Henkilöstö

Päivitetty 16. maaliskuuta 2023

Sähköpostimme ovat muotoa

Edunvalvonta ja kansainvälisyys

Edunvalvontamme on terävää, kyvykästä ja vahvasti argumentoivaa. Toimimme maakunnan ja sen kuntien tukena. Elämme kansainvälistä arkea, tiedostamme EU-politiikan mahdollisuudet ja olemme mukana Suomen ja EU:n välisessä keskustelussa. Tunnistamme myös valtakunnan politiikan oleelliset prosessit ja pelaajat – kehen vaikutamme milloinkin ja kenen kanssa.

Toni K. Laine

Vt. maakuntajohtaja

Liiton johto, edunvalvonta
toni.laine(a)hame.fi

+358 50 463 7810

Krista Taipale

Hankejohtaja

Häme Goes Global -hanke, Häme EU Office (Bryssel).

+32 49 812 6000

Elinvoima-vastuualue

Vastuualueeseen kuuluvat aluekehittämisen ja aluesuunnittelun asiantuntijamme. He vastaavat maakuntakaavan laatimisesta ja kehittämisestä sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, joiden avulla luodaan kuntiemme ja maakuntamme kestävän elämäntavan, kehityksen ja elinvoiman perustaa. He ohjaavat strategisesti maakunnan hankesalkkua, kokoavat toteuttamisvoiman Kestävän kasvun Häme -painopisteiden taakse, valmistelevat rahoitusohjelmakautta ja rahoitettavien hankkeiden valintaa sekä tukevat maakunnan hankekonsortioita.

Jyri Sarkkinen

Kehittämisjohtaja
Maakuntajohtajan 1. vara

Liiton johto, Elinvoima-vastuualueen johto

+358 50 523 1598

Aluekehitystiimi

Sebastian Hovi

Aluekehitysasiantuntija

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja Smart Hämeen toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus.

+358 50 563 7297

Pirkko Kiikeri-Kuusela

Kehittämiskoordinaattori

EU- ja kansallisten rahoitusohjelmien hallinto, Maakunnan yhteistyöryhmän ja Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön hallinto.

+358 50 353 7897

Jukka Lidman

Maakunta-analyytikko

Tilasto- ja tietopalvelu, ennakointi, tiedolla johtaminen, Tietotiimin vetäjä

+358 50 479 2541

Marko Mälly

Maakunnan kehittämispäällikkö

Aluekehitystiimin esihenkilö, maakunta- ja kansallinen ohjelmatyö, EAKR-ohjelma, MYR-sihteeri, MYRS-puheenjohtaja.

+358 50 575 2193

Arto Saarinen

Aluekehitysasiantuntija

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja Smart Hämeen toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus: Central Baltic ja Interreg Europe -ohjelmat.

+358 50 305 2539

Minna Takala

Projektipäällikkö

Häme Goes into Ecosystems -hanke (1.1.2023–31.12.2024)

+358 50 526 4648

Aluesuunnittelutiimi

Juuso Helander

Liikenneasiantuntija

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja seuranta, liikenteen asiantuntijatehtävät, liikenteen yhteistyö- ja työryhmätehtävät.

+358 46 922 6643

Heidi Koponen

Aluesuunnittelupäällikkö

Aluesuunnittelutiimin esihenkilö, maakuntakaavoitus, yhdyskuntarakenne, asuminen, kulttuuriympäristö, maisema-alueet.

+358 44 555 2342

Paula Mustonen

Maakuntainsinööri

Maakuntakaavan valmistelu, luonnonsuojelu- ja luonnonvara-asiat, maakunnallinen ilmastoyhteistyö, virkistysalueet ja reitistöt, paikkatietoaineistot- ja analyysit.
Virkistysalueyhdistyksen asiamies.

+358 50 375 3218

Yhteyspalvelut-vastuualue

Vastuualueeseen kuuluvat hallinnon ja viestinnän asiantuntijat. Heidän tehtävänään on turvata organisaatiomme sujuva arki ja varmistaa ajantasainen ja oikea-aikainen viestintä niin sisäisesti kuin organisaation ulkopuolellekin. Vastuualueella tunnistetaan maakunnan elinvoimaan vaikuttavia tärkeitä toimijoita ja tuodaan heitä yhteen, rakennetaan verkostoja ja tuotetaan yhteistyön alustoja maakuntamme kunnille ja muille toimijoille sekä vaikutetaan niissä itse.

Jouko Ylipaavalniemi

Yhteysjohtaja
Maakuntajohtajan 2. vara

Liiton johto, Yhteyspalvelut-vastuualueen johto, sidosryhmä- ja edunvalvontayhteistyö, kansainväliset suhteet

+358 50 327 2837

Hallintotiimi

Auli Hieta

Taloussihteeri

Talous- ja henkilöstöasiat, eläkeasiamiehen tehtävät.

+358 44 303 0720

Marita Lähteenmäki

Hallintopäällikkö

Hallintotiimin esihenkilö, luottamushenkilöstöhallinto ja päätöksenteon tuki, henkilöstö- ja taloushallinto ja yleishallinnon tehtävät ja juridiikka.

+358 40 357 9262

Tanja Knuuttila

Hallintoassistentti

Hallinnon avustavat tehtävät.

+358 50 441 7867

Jaana Laakso

Maakuntajohtajan assistentti
Yhteyskoordinaattori

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapahtumat, maakunnan matkailu- ja kulttuuriasiat.

+358 50 370 1417

Anna-Riitta Rajaveräjä

Asianhallintasihteeri

Asianhallintajärjestelmät

+358 44 300 6232

Riikka Rintala

Hallintosuunnittelija

Hallinnon toimivuuden tukeminen ja kehittäminen, Hämeen liiton tietosuojavastaava

+358 44 906 3242

Olli Vaunumäki

ATK-suunnittelija

ICT-tukipalvelut, tietoliikenneyhteyksien yhdyshenkilö, ICT-hankinnat, kiinteistöpalvelut.

+358 40 586 2641

Viestintä

Reetta Sorjonen

Viestintäpäällikkö

Viestinnän strategisten linjausten valmistelu, viestinnän suunnittelu ja toteutus, mediasuhteet, viestintätiimin vetäjä.

+358 44 300 5230