Uutisia Brysselistä 4/2021

Päivitetty 30. syyskuuta 2021

Häme EU Officen uutiskirje

Tervehdys Häme EU Officesta Brysselistä! Syyskausi on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja paljon tapahtuu. Brysselin toimistomme on avautunut ja on valmiina palvelemaan kantahämäläisiä toimijoita niin isoissa kuin pienemmissäkin asioissa ja kysymyksissä.

Ollaan yhteyksissä!

Terveisin,

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
Häme Goes Global -hanke ja Häme EU Office (Bryssel)
, p. +32 49 812 6000

Kanta-Hämeen Interreg-info 8.10. klo 9.30–11.30

Kiinnostaisiko eurooppalainen hankeyhteistyö? Oletko pohtinut Interreg-ohjelmia? Mietityttääkö miten löytäisit hankepartnereita?

Tässä Teams-infotilaisuudessa keskitymme pelkästään Interreg-ohjelmiin ja orientoidumme niiden tuleviin rahoitushakuihin. Ohjelmassa luvassa:

 • CentralBaltic -ohjelma, Julia Jokelin, EU-erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto
 • Itämeren Interreg-ohjelma, Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto
 • InterregEurope-ohjelma, Annukka Mäkinen, kehittämispäällikkö

Jos et ole saanut tilaisuuteen Teams-linkkiä, olethan yhteydessä Hämeen liittoon: Reetta Sorjonen, viestintäpäällikkö,

Häme Goes Global -aamukahvit 12.10. klo 9-10:Rahoitusta kansainvälisen hankkeen valmisteluun

Tervetuloa Häme Goes Global -aamukahveille 12.10.2021 klo 9-10.

Hämeen liitto avaa haun kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoitukseen. Tervetuloa kuulemaan millaisesta rahoituksesta on kyse ja millaisiin kansainvälisiin hankkeisiin sitä voi hakea. Aiheesta kattavan tietopaketin tulee kertomaan Hämeen liiton kehittämisjohtaja Matti Lipsanen ja tilaisuudessa on myös mahdollista esittää kysymyksiä.

Häme Goes Global –hankkeen kautta tullaan järjestämään koulutuksia kantahämäläisille toimijoille kansainvälistymiseen ja EU-rahoituksiin liittyen. Häme Goes Global Academyn toimintaa esittelee hankejohtaja Krista Taipale. Tule kuulolle ja kertomaan toiveita tuleviin koulutuksiin liittyen.

Aamukahvit järjestetään Hämeen liiton Teamsissa. Linkki lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittaudu mukaan 8.10.2021 mennessä tästä linkistä.

Brysselin syyskausi käyntiin ”Unionin tila”-puheella

Syyskausi on pyörähtänyt käyntiin Brysselissä ja Euroopan unionissa. Varma syyskauden alkamisen merkki on Euroopan komission puheenjohtajan vuosittainen ”Unionin tila”-puhe.  Nykyinen Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von den Lyeuen antoi syyskuun puolessa välissä tämän odotetun puheenvuoron Euroopan unionin tilasta.

Puheenjohtaja Von Leyen painotti puheessaan rokotusten nopeuttamista maailmanlaajuisesti pandemiasta selviytymiseksi ja korosti oikeusvaltion merkitystä EU:ssa sekä nuorten asemaa Euroopan tulevaisuuden muokkaamisessa. Esille nousivat myös ilmastonmuutos, digitalisaatio, EU:n rooli maailmassa ja Euroopan puolustuspolitiikka.

Ursula Von der Leyen korosti oikeusvaltion merkitystä ja ihmisoikeuksia ja nosti esiin nuoret Euroopan tulevaisuuden muokkaamisessa.

Katso ja tutustu: Unionin tila -puhe

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma Horisontti Eurooppa: uudet yhteistyön muodot – missiot – polkaistiin käyntiin!

Missiot ovat Horisontti Eurooppa -puiteohjelman tuoma uutuus ja ainutlaatuinen konsepti EU:n toiminnassa. Niillä tuodaan yhteen yhdeksän eri komissaarin vastuualueelle kuuluvia toimenpiteitä sekä tuetaan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.

Tarkoituksena on löytää ratkaisuja useisiin suuriin nykyhaasteisiin tutkimuksen ja innovoinnin avulla: syövän torjunta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, valtamerten, merialueiden ja muiden vesistöjen suojelu, kaupunkien viherryttäminen ja maaperän ja ruoan terveellisyyden varmistaminen.

Mitä missiot tarkoittavat käytännössä? Missiot koostuvat EU:n rahoittamista tutkimus- ja innovointihankkeista, toimintapoliittisista ohjaustoimista ja lainsäädäntöaloitteista. Niillä on määrä saavuttaa tietyssä aikataulussa konkreettisia tavoitteita, joilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus. Vuoteen 2030 mennessä ratkaisuja pyritään tuomaan seuraaviin keskeisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin:

 1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: tuetaan vähintään 150:tä Euroopan aluetta ja yhteisöä, jotta niistä tulisi ilmastokestäviä.
 2. Syöpä: parannetaan EU:n syöväntorjuntasuunnitelman avulla yli kolmen miljoonan ihmisen elämää ehkäisemällä ja hoitamalla syöpäsairauksia, pidentämällä potilaiden elämää ja parantamalla heidän elämänlaatuaan.
 3. Ennallistetaan meriämme ja vesistöjämme.
 4. Luodaan 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia.
 5. Euroopan maaperäsopimus: luodaan 100 elävää laboratoriota ja esimerkkitapausta johtamaan ja näyttämään esimerkkiä maaperän tervehdyttämisestä.

Missiot ovat uusi yhteistyöhön perustuva lähestymistapa. Niillä saadaan aikaan tehokkaampia vaikutuksia yhdistämällä tutkimus ja innovointi uudenlaisiin hallinnointi- ja yhteistyömuotoihin ja ottamalla yhteistyöhön mukaan ihmisiä, myös nuoria, uudella tavalla.

Missioiden juuret ovat Horisontti Eurooppa -ohjelmassa, mutta niiden toteutus – uusien ratkaisujen etsintä ja eurooppalaisten elämän parantaminen – ulottuu laajalle tutkimuksen ja innovoinnin ulkopuolelle.

EU:n missioissa ollaan suorassa yhteydessä kansalaisiin ja otetaan heidät mukaan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Mukaan tulee EU-maita, alueita ja laaja joukko sidosryhmiä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

(Lähde: Euroopan komissio ja Suomen EU-komission edustusto)

Lisätietoa laajemmassa Euroopan komission tiedotteessa.

Millainen on Kanta-Hämeen Bauhaus? Euroopan uusi Bauhaus-aloite etenee – myös EU-rahoitusta on luvassa!

Euroopan komissio on antanut tiedonannon, jossa esitellään uuden eurooppalaisen Bauhausin konsepti. Tiedonannossa esitellään myös useita toimenpiteitä ja rahoitusmahdollisuuksia. Niin kutsutulla Bauhaus-hankkeella pyritään nopeuttamaan eri talouden alojen, kuten rakennus- ja tekstiiliteollisuuden, muutosta, jotta eurooppalaisille voidaan tarjota kiertotalouden mukaisia ja vähemmän hiili-intensiivisiä tuotteita.

Uusi eurooppalainen Bauhaus tuo EU:n Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden. Sen tavoitteena on osoittaa, miten kestävä innovointi näkyy konkreettisina ja myönteisinä kokemuksina jokapäiväisessä elämässämme.

EU:n ohjelmista osoitetaan vuosina 2021–2022 noin 85 miljoonan euron rahoitus uuden eurooppalaisen Bauhausin hankkeille. Uusi eurooppalainen Bauhaus sisällytetään myös monien muiden EU:n rahoitusohjelmien painopisteisiin ilman ennalta määritettyä rahoitusta.

Rahoitusta myönnetään EU:n eri ohjelmista, kuten tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta (erityisesti Horisontti Eurooppa -puiteohjelman missioista), ympäristön ja ilmastotoimien Life-ohjelmasta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään uuden eurooppalaisen Bauhausin keskeiset arvot alueellisen ja sosioekonomisen kehityksen strategioihinsa ja rakentamaan kaikille parempaa tulevaisuutta elpymis- ja palautumissuunnitelmiensa sekä koheesiopoliittisten ohjelmiensa kautta.

Komissio myös perustaa uuden eurooppalaisen Bauhausin laboratorion. Se on ajatushautomo, jossa voidaan kehittää ja testata uusia työkaluja, ratkaisuja ja toimintapoliittisia suosituksia. Laboratorio toimii aloitteelle ominaisessa yhteistyön ja yhteiskehittämisen hengessä, jossa yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja politiikan eri tahoja tuodaan yhteen kehittämään uudenlaisia yhteistyön tapoja.

Tiedonanto pohjautuu tammikuusta heinäkuuhun kestäneessä yhteissuunnitteluvaiheessa saatuihin kannanottoihin. Yhteissuunnitteluvaiheen aikana komissio sai yli 2 000 kannanottoa Euroopasta ja sen ulkopuolelta.

Uuden eurooppalaisen Bauhausin yhteissuunnitteluvaihe käynnistettiin tammikuussa 2021. Sen tarkoituksena oli löytää esteettisiä, kestäviä ja osallistavia ratkaisuja asuinympäristöjemme kehittämiseksi ja tukea Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Kaikille avoimessa ensimmäisessä vaiheessa yhteiseen keskusteluun osallistujia pyydettiin esittämään uusia ajatuksia siitä, miten elämme yhdessä. Bauhaus-tiedonanto pohjautuu näihin keskusteluihin.

Yhteiskehittäminen on jatkossakin keskeinen toimintamalli ja sitä kehitetään ensimmäisten konkreettisten tulosten arviointien kautta. Komissio tuleekin jatkossa syventämään yhteistyötään uuden eurooppalaisen Bauhausin ympärille syntyneen yhteisön kanssa, jonka muodostavat omistautuneet yksilöt, organisaatiot ja viranomaiset. (Lähde: Euroopan komissio ja Komission Suomen edustusto)

Lisätietoja New European Bauhaus

Euroopan komission Bauhaus-tiedonanto

Euroopan unionin polku digitaaliselle vuosikymmenelle

Euroopan komissio on esittänyt ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” ‑suunnitelman, jonka avulla EU pyrkii saavuttamaan yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiotavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelman mukaan EU:n vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita varten luodaan konkreettinen tulosmekanismi. EU:n jäsenmaiden kanssa perustetaan vuotuinen yhteistyösykli, jolla varmistetaan, että digitaidot ja ‑infrastruktuuri sekä yritysten ja julkisten palvelujen digitalisointi kehittyvät EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös toteuttaa laajoja digihankkeita komission ja jäsenmaiden yhteistyönä.

Koronapandemian yhteydessä on havaittu, kuinka tärkeää digitaaliteknologia on kestävän ja vauraan yhteiskunnan rakentamisessa. Kriisi on myös paljastanut kuilun digiratkaisuja hyödyntävien yritysten ja perinteisiä, ei-digitaalisia työtapoja käyttävien yritysten välillä. Samalla ovat korostuneet tietoliikenneyhteyksien erot kaupunkialueilla ja syrjäisillä maaseutualueilla.

Digitalisaatio on toisaalta synnyttänyt runsaasti uusia työmahdollisuuksia Euroopan markkinoilla, missä jäi viime vuonna täyttämättä yli 500 000 kyberturvallisuus- ja data-asiantuntijan paikkaa. Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -suunnitelmalla halutaan vahvistaa EU:n johtoasemaa digikehityksen saralla ja edistää ihmiskeskeisiä ja kestäviä digitaalisia toimintamalleja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia sekä kansalaisille että yrityksille.

Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -suunnitelman pohjana on Euroopan digitaalinen kompassi, jossa komissio hahmotteli EU:n digitalisaatiokehityksen suuntaviivoja vuoteen 2030.

Digitalisaatio on edennyt jäsenmaissa viime vuosina hyvin epätasaisesti. Niissä maissa, joissa eteneminen oli hidasta viisi vuotta sitten, ei kehitys ole edelleenkään nopeutunut. Uudella suunnitelmalla luodaan yhteistyömalli, jonka puitteissa voidaan tehdä yhdessä töitä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja myös ottaa huomioon jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat.

Komission ehdottamaan hallinnointikehykseen sisältyy seurantajärjestelmä, jossa tavoitteiden mukaista kehitystä mitataan uudistetulla digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksillä (DESI).

Komissio tarkastelee tavoitteita uudelleen vuonna 2026 ja ottaa siinä yhteydessä huomioon teknologian, talouden ja yhteiskunnan kehityksen.

Usean maan yhteishankkeet ovat laajoja hankkeita, joilla voidaan edistää EU:n digitalisaatiokehitystä tehokkaammin kuin yksittäisten maiden toimilla. Komissio on jo laatinut yhteishankkeita varten alustavan luettelon, jossa mainitaan useita investointikohteita: datainfrastruktuuri, matalatehoiset prosessorit, 5G-viestintäverkot, suurteholaskenta, turvallinen kvanttitason infrastruktuuri, digitaalinen julkishallinto, lohkoketjuteknologia, digitaali-innovointikeskittymät ja investoinnit digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

Monikansallisissa yhteishankkeissa on määrä hyödyntää investointeja paitsi jäsenmaista myös EU:n rahoituslähteistä, kuten elpymis- ja palautumistukivälineestä. Hankkeisiin voivat tapauskohtaisesti investoida myös muut julkiset ja yksityiset tahot. (Lähde: Euroopan komission Suomen edustusto)

Lisätietoa Euroopan komission laajemmassa tiedotteessa.

Uuden Eurobarometri-tutkimuksen mukaan eurooppalaiset ovat hyvin tiede- ja teknologiamyönteisiä

Uusi Eurobarometri-tutkimus EU:n kansalaisten tietämyksestä ja asenteista tieteeseen ja teknologiaan osoittaa, että yhdeksän kymmenestä EU:n kansalaisesta (86%) pitää tieteen ja teknologian vaikutusta pääasiassa positiivisena. He uskovat, että kehitteillä olevat teknologiat, erityisesti aurinkoenergia (92%), rokotteet ja tartuntatautien torjuminen (86%) sekä tekoäly (61%), vaikuttavat myönteisesti elämäntapaamme seuraavien 20 vuoden aikana.

Tuloksista ilmenee myös, että ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita tieteestä ja teknologiasta (82%). EU:n kansalaisten kiinnostus tieteeseen ja teknologiaan sekä niihin liittyvät odotukset ja osallistuminen niihin liittyvään toimintaan on monilla alueilla kasvanut viime vuosina. Vastaajat mainitsivat useimmiten terveyden- ja sairaanhoidon sekä ilmastonmuutoksen torjunnan, kun heiltä kysyttiin, millä aloilla tutkimuksen ja innovoinnin avulla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia.

Eurobarometri-kysely tuo esiin myös tutkimukseen ja innovointiin liittyviä haasteita. Monet EU:n kansalaiset (57%) ovat sitä mieltä, että tiede ja teknologia auttavat parantamaan pääasiassa niiden ihmisten elämää, jotka ovat jo nyt paremmassa asemassa, eikä huomiota kiinnitetä tarpeeksi eroihin naisten ja miesten tarpeissa (23 %). Yli puolet uskoo, että tutkijat Kiinassa (58%), Yhdysvalloissa (57%) ja Japanissa (54%) ovat pidemmällä tieteellisten keksintöjen tekemisessä kuin EU:n tutkijat.

Yli kaksi kolmasosaa (68%) katsoo, että tutkijoiden olisi osallistuttava poliittisiin keskusteluihin sen varmistamiseksi, että päätöksissä otetaan huomioon tieteellinen näyttö.

Lähes kolme neljäsosaa (72%) vastaajista katsoo, että hallitusten olisi varmistettava, että uudet teknologiat hyödyttävät kaikkia, ja yli kolme neljäsosaa (79%) on sitä mieltä, että hallitusten olisi saatava yksityiset yritykset torjumaan ilmastonmuutosta. Lähde Euroopan komission Suomen edustusto.

Lisätietoja Euroopan komission laajemmassa tiedotteessa.

Lisää tehoa ja tukea eurooppalaiseen hanke- ja verkostoyhteistyöhön!

Euroopan alueiden innovaatio- ja tutkimusverkoston (ERRIN) palvelut ovat saatavilla kantahämäläisille toimijoille!

ERRIN on yli 125 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen alueen, niiden toimijoiden ja Brysselin aluetoimistojen muodostama dynaaminen yhteistyöverkosto. Verkosto edistää tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja jäsentensä EU-hankekumppanuuksia vahvistaakseen tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia alueilla.

ERRIN tarjoaa ajankohtaista tietoa tutkimukseen ja innovaatioihin liittyen sekä toimii kanavana eri alueiden toimijoiden välillä yhdessä Brysselin toimistojen kanssa. Verkosto järjestää säännöllisesti alueellisille toimijoille suunnattuja työpajoja, konferensseja, seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä tiedottaa avoinna olevista EU-rahoitus- ja partnerihauista kehittäjille ja aluetoimijoille. Verkoston kautta on mahdollisuus saada uusia kontakteja ja löytää sopivia kumppaneita EU-hankkeisiin sekä saada palautetta omille hankeideoille. ERRIN myös tukee jäsentensä eurooppalaista toimintaa ja tapahtumia sekä tarjoaa väylän alueellisten toimijoiden tutkimus- ja innovaatioprofiilin kehittämiseen ja innovaatioyhteisöihin osallistumiseen EU:n tasolla. 

Häme EU Officen jäsenyyden myötä kantahämäläiset kehittäjät ja hanketoimijat voivat rekisteröityä ERRINin verkkosivuille maksutta ja hyötyä verkoston tarjoamasta ajankohtaisesta EU:n rahoitusohjelmia ja ehdotuspyyntöjä koskevasta tiedosta ja tapahtumista.

Lue lisää ERRIN-verkostosta.

Rekisteröidy ERRIN-verkoston käyttäjäksi tästä linkistä, niin pääset ilmoittautumaan tilaisuuksiin ja saat käyttöösi muun muassa ERRIN-ilmoitustaulun, johon voi ladata sisältöä organisaation tapahtumista tai hakuilmoituksia.

Tilaa tästä verkoston uutiskirje.

Häme EU Office on avautunut ja palvelee kantahämäläisiä toimijoita Brysselissä!

Brysselissä sijaitseva Häme EU Office on osa Hämeen liittoa. Toimistomme edistää Kanta-Hämeen maakunnan ja sen toimijoiden elinvoimaisuutta, kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä Euroopan unioniin liittyvän toiminnan ja eurooppalaisen yhteistyön kautta.

Välitämme Euroopan unioniin liittyvää tietoa ja tuemme maakunnan EU-edunvalvontaa. Lisäksi toimistomme välittää lisäksi tietoa Kanta-Hämeen toimijoiden kannalta tärkeistä eurooppalaisista verkostoista, yhteistyökumppaneista, tapahtumista ja EU-rahoitusmahdollisuuksista. Maksuttomat palvelumme kantahämäläisille toimijoille:

 • Euroopan unionin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut ja kontaktit
 • EU-toimintaympäristöön liittyvät asiantuntijapalvelut
 • Kansainväliset EU-rahoitteiset hankkeet
 • Uutisia Brysselistä – Häme EU Officen uutiskirje
 • EU-edunvalvonta ja vaikuttaminen
 • Kantahämäläisten toimijoiden Brysselin vierailut ja opintomatkat
 • EU-verkostot, kontaktit ja kansainväliset yhteistyöalustat
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen Brysselissä
 • Kokous-, neuvottelu- ja seminaaritilat Brysselissä
 • EU-aiheiset ja kansainvälisiin asioihin liittyvät koulutukset, perehdyttämisohjelmat ja valmennukset Brysselissä ja Kanta-Hämeessä
 • Muut toimeksiannot

Työskentelypiste ja kokoustilat varattavissa

Häme EU Office sijaitsee keskeisellä paikalla Brysselissä. Toimisto on vain lyhyen kävelymatkan päässä Euroopan parlamentista, EU-instituutioista ja keskeisistä EU-sidosryhmistä. Häme EU Officessa on varattavissa työpiste, jossa mahtuu työpöydän ääreen kaksi henkilöä. Lisäksi työhuoneesta löytyy pieni neuvotteluryhmä. Kerroksesta löytyy useampia kokous-, vierailu- ja neuvottelutiloja ja niihin liittyviä palveluita, jotka ovat kantahämäläisten toimijoiden varattavissa.

Kantahämäläinen toimija, tilaa Häme EU Officen uutiskirje

Lähetämme kirjeen noin viiden viikon välein ja se sisältää Kanta-Hämeen kehittämisen ja elinvoimaisuuden vahvistamisen kannalta kiinnostavia Euroopan unioniin liittyviä aiheita ja uutisia. Tilaa Häme EU Office uutiskirje tästä linkistä.

Lue lisää Häme EU Officesta

Kiinnostavia EU-tapahtumia ja EU-rahoituskoulutuksia

Vielä ehtii ilmoittautua Euroopan suurimpaan alue- ja kaupunkikehittämisen tapahtumaan!
European Week of Regions and Cities järjestetään verkkotapahtumana 11-14.10.2021. Ohjelmassa on tänäkin vuonna suuri määrä kiinnostavia webinaareja monilta eri aihealueilta, joita voi päästä helposti katselemaan verkon kautta.

Lue lisää ja ilmoittaudu: European Week of Regions and Cities

”Pellolta pöytään”, Farm to fork 14-15.10.2021 EU:n verkkokonferenssi
Kattava ja informatiivinen mm. kestävää ruokatuotantoa ja kiertotaloutta käsittelevä konferenssi.

Lue lisää: Farm to Fork -konferenssi

EU Sustainable Energy Week 25-29.10.2021
EU:n vuosittainen energia-alan tapahtuma kokoaa laajasti yhteen alan toimijoita koko Euroopasta.

Lue lisää: EU Sustainable Energy Week

Fourth European Education Summit – The Next Decade of European Education 9.12.2021
Koulutusalan nykytilaa, haasteita, mahdollisuuksia ja tulevaisuuden skenaarioita luotaava EU-verkkokonferenssi.

Lue lisää: Fourth European Education Summit