Uutisia Brysselistä 2/2022

Päivitetty 24. maaliskuuta 2022

Häme EU Officen uutiskirje

Kevät kolkuttelee jo täällä Belgiassakin – puut ja pensaat vihertävät ja kirsikkapuut ovat hennon vaaleanpunaisessa kukassa. Ensimmäiset kukkaset koristavat talojen edustoja ja puistoja. Korona-ajasta ollaan täälläkin siirtymässä kohti ”uutta normaalia” . Viikko sitten maskipakko poistui julkisista tiloista sekä kaupoista ja pikkuhiljaa EU-instituutiotkin ovat avautumassa uudestaan. Jos kaikki menee hyvin, uskallan toivoa, että kesällä yhteistyö EU-instituutioiden kanssa sisältää jo mahdollisuuden fyysisiin vierailuihin ja kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin.

Kuluneen kuukauden aikana mekin täällä Brysselissäkin olemme järkyttyneinä ja epäuskoisina seuranneet Venäjän hyökkäystä ja Ukrainan sotaa. Seuraavaksi muutamia huomioita erityisesti Euroopan unionin näkökulmasta. Usein sanotaan niin, että EU on parhaimmillaan kriisitilanteessa. Näin tapahtui globaalissa talouskriisissä 2008 ja nyt uudestaan Ukrainan kriisissä. Kriisitilanteessa koko EU-koneisto: EU:n jäsenmaat ja kaikki EU-instituutiot ovat jopa hämmästyttävällä tavalla kyenneet jättämään omat kansalliset tai institutionaaliset intressiristiriidat taka-alalle ja vastaamaan tehokkaasti yhteisenä rintamana esiin tulleeseen uhkaan. Ukrainan sodassa merkillepantavaa on ollut myös EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyön vahvistuminen ja erittäin hyvä toiminnan koordinaatio.

Euroopan unionin reagoinnin nopeus ja yksituumaisuus Venäjän hyökkäykseen oli kuitenkin jotakin sellaista, mitä ei olla koskaan aikaisemmin nähty koko EU:n historiassa. EU pystyi hämmästyttävän lyhyessä ajassa, käytännössä yhden viikonlopun aikana, tekemään päätöksen Venäjään kohdistuvista, ennennäkemättömän laajoista talouspakotteista. Päätös suoran sotilaallisen avun lähettämisestä Ukrainaan oli sekin historiallinen.

Ukrainan presidentti Zelenskya on kuultu säännöllisesti Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin erityisistunnoissa. Tunnelma näissä kokouksissa on ollut hyvin väkevä – kuulijalle on käynyt vahvasti selväksi, että Ukrainan valtion suvereenisuuden puolustamisen ja ukrainalaisten siviilien hädän ohella puolustettavana on tällä hetkellä koko Euroopan rauha ja arvot.

Tässä vaiheessa ei vielä pystytä kattavasti arvioimaan, minkälaisia seurauksia Venäjän talouspakotteilla on Euroopan talouteen. Tiedämme toki jo nyt, että pakotteet heijastuvat väistämättä mm. energian ja ruuan hintaan. Varmasti muitakin heijastevaikutuksia ilmenee. Ukrainan sota tuleekin varmasti pysymään EU:n agendalla vielä pitkään, myös sodan loppumisen jälkeen. Venäjän hyökkäys sai aikaan myös uusien EU-jäsenhakemusten piikin, kun Ukraina, Moldova ja Georgia jättivät jäsenhakemukset.

Täällä Belgiassakin toivotaan pikaista sodan loppumista. Belgiaan odotetaan yli 200 000 pakolaista lähiviikkojen aikana. Ihmiset tarjoavat kotimajoitusta sodan jaloista paenneille, antavat lahjoituksia ja mielenosoituksia järjestetään. Tilanne on koonnut myös Belgian flaamin-, ranskan ja saksankieliset alueet tekemään aikasempaa tiivimpää yhteistyötä.

Ukrainan kauhistuttavan sodan rinnalla kulkee EU:n päätöksenteossa myös ns. ”business as usual”. EU:n koneisto edistää lainsäädäntöhankkeita, joista Kanta-Hämeen näkökulmasta erittäin kiinnostava ja tärkeä on mm. ”Fit for 55”, EU:n ilmastopaketti. EU:n ilmastopaketti liittyy myös maakuntamme elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn, erityisesti kierto- ja biotalouden, kestävän ruuantuotannon sekä vihreän kasvun ja yritystoiminnan osalta

Yhteistyöterveisin,

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
Häme Goes Global -hanke ja Häme EU Office (Bryssel)
, p. +32 49 812 6000

Tervetuloa Häme Goes Global Academyn koulutukseen EU:n investointirahoituksista 27.4. klo 9–11

Euroopan unionilla on useita erilaisia investointirahoituksia yrityksille. Tule Häme Goes Global Academyn maksuttomaan koulutukseen kuulemaan millaista rahoitusta on tarjolla ja miten ja millaisin perustein sitä voi hakea.

Tämä koulutus on tarkoitettu kantahämäläisille yrityksille, kehittäjille ja toimijoille.

Asiantuntijoina ovat johtavat EU:n investointirahoituksen asiantuntijat Suomessa. Teams-koulutus järjestetään 27.4.2022 klo 9–11. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Kuvassa lapsi pitelee stop war in ukraine -mielenosoituskylttiä Ukrainan lipun väreissä.

EU:n tuki Ukrainalle on koottu yhdelle verkkosivulle

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt meitä kaikkia, mutta myös yhdistänyt Euroopan unionin ja sen kumppanit. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Euroopan parlamentin täysistunnossa.

”Tämä on Euroopan totuuden hetki. Kansainvälisen järjestelmän tulevaisuus riippuu siitä, miten Venäjän toimiin vastataan tänään. Meidän on osoitettava demokratioidemme voima. EU hyväksyi nopeasti historiansa suurimman pakotepaketin. Olen tietoinen siitä, että tästä aiheutuu kustannuksia taloudellemme. Uskon kuitenkin, että eurooppalaiset ymmärtävät, että meidän on torjuttava hyökkäys. Vapaudella ei ole hintaa. Emme voi pitää turvallisuuttamme itsestäänselvyytenä. Meidän on puolustettava sitä.”

EU myös tuomitsee Ukrainan vastaisen disinformaatiosodan ja kohdistaa pakotteita keskeisiin disinformaation levittäjiin Venäjällä. Kaikki EU:n tukitoimet Ukrainalle on koottu yhdelle sivustolle.

Lue lisää tästä

INTERREG Europe-ohjelma on avautumassa!

Interreg Europe-ohjelma tukee viranomaisten ja aluetoimijoiden yhteistyötä aluekehityksen ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi koko EU:n alueella toteutettavien yhteishankkeiden kautta. Oheisen linkin takaa löytyy lisää tietoa Interreg Europe-ohjelmasta ja sen kohta avautuvasta ensimmäisestä hausta.

Lue lisää: Interreg Europe 2021-2027

Ensimmäisen hankehaun käynnistyminen alkaa olla käsillä. Haun virtuaalinen avaustilaisuus järjestetään 5.4. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.

Kiertotaloutta edistetään Kanta-Hämeessä Interreg Europe-rahoituksella

Hämeen liitto on mukana kansainvälisessä SYMBI-projektissa hankepartnerin roolissa. SYMBI-projekti keskittyy yhteen Hämeen liiton ja koko maakunnan kärkiteemoista, joka on kiertotalouden edistäminen.

SYMBIssä tavoitteena on vahvistaa mukana olevien alueiden kykyä rakentaa kestävää taloutta ja hallita ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Projektissa tuetaan teollisten symbioosien eli teollisuudessa ja yritysten prosesseissa ja materiaalivirroissa tapahtuvan symbioosin kaltaisen vuorovaikutuksen ja hyödyntämisen syntymistä ja käytännön toimeenpanoa.

Teollinen symbioosi parantaa ympäristön, talouden ja teollisuuden välisiä vuorovaikutussuhteita. Siinä kannustetaan resurssien jakamiseen samalla tavoin kuin tapahtuu luonnon omissa ekosysteemeissä, joissa kaikki materia kiertää. Näin pyritään minimoimaan jätteiden määrä.

SYMBI-projektia toteutetaan seitsemässä Euroopan unionin maassa: Espanjassa, Puolassa, Italiassa, Sloveniassa, Kreikassa, Unkarissa ja meillä Suomessa. SYMBIä rahoitetaan Interreg Europe -ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osarahoituksella.

Projektin avulla tuetaan ja tehostetaan alueellisten kehittämisohjelmien ja -politiikkojen toimintaperiaatteita ja toimeenpanoa sekä niitä tukevia käytäntöjä, joilla edistetään teollisia symbiooseja ja kiertotaloutta.

Erityishuomio on niissä toimissa, joilla on yhteys kansallisiin rakennerahasto-ohjelmiin ja Euroopan alueiden välisen yhteistyön ohjelmiin.

Tutustu SYMBIin Hämeen liiton sivuilla.

Tutustu SYMBI-projektin kotisivuihin (englanniksi)

REPowerEU- aloitteella pyritään eroon Euroopan riippuvuudesta Venäjän fossiilisista polttoaineista

Euroopan komissio on esittänyt luonnoksen REPowerEU-suunnitelmasta, jonka avulla pyritään lopettamaan Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030 sekä reagoimaan energian hintojen nousuun.

Useita kuukausia jatkunut energian hintojen nousu ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamat epävarmuudet ovat heikentäneet Euroopan energianlähteiden toimintavarmuutta.

REPowerEU-suunnitelmalla pyritään monipuolistamaan kaasun tarjontaa, nopeuttamaan uusiutuvien kaasujen käyttöönottoa sekä korvaamaan kaasu lämmityksessä ja sähköntuotannossa muilla energianlähteillä. Komissio aikoo lisäksi tarkastella kaikkia mahdollisia hätätoimenpiteitä, joilla voitaisiin rajoittaa kaasun hinnan nousun leviämistä sähkön hintoihin.

Lähde: Euroopan komissio

Lisätietoja: Yhteisillä eurooppalaisilla toimilla kohtuuhintaisempaa ja toimitusvarmaa energiaa (europa.eu)

Kuvassa lääkäri kuuntelee potilaan keuhkoja.

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto on avannut kahdeksan ehdotuspyyntöä, jotka ovat osa vuoden 2022 EU4Health-työohjelmaa

Ehdotuspyynnöt keskittyvät uusien ja innovatiivisten näkökulmien etsimiseen syöpäseulonnan, tarttumattomien tautien, mielenterveyden, terveysteknologian sekä terveydenhoitohenkilöstön aloilla. Jaossa on yhteensä 107,3 miljoonaa euroa.

Rahoitusta on haettavissa EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tenders). Ehdotuspyyntöhaut päättyvät 24.5.2022

Lisätietoja: HaDEA:n lehdistötiedote (englanniksi)

EU-Afrikka-huippukokous käynnisti investointipaketin

EU:n ja Afrikan unionin sekä niiden jäsenmaiden johtajat tapasivat helmikuussa Brysselissä. Kokouksessa käynnistettiin afrikkalaiseurooppalainen investointipaketti, jossa huomioidaan ilmastonmuutoksen ja terveyskriisien kaltaiset globaalit haasteet. Muita keskustelunaiheita olivat muun muassa kasvun rahoittaminen, terveydenhuoltojärjestelmät, maatalous, koulutus sekä rauha ja turvallisuus.

Komissio käynnisti joulukuussa Global Gateway -strategian älykkäiden, puhtaiden ja turvallisten yhteyksien edistämiseksi digitaali-, energia- ja liikennealalla sekä terveys-, koulutus- ja tutkimusjärjestelmien vahvistamiseksi kaikkialla maailmassa. Strategialla pyritään saamaan vuosina 2021–2027 aikaan 300 miljardin euron investoinnit maailmanlaajuisen elpymisen tueksi.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti Senegalin vierailullaan alueellisen Global Gateway Afrikka -investointipaketin. Sen 150 miljardin euron investoinneilla tuetaan vihreää ja digitaalista elpymistä ja muutosta Afrikassa.

Lähde: Euroopan komissio

Lisätietoja: Global Gateway

Euroopan komissio esitti toimia Euroopan puolustuksen lujittamiseksi

Komissio pyrkii muuttuvassa geopoliittisessa ja teknologisessa ympäristössä kaikin keinoin vahvistamaan unionin kykyä vastata nopeasti muuttuviin monitasoisiin uhkiin. Komissio on esittänyt tuntuvia toimia Euroopan puolustuksen lujittamiseksi, innovoinnin edistämiseksi ja strategisten riippuvuuksien purkamiseksi. Niihin kuuluu muun muassa turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisiä teknologioita koskeva etenemissuunnitelma.

Toimilla on myös tarkoitus edistää konkreettisesti Euroopan puolustusmarkkinoiden yhdentymistä ja kilpailukykyä erityisesti tehostamalla EU:n sisäistä yhteistyötä. Esimerkiksi Euroopan puolustusrahastosta investoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä 1,9 miljardia euroa puolustusalan tutkimuksen ja voimavarojen kehittämishankkeisiin. Komissio on valmis harkitsemaan lisätoimia sen mukaan miten toimissa edistytään ja miten unionin tulevaisuudessa kohtaamat uhkat ja haasteet kehittyvät.

Komissio esitti useita sen johdolla toteutettavia aloitteita puolustuksen ja turvallisuuden kannalta kriittisillä aloilla. Niihin kuuluu muun muassa turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisiä teknologioita koskeva etenemissuunnitelma.

Ilmoittamillaan aloitteilla komissio antaa panoksensa turvallisuutta ja puolustusta koskevan EU:n strategisen kompassin valmisteluun. Komissio pyrkii jatkuvasti muuttuvassa geopoliittisessa ja teknologisessa ympäristössä kaikin käytettävissä olevin keinoin vahvistamaan unionin kykyä vastata nopeasti muuttuviin monitasoisiin uhkiin.

Se jatkaa Euroopan puolustusmarkkinoiden kilpailukyvyn parantamista erityisesti seuraavilla aloilla:

  • Investoinnit puolustusalan tutkimukseen ja voimavaroihin ja yhteisiin hankintoihin. Euroopan puolustusrahastosta investoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä 1,9 miljardia euroa puolustusalan tutkimuksen ja voimavarojen kehittämishankkeisiin.
  • Yksinkertaistetut ja yhtenäisemmät vientivalvontakäytännöt. Vaikka EU-maat ovat itse vastuussa puolustustarvikkeiden vientilupien myöntämisestä, komissio kehottaa niitä edistämään pyrkimyksiä yksinkertaistaa ja vähitellen yhdenmukaistaa aseviennin valvontakäytäntöjä. Tämä koskee erityisesti niitä puolustusvoimavaroja, joita kehitetään yhdessä, erityisesti EU:n puitteissa.
  • Avaruusalan puolustusulottuvuuden vahvistaminen EU:n tasolla. Komissio aikoo muun muassa tutkia, miten EU:n avaruusresurssien suojelua voitaisiin parantaa, erityisesti lisäämällä avaruusesineiden valvonta- ja seurantapalveluja ja hyödyntämällä EU:n teollisuuden koko potentiaalia.
  • Euroopan häiriönsietokyvyn parantaminen. Komissio aikoo panna kaikilta osin täytäntöön keskeiset Euroopan häiriönsietokykyä tukevat aloitteet. Erityisesti arvioitavina ovat hybridiuhkista selviytymistä koskevat alakohtaiset perusvaatimukset. Komissio ehdottaa tämän vuoden loppuun mennessä yhdessä unionin ulkoasiainedustajan kanssa yhteisen toimintasuunnitelman päivittämistä sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseksi Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Seuraavat vaiheet

Näillä puolustusaloitteilla komissio esittää toimia, jotka on tarkoitus käynnistää ja toteuttaa lähivuosina. Komissio on edelleen valmis harkitsemaan lisätoimia sen mukaan, miten toimissa edistytään ja miten unionin tulevaisuudessa kohtaamat uhkat ja haasteet kehittyvät.

Lähde: Euroopan komissio

Lisätietoja komission laajemmassa tiedotteessa.

Komission ehdottamalla datasäädöksellä edistetään oikeudenmukaista ja innovatiivista datataloutta

Komissio on ehdottanut uusia sääntöjä siitä, kuka voi käyttää ja saada käyttöönsä EU:ssa tuotettua dataa talouden eri aloilla. Datasäädöksellä on tarkoitus turvata oikeudenmukaisuus digitaalisessa ympäristössä, edistää kilpailukykyisiä datamarkkinoita, avata mahdollisuuksia datavetoiseen innovointiin ja parantaa datan saatavuutta yleisesti.

Uudet säännökset mahdollistavat uusia, innovatiivisia palveluja sekä kilpailukykyisemmät hinnat verkkoon liitettyjen tuotteiden jälkimarkkinapalveluissa ja korjaamisessa. Komission datastrategian mukaisesti datasäädöksellä on keskeinen rooli digitalisaation tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

Data on kulumaton hyödyke, kuten vaikkapa katuvalot tai näköalat: ne voivat olla monien ihmisten käytettävissä samanaikaisesti ja niitä voidaan kuluttaa uudelleen ilman, että se vaikuttaisi niiden laatuun tai aiheuttaisi riskiä saatavuuden ehtymisestä. Datan määrä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2018 sitä oli 33 tsettatavua ja vuonna 2025 määrän odotetaan olevan jo 175 tsettatavua.

Datassa on hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä 80 prosenttia teollisesta datasta jää käyttämättä. Datasäädöksessä käsitellään niitä oikeudellisia, taloudellisia ja teknisiä syitä, jotka johtavat datan vajaakäyttöön. Uusien sääntöjen myötä tulee saataville enemmän dataa käytettäväksi uudelleen. Tämän odotetaan kasvattavan BKT:ta 270 miljardilla eurolla vuoteen 2028 mennessä.

Lisätietoja komission laajemmassa tiedotteessa.

Kiinnostavia EU-tapahtumia ja EU-rahoituskoulutuksia

29.3. klo 14–16 (CET) Verkkoseminaari: European Green Deal and Fit for 55 Package – The Role of Forests and Regions
Ilmoittaudu mukaan tästä

29.3. European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry ERIAFF
Webinaari metsien ja alueiden roolista Euroopan unionin metsiin kohdistuvista aloitteista. Tapahtumassa puhujina ovat muun muassa europarlamentaarikko Ulrike Müller (Renew Europe Group), Euroopan komission ympäristön pääosaston biodiversiteettiyksikön johtaja Humberto Delgado Rosa sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen ja EU:n uuden metsästrategian raportööri Simo Tiainen. Tilaisuus on englanninkielinen ja siihen tulee rekisteröityä etukäteen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

29.3. Clean Energy Summit
Lisätiedot ja ilmoittautuminen

5.4. Interreg Eurooppa-ohjelman 2021-2027 aloitustilaisuus Europe let´s cooperate!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen

11.–13.5. WIRE – Week of European Regions in Europe
Lisätiedot ja ilmoittautuminen