Uutisia Brysselistä 3/2022

Päivitetty 26. huhtikuuta 2022

Häme EU Officen uutiskirje

Tervehdys Häme EU Officesta Brysselistä!

Kevät on edennyt Belgiassakin jo pitkälle ja EU:ssa tapahtuu tällä hetkellä paljon Kanta-Hämeelle tärkeitä ja kiinnostavia asioita. Erityisen vahvasti esillä on viime viikkoina ollut kiertotalous. Euroopan komissio julkaisi nimittäin maaliskuun lopussa uuden kiertotalouspaketin. Kannattaakin lukaista tästä tiedotteesta, mistä tässä kiertotalouspaketissa on kysymys.

Erittäin hyvä uutinen on se, että Kanta-Hämeeseen on saatu Euroopan investointipankin merkittävä investointirahoitus huippusairaalan rakentamiseen. Hieno päänavaus! Suosittelen myös lämpimästi kantahämäläisiä eri alojen asiantuntijoita rekisteröitymään Euroopan komission EU-hankkeiden arvioitsijoiden tietokantaan. Eurooppalaisia hankkeita arvioidessa saa myös itselleen valtavan tärkeää osaamispääomaa hankkeiden arvioinnista. Lue tiedotteesta, kuinka helposti rekisteröityminen käy!

Monet EU:n rahoitusohjelmat ovat nyt päässeet täyteen vauhtiin. Rohkaisen mahdollisimman monia maakuntamme toimijoita osallistumaan ja laatimaan kansainvälisiä EU-hankkeita. Hämeen liitosta voi hakea rahoitusta kansainvälisen hankkeen valmisteluun ja esimerkiksi Häme EU Office antaa mielellään apua ja opastusta EU:n kansainvälisiin rahoituksiin liittyen. Kansainvälistyminen kannattaa!

Kaunista kevättä varjostaa täällä Brysselissäkin Ukrainan sota ja sen kauheudet. Euroopan unioni tukee monin eri tavoin –  ja vahvasti – Ukrainaa, kun se taistelee eurooppalaisten arvojen, itsenäisyyden ja vapauden puolesta. Slava Ukraini!

Yhteistyöterveisin,

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
Häme Goes Global -hanke ja Häme EU Office (Bryssel)
, p. +32 49 812 6000

Ainutlaatuinen mahdollisuus hakea rahoitusta kansainvälisten hankkeiden valmisteluun

Hämeen liitosta voi hakea rahoitusta kansainvälisen hankkeen valmisteluun liittyviin kustannuksiin. Tukirahoitus kattaa monipuolisesti niitä kustannuksia, joita syntyy kansainvälisen hankkeen suunnittelussa ja valmistelussa.

Kannattaa hyödyntää tämä ainutlaatuinen mahdollisuus kansainvälistymiseen ja hankeyhteistyöhön liittyen!

Lisätietoja: Hämeen liitto / KV-valmistelutuki

Kantahämäläinen kehittäjä, liity postituslistalle

Olemme Hämeen liitossa koonneet Kanta-Hämeen kehittäjät -nimisen postituslistan. Klikkaa itsesi tilaajaksi! Informoimme maakunnan potentiaalisia hanketoteuttajia muun muassa meneillään olevista Interreg-ohjelmien partnerihauista, eri rahoitushauista, kuten AURA-haut, valtakunnallisista teemoista, hanketyöstä, projektikoulutuksista jne.

Liity tilaajaksi Kanta-Hämeen kehittäjät -postituslistalle tästä.

Kuvassa visualisointi Ahveniston sairaalasta. Lähde: Assin kuvapankki.

Kanta-Hämeeseen uusi huippusairaala Euroopan investointipankin tuella

Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut 175 miljoonan euron lainasopimuksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa. Laina käytetään Hämeenlinnan uuden sairaalan rakentamiseen. Huipputehokas uusi sairaalarakennus auttaa korjaamaan nykyisten hoitotilojen puutteita ja edistää Kanta-Hämeen noin 170 000 asukkaan hyvinvointia.

Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut sopimuksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille myönnettävästä 175 miljoonan euron lainasta. Lainalla rahoitetaan Hämeenlinnaan rakennettavaa uutta Ahveniston keskussairaalaa, “Assia”. Hanke edistää palvelujen integrointia vuonna 2023 toteutettavan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjausten mukaisesti. Samalla se auttaa vastaamaan alueen ajankohtaisiin haasteisiin, joita ovat väestön ikääntyminen, pätevän terveydenhuoltohenkilöstön puute, lisääntyvä hoitotarve ja terveydenhuollon kasvavat kustannukset.

Hankkeeseen kuuluu kokonaan uuden sairaalarakennuksen (noin 79 000 m2) rakentaminen nykyisen sairaalan viereen ja sen liittäminen olemassa olevaan logistiikkakeskukseen. Nykyinen Kanta-Hämeen keskussairaala on vuodelta 1979. Se on Suomen ainoa akuuttisairaanhoitoa tarjoava sairaala, jota ei ole sen jälkeen peruskorjattu tai korvattu uudella.

Investoimalla ajanmukaiseen terveydenhuollon infrastruktuuriin vastaamme tulevaisuuden tarpeisiin, joita syntyy meneillään olevista ja uusista terveyskriiseistä. Olen iloinen siitä, että ikääntyneiden hoitotilojen tilalle rakennetaan uusi sairaala. Se mahdollistaa entistä yksilöllisemmän hoidon, toimivamman työympäristön sekä potilaiden ja työvoiman paremman liikkuvuuden. Uusi sairaala myös täyttää nykyiset ja tulevat terveys- ja turvallisuusmääräykset,

sanoo EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros.

Uusi Assi-sairaala on merkittävä parannus Kanta-Hämeen alueen terveydenhuoltopalveluihin. Sairaalan suunnittelun lähtökohtana on ollut  mahdollisimman hyvien palvelujen tarjoaminen potilaille ja asiakkaille. Uusi rakennus on älykäs sairaala, jossa on huippuunsa kehitettyjä teknologisia ratkaisuja. EIP on hankkeessa tärkeä rahoituskumppani ja sillä on keskeinen rooli kehityksen mahdollistajana,

toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

Pankilla on vankka kokemus ja mittava näyttö terveydenhuollon investointien rahoituksesta Suomessa. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana se on tukenut useita hankkeita, joiden yhteenlaskettu rahoitussumma on yli 2 miljardia euroa.

Taustatietoa:

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se antaa pitkäaikaista rahoitusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin investointeihin, jotka edistävät EU:n toimintapoliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 1994 sovitusta ensimmäisestä rahoitusoperaatiostaan lähtien pankki on rahoittanut Suomessa toteutettuja hankkeita yli 25,4 miljardilla eurolla. EIP lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja välittää sen edelleen EU:n tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Noin 90 prosenttia lainoista kohdistuu Euroopan unioniin.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) saa EIP:n rahoitusta ensimmäistä kertaa. Se vastaa terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä 11 kunnassa Kanta-Hämeen alueella. Sairaanhoitopiiri omistaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kanta-Hämeen keskussairaalan, jossa on 268 potilaspaikkaa ja 1 911 työntekijää, ja vastaa sen ylläpidosta. (Lähde: Euroopan komission Suomen edustusto)

Lue lisätietoja tästä.

Euroopan komissio julkaisi uuden kiertotalouspaketin

Euroopan komissio julkaisi 30. maaliskuuta kiertotalouden ehdotuspaketin

Paketti on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa – suurta kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa.

Kiertotalous tarkoittaa suurta muutosta lineaarisesta liiketoiminnasta kiertävään: esimerkiksi tuotteen elinkaari ei lopu sen saapuessa käyttöikänsä päähän, vaan kierrätyksen myötä tuotteessa käytetyt materiaalit hyödynnetään edelleen ja  uudelleen osana jatkuvaa kiertoa. Kiertotalous onkin nykyistä paljon laadukkaampaa ja fiksumpaa taloutta, joka muokkaa kulutusta kestävämpään suuntaan ja ohjaa jakamaan, vuokraamaan ja kierrättämään tuotteita entistä enemmän. Tavoite on, että resursseja hyödynnetään nykyistä tehokkaammin ja talous kasvaa, mutta kasvu tapahtuu ympäristön kestokyvyn mukaisesti.

Yksi osa pakettia on, että kuluttajat saavat jatkossa huomattavasti enemmän tietoa tuotteen energiankäytöstä sekä tuotteen eri osien kierrättämismahdollisuuksista. Pakettiin sisältyvä niin sanottu digitaalinen tuotepassi kertoisi esimerkiksi kiertotalouden toimijoille tietoja tuotteen valmistuksesta, materiaaleista ja komponenteista, jotka saattaisivat rajoittaa tuotteen kierrätettävyyttä.

Ehdotukseen liittyy myös esimerkiksi toimenpiteitä, jotka ehkäisevät kulutustavaroiden turhaa hävittämistä. Suurimpien yritysten tulisi esimerkiksi ilmoittaa vuosittain pois heitettyjen tuotteiden määrä ja jakaa tietoa siitä, kuinka yritys kierrättää tai käyttää uudelleen näitä tuotteita. Myöhemmin myös myymättä jääneiden tuotteiden hävittäminen voitaisiin kieltää kokonaan.

Komissio julkaisi paketin kanssa samaan aikaan myös tekstiilejä koskevan strategian

Tekstiilituotanto on yksi ympäristöä eniten kuormittavista aloista, ja se vaatii myös runsaasti vettä ja maa-alaa. Vuosina 2000–2015 tekstiilien tuotanto kaksinkertaistui maailmassa, ja tuotannon odotetaan kasvavan edelleen. Vastatakseen tähän ympäristöhaasteeseen komissio esittää strategiassa toimia, joilla pyritään uudistamaan tekstiilialaa ja tuotteiden suunnittelua, vähentämään tekstiilijätettä sekä edistämään kiertotalouden mukaisia toimintamalleja.

Tekstiilistrategian ohella paketin yhteydessä julkaistiin rakennustuoteasetuksen tarkistus, joka nykyaikaistaa vuonna 2011 voimaan tulleita sääntöjä. Tarkistus uudistaa tuotevaatimuksia sekä yhtenäistää rakennustuotteiden ympäristö- ja ilmastotehokkuuden arviointia. Yhtenäistäminen helpottaa rakennustuotteiden korjaamista, kierrätystä ja uudelleenvalmistusta sekä tekee niistä kestävämpiä. Rakennusalan vaikutus on merkittävä, sillä se kuluttaa noin 50 prosenttia hyödynnetyistä luonnonvaroista ja tuottaa yli 30 prosenttia EU:ssa syntyvästä jätteestä vuosittain.

Lähde: Euroopan komission Suomen edustusto

Lisätietoa komission laajemmassa tiedotteessa.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: ilmaise kiinnostus päästä 150 esimerkkialueen joukkoon!

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen EU-mission päätavoitteena on tukea vähintään 150 alueen, maakunnan ja yhteisön sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin EU:ssa. Mission avulla pyritään edistämään innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä myös kannustamaan alueita, kaupunkeja ja yhteisöjä johtamaan tätä tärkeää yhteistä ja yhteiskunnallista muutosta.

Euroopan komissio on julkaissut alueille ja yhteisöille suunnatun kyselyn, jossa voi ilmaista kiinnostuksensa mission toteuttamiseen omassa toiminnassaan. Kiinnostuksen ilmaisemisen ohella kyselyn tarkoituksena on kartoittaa komissioille paikallis- ja alueviranomaisten yleisimpiä tunnistettuja kysymyksiä ja  haasteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kyselyn avulla kerätyt vastaukset analysoidaan ja niiden perusteella valitaan sellaisia yhteisöjä sekä alueita, jotka osoittavat sitoutumista ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Valituille toimijoille tarjotaan mahdollisuus allekirjoittaa EU-mission peruskirja ja olla osa uudenlaista eurooppalaista yhteisöä.

Missioon osallistuminen on hieno ja ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua sekä jakaa muiden alueiden ja yhteisöjen kanssa parhaita käytäntöjä, tietämystä ja työkaluja. Missioon osallistumalla alue tai yhteisö saa vahvan mahdollisuuden toimia edelläkävijänä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varmistaa koko Euroopan siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta.

Lisätietoja: Commission invites regions and communities to join the Mission Adaptation to Climate Change (europa.eu)

Kaupunkeja ja maakuntia halutaan mukaan rakentamaan vihreää ja kilpailukykyistä tulevaisuutta

Euroopan komission uudessa Circular cities and regions initiative -aloitteessa edistetään kiertotalousratkaisujen toimeenpanoa kaupunki- ja aluetasolla. Aloitteesta on nyt käynnistynyt pilottihaku kaikille kaupungeille, alueille tai alueellisille yhteenliittymille EU-jäsenmaissa. Pilottihakuun haetaan sekä kiertotalousratkaisujen edelläkävijöitä (”Pilots”) että vertaisoppimisesta kiinnostuneita kaupunkeja ja alueita (”Fellow”). 

Kiinnostuksenilmaisupyynnön tiedot löydät täältä.

Pilotti ja kumppanuuksiin voi hakea mukaan täyttämällä tämän lomakkeen ennen 29. huhtikuuta 2022.

EU-tutkimushankkeiden arvioitsijoita haetaan myös Kanta-Hämeestä!

Euroopan komission tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) etsii uusia asiantuntijoita useilta eri aloilta rekisteröitymään asiantuntijatietokantaansa. Tietokannasta valitaan parhaat ehdokkaat arvioimaan Horisontti Eurooppa puiteohjelman, EU:n maataloustuotteiden menekinedistämisen ohjelman sekä hiilen ja teräksen tutkimusrahaston hanke-ehdotuksia ja seuraamaan rahoitettujen hankkeiden toteutumista.

Asiantuntijoita etsitään eri taustoilta ja useilta eri aloilta. Erityisesti etsitään asiantuntijoita, joilla on merkittävä temaattista asiantuntemusta seuraavilta aloilta:

  • Elintarvike ja maatalous
  • Maaperä
  • Ympäristö ja biotalous
  • Kansalaisturvallisuus
  • Tekniikka ja IT
  • Kulttuuri ja luovuus
  • Demokratia ja yhteiskunta

Tutkimushankkeiden arvioitsijoiden tehtävät ovat projektiluontoisia ja koostuvat yleensä lyhyistä toimeksiannoista. Arvioitsijat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä omaa osaamispääomaa, seurata EU:n kehitystä aina ruohonjuuritason ideoista konkreettisiin EU-tason hankkeisiin ja tekoihin.

Tutustu tarkemmin tähän hakuun ja rekisteröidy tietokantaan!

Kiinnostavia EU-tapahtumia ja EU-rahoituskoulutuksia

28.4. FRUSH – Innovating the Circular Economy, Forssa
Lue lisää

3.5. Open Bioeconomy Week Business Day, Hämeenlinna
Lue lisää

4.5. klo 9.30–11.00 Interreg Europe-webinaari ensimmäiseen hakuun liittyen
Interreg Europe 2021–2027-ohjelman ensimmäiseen hakukierrokseen liittyen järjestetään keskiviikkona 4.5. klo 9.30–11.00 webinaari, jossa ohjelman sihteeristön edustaja Ana Mihaljevic esittelee keskeisiä haussa huomioitavia asioita. Lisäksi Maiju Jolma-Taylor Lapin liitosta kertoo kansalliseen vastinrahoitukseen liittyvistä menettelyistä. Tilaisuus on englanninkielinen (pl. kansallinen vastinrahoitusosio).
Ilmoittaudu 29.4. mennessä tästä linkistä.

9.-15.5. Riihimäen kiertotalousviikko
Lue lisää

11.–13.5. Wire 2022 – Week of Innovative Regions in Europe
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

13.5. Riksun Robopäivät, Riihimäki Roboticscampus
Lue lisää

18.-19.5. Open Bioeconomy Week Scientific, Hämeenlinna
Lue lisää ja ilmoittaudu

10.6. EU Design Days (ERRIN)
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

9 – 12.6. The Festival of New European Bauhaus
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä