäläisiä toimijoita

  • vauhdittamaan, tukemaan ja vahvistamaan eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä
  • EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä
  • eurooppalaisten hankekumppanien löytämistä
  • kansainvälisen osaamisen lisäämistä
  • kansainvälistä tunnettuutta
  • vaikuttavaa verkostoitumista.

Puhujina hankejohtaja Krista Taipale, Häme EU Office ja johtaja Pirita Lindholm, ERRIN. Tilaisuus on suomenkielinen.

Kantahämäläinen toimija, ilmoittaudu mukaan tästä: Ilmoittautuminen Häme Goes Global -aamukahville 7.9. klo 9-10 (Webropol)

Vauhtia ja voimaa eurooppalaiseen tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön – Horisontti Eurooppa-ohjelma on avautunut!

Maailman suurimman tutkimusta ja innovointia rahoittavan Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmat on nyt julkaistu. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri määrä erilaisia rahoitus- ja konsortiohakuja aukeaa vihdoinkin.

Jo tänä vuonna on haettavana reilut 10 miljardia euroa korkealaatuisille eurooppalaisille tutkimus- ja innovaatioprojekteille. Kiinnostavia mahdollisuuksia myös kantahämäläisille kehittäjille!

Business Finlandin sivuilta löytyy kattavasti lisätietoja: Haut aukeavat − miljardien mahdollisuuksia Horisontissa nyt!

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelman Horisontti Euroopan 2021-2027 infopäivät

Euroopan komissio järjestää kattavan online-infotapahtuman Horisontti Eurooppa, – tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelmasta 28.6-9.7.2021. Tilaisuuksissa käydään kattavasti läpi keskeinen ohjelmasisältö.

Lisätietoja: Horizon Europe Infodays 2021 (ENG)

Kevään 2021 EU-talousennuste: kasvua odotetaan pandemiakriisin jälkeen!

Euroopan komission äskettäin laatiman EU:n talousennusteen mukaan EU:n talous kasvaa tänä vuonna 4,2 prosenttia ja ensi vuonna 4,4 prosenttia. Suomessa kasvu on ennusteen mukaan selvästi heikompaa, tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,8 prosenttia.

EU:n talouden kasvunäkymät ovat parantuneet huomattavasti verrattuna talven 2021 talousennusteeseen, jonka komissio esitti helmikuussa. Kasvu on edelleen epätasaista eri puolilla EU:ta, mutta kaikkien jäsenmaiden talouksien ennustetaan palaavan kriisiä edeltäneelle tasolle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Julkisten investointien odotetaan kasvavan vuonna 2022 suhteessa BKT:hen suuremmiksi kuin kertaakaan yli kymmeneen vuoteen. Tätä vauhdittaa myös unionin elpymis- ja palautumistukiväline, joka muodostaa NextGenerationEU-elpymisvälineen ytimen.

Lue lisää Euroopan komission tiedotteesta

Brussels Economic Forum 29.6.2021 verkkotapahtumana

Vuotuinen Brysselin talousfoorumi kokoaa eurooppalaiset ja kansainväliset poliittiset päättäjät, tutkijat, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja liike-elämän johtajat yhteen pohtimaan Euroopan talouden tulevia haasteita ja poliittisia painopisteitä.

Koronapandemiasta aiheutuneet toimet ovat vaikuttaneet ihmisten elämään ja talouteen ennennäkemättömällä tavalla, ja talousfoorumissa mietitään tällä kertaa, miten mennä tästä eteenpäin. Millaisen uuden talouden haluamme rakentaa?

Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautuminen (ENG)

Uusi Euroopan Bauhaus etenee – millaisen Bauhausin teemme Kanta-Hämeeseen?

EU:n uuden Bauhaus-aloitteen tavoitteena on tuoda eri alojen asiantuntijat yhteen suunnittelemaan, miten tulevaisuuden asuinrakentamisesta tehdään edullisempaa ja esteettömämpää, ideoida kestävämpää elämäntapaa, parantaa ihmisten elämänlaatua ja tarjota taloudellista tukea innovatiivisille ideoille ja tuotteille.

Uusi eurooppalainen Bauhaus on rakennetun ympäristön kehityshanke, jossa yhdistetään muotoiluun, kestävään kehitykseen, saavutettavuuteen, osallisuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja investointien suuntaamiseen liittyvät näkökohdat. Hanke on osa Euroopan komission vihreän kasvun European Green Deal -ohjelmaa.

Aloitteen on tarkoitus muotoutua sektoreiden välisiä raja-aitoja kaatavaksi keskustelufoorumiksi ja kokeilulaboratorioksi, joka kokoaa yhteen muun muassa arkkitehdit, taiteilijat, muotoilijat, insinöörit, tutkijat, opiskelijat ja kansalaiset. Rakennettu ympäristö aiheuttaa yli kolmanneksen hiilijalanjäljestä ja rakentamiseen kulutetaan vuosittain puolet maailman luonnonvaroista. Rakennettu ympäristö vaikuttaa vahvasti myös ihmisten arkeen, identiteettiin, hyvinvointiin sekä luonnon monimuotoisuuteen. 

Euroopan komission Bauhaus- aloitteessa haetaan tapoja tehdä maanosan laajuinen systeeminen muutos, jossa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa toteutetaan hyvän suunnittelun ja asumisympäristöjen avulla. Kunnianhimon taso on korkea: haasteena on muun muassa ilmastonmuutos, työkenttänä ympäristö kaikkialla Euroopassa ja tavoitteena luoda uusi eurooppalainen tapa rakentaa, suunnitella ja muotoilla aikaisempaa holistisemmin. Bauhaus-aloitetta ja siihen liittyviä hankkeita tullaan rahoittamaan useista eri EU.n rahoitusohjelmista 2021-2021. Euroopan komissio arvioi ja pohtii sopivia rahoitusmekanismeja tämän vuoden aikana.

Suunnitteluvaihe on nyt käynnissä

Monivuotisessa aloitteessa on tällä hetkellä menossa suunnitteluvaihe, joka toteutetaan osallistavalla yhteiskehittämismenettelyllä. Sitä seuraa konkreettisten kokeilujen vaihe, ja lopulta tuloksia, ideoita ja konsepteja levitetään kaikkialle Eurooppaan ja laajemmallekin. Komissio peräänkuuluttaa monialaista yhteistyötä.

Euroopan komission Bauhausin ensimmäinen suunnitteluvaihe kestää kesään 2021 saakka. Yhteiskehittämisen kautta määritellään käynnistettävien pilottien teemat. Syksyllä 2021 julkaistaan ehdotuspyynnöt, joiden perusteella aloitetaan vähintään viisi pilottihanketta eri EU-maissa. Kolmas vaihe keskittyy käytäntöjen jakamiseen, levittämiseen ja verkostoimiseen.

Uusi eurooppalainen Bauhaus kytkeytyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, Green Dealiin, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää Euroopan komission sivuilta.

EU:n biodiversiteettistrategia etenee – luonnon monimuotoisuus on keskeinen asia myös Kanta-Hämeessä

Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa EU:n biodiversiteettistrategiaan, joka viitoittaa unionin toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja luontokadon estämiseksi.

Strategian puolesta äänesti 515 europarlamentaarikkoa ja sitä vastaan 90. Poissa oli 86. Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että EU:n maa- ja meripinta-alasta pyritään suojelemaan 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Metsiin liittyvät maininnat jakoivat näkemyksiä parlamentin käsittelyssä. Esimerkiksi metsätalouden roolia korostanut muutosesitys meni läpi vain kahden äänen enemmistöllä. Erilaiset kannat liittyvät ennen kaikkea metsä- ja maatalouteen liittyviin linjauksiin.

Näin asia etenee seuraavaksi

Euroopan parlamentin päätös oli sen voimakas kannanotto asiaan, muttei lopullinen päätös siitä mihin EU asiassa ryhtyy.

Käytännön jatkotoimet ovat EU-komission käsissä. Se jatkaa oman pohjatyönsä (YLE uutinen) ja parlamentin kannan pohjalta lopullisen toimeenpanon työstämistä, mikä kestää ainakin lähikuukaudet.

Lähikuukaudet ovat muutenkin erittäin kiinnostavia ilmastonmuutoksen torjunnan, metsäpolitiikan ja luonnonsuojelukeinojen kannalta. Vireillä on koko tukku hankkeita.

Heinäkuun puolivälissä komissio julkistaa ehdotuksensa ilmastopaketiksi eli keinoiksi, joilla EU:n on määrä saavuttaa vuoden 2030 kiristetty 55 prosentin päästövähennystavoite. Tämän jälkeen heinäkuun lopulla komissiosta on vielä tulossa ehdotus EU:n metsästrategian päivitykseksi.

Kiinnostavia EU-tapahtumia – merkkaa kalenteriin!

29.6.2021 The Place of regions in the European Union architecture
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: The place of regions in the European Union architecture (ENG)

11-14.10.2021  EU:n suurin alue- ja kaupunkikehittämisen tapahtuma – European week of Regions and Cities
Lisätiedot: European Week of Regions and Cities | The biggest European event dedicated to regional policy (ENG)

14.10.2021 EU:n CEF-rahoitus raideliikenteelle
Lisätiedot: The Connecting Europe Facility support for railways (ENG)

25-29.10.2021 EU:n kestävän energian viikko
Lisätiedot: EU Sustainable Energy Week (ENG)

23-25.11.2021  EU:n avoimen datan päivät
Lisätiedot: EU Open Data Days 2021 – EU Open Data Days – Publications Office of the EU (ENG)