Yrittämisen Häme

Päivitetty 21. tammikuuta 2022

Maakunnan kehittäminen, tärkeimpien tavoitteiden asettaminen sekä rohkeiden ja joskus ankarienkin valintojen tekeminen tarvitsevat tuekseen laajaa yhteistyötä ja jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, tutkimuksen ja julkishallinnon välillä.

Käsillämme on koronpandemian jälkeinen uuden rakentaminen sekä vihreään ja digitaaliseen kasvuun suuntaaminen. Nousun tueksi saatavat kansalliset ja EU-elvytystuet on meillä Kanta-Hämeessä pystyttävä hyödyntämään parhaalla tavalla.

Tämä edellyttää maakuntamme toimijoilta monenlaista oman toiminnan uudelleen ajattelua, tehottomien vanhojen käytäntöjen kyseenalaistamista, yhä tiiviimpää yhteistyötä ja määrätietoisempaa tavoitteiden asettamista.

Pärjätäksemme kilpailussa EU-rahoituksista, luodaksemme pysyviä ja strategisesti viisaita yhteyksiä sekä saadaksemme maakuntaan tarvittavia investointeja, osaamista ja kehittämiskumppaneita, meidän on välttämätöntä rakentaa innovaatioekosysteemi ja kytkeytyä sen siivittämänä entistä vahvemmin eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Yritys, yrittäjä, kehittäjä, elinkeinoelämän edustaja, aluekehittämisen moottori, tule mukaan yhteistyöhön!

Päästäksemme tavoitteisiin, Kanta-Hämeeseen pitää rakentaa innovaatioekosysteemi. Ekosysteemit ovat yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuvia keskinäisriippuvia verkostoja. Julkinen sektori ei voi johtaa niitä, mutta sillä on merkittävä rooli niiden rakentamisessa ja kehittämisessä.

Kestävän kasvun Häme

Hämeen liiton johdolla laadittu maakuntaohjelma on koko maakunnan yhteinen kehittämisen kokonaissuunnitelma.

Keskeistä siinä on kehittämismahdollisuuksien täysimääräinen ja tehokas hyödyntäminen sekä osaamis- ja innovaatiokeskittymien toiminnan luominen ja vahvistaminen. Ohjelma toimii samalla maakuntamme älykkään erikoistumisen strategiana.

Kestävän kasvun Hämettä rakennetaan muun muassa kahdessa kokonaisuudessa:

Häme Goes for Growth

Kantaa vastuun älykkään erikoistumisen strategian edistämisestä. Tavoitteena on saada aikaan toimivia kehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemejä. Erityinen painoarvo kohdistetaan julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyön vahvistamiseen.

Häme Goes Global

Vastaa ohjelman kansainvälisestä osuudesta. Siinä autetaan maakunnan toimijoita aiempaa konkreettisemmin mukaan kansainväliseen ja ylialueelliseen kehittämisyhteistyöhön. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa maakunnan osuutta suoraan EU:lta haettavasta rahoituksesta.

Lähde mukaan yhteistyöhön! Ota yhteyttä meihin:

Maria Jokinen

Elinkeinopäällikkö, Häme Goes for Growth
+358 50 342 4902,

Krista Taipale

Hankejohtaja, Häme Goes Global
+32 49 812 6000,