Henkilöstö

Päivitetty 29. maaliskuuta 2022

Sähköpostimme ovat muotoa

Juuso Helander

Liikenneasiantuntija

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja seuranta, liikenteen asiantuntijatehtävät, liikenteen yhteistyö- ja työryhmätehtävät.

+358 46 922 6643

Auli Hieta

Taloussihteeri

Talous- ja henkilöstöasiat, eläkeasiamiehen tehtävät.

+358 44 303 0720

Mirva Kandolin

Vs. hallintojohtaja
vt. maakuntajohtajan 2. sijainen

Hallintotiimin esimies, luottamushenkilöstöhallinto, henkilöstö- ja taloushallinto, yleishallinto.

+358 50 048 3633

Tanja Knuuttila

Assistentti, hallinto

Hallinnon avustavat tehtävät.

+358 50 441 7867

Heidi Koponen

Aluesuunnittelupäällikkö

Aluesuunnittelutiimin esimies, maakuntakaavoitus, yhdyskuntarakenne, asuminen, kulttuuriympäristö, maisema-alueet.

+358 44 555 2342

Pirkko Kiikeri-Kuusela

Kehittämiskoordinaattori

EU- ja kansallisten rahoitusohjelmien hallinto, Maakunnan yhteistyöryhmän ja Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön hallinto.

+358 50 353 7897

Jaana Laakso

Maakuntajohtajan assistentti
Yhteyskoordinaattori

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapahtumat, maakunnan matkailu- ja kulttuuriasiat.

+358 50 370 1417

Jukka Lidman

Maakunta-analyytikko

Tilasto- ja tietopalvelu, ennakointi, tiedolla johtaminen, Tietotiimin vetäjä

+358 50 479 2541

Paula Mustonen

Maakuntainsinööri

Maakuntakaavan valmistelu, luonnonsuojelu- ja luonnonvara-asiat, maakunnallinen ilmastoyhteistyö, virkistysalueet ja reitistöt, paikkatietoaineistot- ja analyysit.
Virkistysalueyhdistyksen asiamies.

+358 50 375 3218

Marko Mälly

Maakunnan kehittämispäällikkö

Aluekehitystiimin esimies, maakunta- ja kansallinen ohjelmatyö, EAKR-ohjelma, MYR-sihteeri, MYRS-puheenjohtaja.

+358 50 575 2193

Anna-Riitta Rajaveräjä

Asianhallintasihteeri

Asiakirjahallinnon tehtävät: diaari, arkisto ja asianhallintajärjestelmä.

+358 44 300 6232

Riikka Rintala

Hallintokoordinaattori

Hallinnon toimivuuden tukeminen ja kehittäminen.

+358 44 906 3242

Arto Saarinen

Aluekehitysasiantuntija

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja Smart Hämeen toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus: Central Baltic ja Interreg Europe -ohjelmat.

+358 50 305 2539

Jyri Sarkkinen

Kehittämisjohtaja

Elinvoima-vastuualueen johto

+358 50 523 1598

Reetta Sorjonen

Viestintäpäällikkö

Viestinnän strategisten linjausten valmistelu, viestinnän suunnittelu ja toteutus, mediasuhteet, viestintätiimin vetäjä.

+358 44 300 5230

Krista Taipale

Hankejohtaja

Häme Goes Global -hanke, Häme EU Office (Bryssel).

+32 49 812 6000

Minna Takala

Aluekehitysasiantuntija

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja Smart Hämeen toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus.

+358 50 526 4648

Olli Vaunumäki

ATK-suunnittelija

ICT-tukipalvelut, tietoliikenneyhteyksien yhdyshenkilö, ICT-hankinnat, kiinteistöpalvelut.

+358 40 586 2641

Jouko Ylipaavalniemi

Vt. maakuntajohtaja

Liiton johto, edunvalvonta ja kansainväliset suhteet, sidosryhmä- ja edunvalvontayhteistyö.

+358 50 327 2837