Hämeen liiton johto

Päivitetty 12. lokakuuta 2020

Anna-Mari Ahonen

Maakuntajohtaja

Liiton johto, edunvalvonta ja kansainväliset suhteet.

+358 50 572 0945

Mirva Kandolin

Hallintopäällikkö

Hallintotiimin esimies, luottamushenkilöstöhallinto, henkilöstö- ja taloushallinto, yleishallinto.

+358 50 048 3633

Heidi Koponen

Aluesuunnittelupäällikkö

Aluesuunnittelutiimin esimies, maakuntakaavoitus, yhdyskuntarakenne, asuminen, kulttuuriympäristö, maisema-alueet.

+358 44 555 2342

Matti Lipsanen

Kehittämisjohtaja
maakuntajohtajan 1. sijainen

Elinvoima-vastuualueen vetäjä, aluesuunnittelun ja aluekehityksen johto, maakunnan ja liiton strategiatyö, Itämeren alueen Interreg-ohjelma.

+358 50 506 0697

Marko Mälly

Maakunnan kehittämispäällikkö

Aluekehitystiimin esimies, maakunta- ja kansallinen ohjelmatyö, EAKR-ohjelma, MYR-sihteeri, MYRS-puheenjohtaja.

+358 50 575 2193

Jouko Ylipaavalniemi

Yhteysjohtaja

Yhteyspalvelut-vastuualueen vetäjä, sidosryhmä- ja edunvalvontayhteistyö, yleishallinnon johto.

+358 50 327 2837