Henkilöstö

Päivitetty 24. helmikuuta 2020

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hame.fi

Anna-Mari Ahonen

Maakuntajohtaja

Liiton johto, edunvalvonta ja kansainväliset suhteet.

+358 50 572 0945

Niina Haake

Projektipäällikkö

Maakunnallinen sote-yhteistyö, sote-yhteistyöryhmien valmistelu ja koordinointi, maakunnan yhdyshenkilö sosiaali- ja terveysministeriöön.

+358 40 869 6436

Juuso Helander

Liikenneasiantuntija

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja seuranta, liikenteen asiantuntijatehtävät, liikenteen yhteistyö- ja työryhmätehtävät.

+358 46 922 6643

Auli Hieta

Taloussihteeri

Talous- ja henkilöstöasiat, eläkeasiamiehen tehtävät.

+358 44 303 0720

Sebastian Hovi

Suunnittelija, aluekehittäminen

Häme-portfolio -hankesalkkuun liittyvät tehtävät.

+358 50 502 6074

Johanna Hämäläinen

Projektiasiantuntija

Sote-hankkeiden valmistelu- ja asiantuntijatehtävät.

+358 50 436 7246

Mirva Kandolin

Hallintopäällikkö

Hallintotiimin esimies, luottamushenkilöstöhallinto, henkilöstö- ja taloushallinto, yleishallinto.

+358 50 048 3633

Tanja Knuuttila

Assistentti, hallinto

Hallinnon avustavat tehtävät.

+358 50 441 7867

Heidi Koponen

Aluesuunnittelupäällikkö

+358 44 555 2342

Pirkko Kiikeri-Kuusela

Kehittämiskoordinaattori

EU- ja kansallisten rahoitusohjelmien hallinto, MYR ja MYRS -hallinto.

+358 50 353 7897

Jaana Laakso

Maakuntajohtajan assistentti
Yhteyskoordinaattori

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapahtumat, maakunnan matkailu- ja kulttuuriasiat.

+358 50 370 1417

Mia Laine

Hallintokoordinaattori

+358 44 906 3242

Matti Lipsanen

Kehittämisjohtaja
maakuntajohtajan 1. sijainen

Elinvoima-vastuualueen vetäjä, aluesuunnittelun ja aluekehityksen johto, maakunnan ja liiton strategiatyö, Itämeren alueen Interreg-ohjelma.

+358 50 506 0697

Jesse Marola

Maakunta-analyytikko

Aluekehityksen seuranta, ennakointi ja maakunnan tietopalvelu.

+358 50 592 6562

Paula Mustonen

Maakuntainsinööri

Maakuntakaavan valmistelu, luonnonsuojelu- ja luonnonvara-asiat, maakunnallinen ilmastoyhteistyö, virkistysalueet ja reitistöt, paikkatietoaineistot- ja analyysit.
Virkistysalueyhdistyksen asiamies.

+358 50 375 3218

Marko Mälly

Maakunnan kehittämispäällikkö

Aluekehitystiimin esimies, maakunta- ja kansallinen ohjelmatyö, EAKR-ohjelma, MYR-sihteeri, MYRS-puheenjohtaja.

+358 50 575 2193

Heikki Pusa

Johtava asiantuntija
Yli-insinööri

Aluesuunnittelutiimin esimies, maakuntakaavoituksen ja liikennejärjestelmätyön johto.

+358 500 483 642

Anna-Riitta Rajaveräjä

Asianhallintasihteeri

Asiakirjahallinnon tehtävät: diaari, arkisto ja asianhallintajärjestelmä.

+358 44 300 6232

Arto Saarinen

Aluekehitysasiantuntija

Häme-ohjelman ja Smart Tavastia -ohjelman toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus: Central Baltic ja Interreg Europe -ohjelmat.

+358 50 305 2539

Reetta Sorjonen

Suunnittelija, viestintä

Viestinnän suunnittelu ja toteutus.

+358 44 300 5230

Minna Takala

Aluekehitysasiantuntija

Häme-ohjelman ja Smart Tavastia -ohjelman toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus.

Vuorotteluvapaalla 4.4.-30.9.2020.

+358 50 526 4648

Olli Vaunumäki

ATK-suunnittelija

ICT-tukipalvelut, tietoliikenneyhteyksien yhdyshenkilö, ICT-hankinnat, kiinteistöpalvelut.

+358 40 586 2641

Jouko Ylipaavalniemi

Yhteysjohtaja

Yhteyspalvelut-vastuualueen vetäjä, sidosryhmä- ja edunvalvontayhteistyö, yleishallinnon johto.

+358 50 327 2837