Henkilöstö

Päivitetty 27. huhtikuuta 2021

Sähköpostimme ovat muotoa

Anna-Mari Ahonen

Maakuntajohtaja

Liiton johto, edunvalvonta ja kansainväliset suhteet.

+358 50 572 0945

Juuso Helander

Liikenneasiantuntija

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja seuranta, liikenteen asiantuntijatehtävät, liikenteen yhteistyö- ja työryhmätehtävät.

+358 46 922 6643

Auli Hieta

Taloussihteeri

Talous- ja henkilöstöasiat, eläkeasiamiehen tehtävät.

+358 44 303 0720

Maria Jokinen

Elinkeinopäällikkö

Häme Goes for Growth -hanke

+358 50 342 4902

Mirva Kandolin

Hallintopäällikkö

Hallintotiimin esimies, luottamushenkilöstöhallinto, henkilöstö- ja taloushallinto, yleishallinto.

+358 50 048 3633

Tanja Knuuttila

Assistentti, hallinto

Hallinnon avustavat tehtävät.

+358 50 441 7867

Heidi Koponen

Aluesuunnittelupäällikkö

Aluesuunnittelutiimin esimies, maakuntakaavoitus, yhdyskuntarakenne, asuminen, kulttuuriympäristö, maisema-alueet.

+358 44 555 2342

Pirkko Kiikeri-Kuusela

Kehittämiskoordinaattori

EU- ja kansallisten rahoitusohjelmien hallinto, Maakunnan yhteistyöryhmän ja Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön hallinto.

+358 50 353 7897

Jaana Laakso

Maakuntajohtajan assistentti
Yhteyskoordinaattori

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapahtumat, maakunnan matkailu- ja kulttuuriasiat.

+358 50 370 1417

Riikka Rintala

Hallintokoordinaattori

Hallinnon toimivuuden tukeminen ja kehittäminen.

+358 44 906 3242

Matti Lipsanen

Kehittämisjohtaja
maakuntajohtajan 1. sijainen

Elinvoima-vastuualueen vetäjä, aluesuunnittelun ja aluekehityksen johto, maakunnan ja liiton strategiatyö, Itämeren alueen Interreg-ohjelma.

+358 50 506 0697

Jesse Marola

Maakunta-analyytikko

Aluekehityksen seuranta, ennakointi ja maakunnan tietopalvelu.

+358 50 592 6562

Paula Mustonen

Maakuntainsinööri

Maakuntakaavan valmistelu, luonnonsuojelu- ja luonnonvara-asiat, maakunnallinen ilmastoyhteistyö, virkistysalueet ja reitistöt, paikkatietoaineistot- ja analyysit.
Virkistysalueyhdistyksen asiamies.

+358 50 375 3218

Marko Mälly

Maakunnan kehittämispäällikkö

Aluekehitystiimin esimies, maakunta- ja kansallinen ohjelmatyö, EAKR-ohjelma, MYR-sihteeri, MYRS-puheenjohtaja.

+358 50 575 2193

Anna-Riitta Rajaveräjä

Asianhallintasihteeri

Asiakirjahallinnon tehtävät: diaari, arkisto ja asianhallintajärjestelmä.

+358 44 300 6232

Arto Saarinen

Aluekehitysasiantuntija

Häme-ohjelman ja Smart Tavastia -ohjelman toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus: Central Baltic ja Interreg Europe -ohjelmat.

+358 50 305 2539

Reetta Sorjonen

Viestintäpäällikkö

Viestinnän strategisten linjausten valmistelu, viestinnän suunnittelu ja toteutus, mediasuhteet, viestintätiimin vetäjä.

+358 44 300 5230

Krista Taipale

Hankejohtaja

Häme Goes Global -hanke, Häme EU Office (Bryssel).

+32 49 812 6000

Minna Takala

Aluekehitysasiantuntija

Häme-ohjelman ja Smart Tavastia -ohjelman toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus.

+358 50 526 4648

Olli Vaunumäki

ATK-suunnittelija

ICT-tukipalvelut, tietoliikenneyhteyksien yhdyshenkilö, ICT-hankinnat, kiinteistöpalvelut.

+358 40 586 2641

Jouko Ylipaavalniemi

Yhteysjohtaja

Yhteyspalvelut-vastuualueen vetäjä, sidosryhmä- ja edunvalvontayhteistyö, yleishallinnon johto.

+358 50 327 2837