Hämeen liiton johto

Päivitetty 31. tammikuuta 2020

Anna-Mari Ahonen

Maakuntajohtaja

Liiton johto, edunvalvonta ja kansainväliset suhteet.

+358 50 572 0945

Mirva Kandolin

Hallintopäällikkö

Hallintotiimin esimies, luottamushenkilöstöhallinto, henkilöstö- ja taloushallinto, yleishallinto.

+358 50 048 3633

Matti Lipsanen

Kehittämisjohtaja
maakuntajohtajan 1. sijainen

Elinvoima-vastuualueen vetäjä, aluesuunnittelun ja aluekehityksen johto, maakunnan ja liiton strategiatyö, Itämeren alueen Interreg-ohjelma.

+358 50 506 0697

Marko Mälly

Maakunnan kehittämispäällikkö

Aluekehitystiimin esimies, maakunta- ja kansallinen ohjelmatyö, EAKR-ohjelma, MYR-sihteeri, MYRS-puheenjohtaja.

+358 50 575 2193

Heikki Pusa

Johtava asiantuntija
Yli-insinööri

Aluesuunnittelutiimin esimies, maakuntakaavoituksen ja liikennejärjestelmätyön johto.

+358 500 483 642

Jouko Ylipaavalniemi

Yhteysjohtaja

Yhteyspalvelut-vastuualueen vetäjä, sidosryhmä- ja edunvalvontayhteistyö, yleishallinnon johto.

+358 50 327 2837