Kanta-Hämeen ljs

Päivitetty 23. helmikuuta 2020

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritetään liikennejärjestelmän tavoitteet ja kehittämistarpeet sekä tarvittavat toimenpiteet meidän maakuntamme ja sen seutujen tasolla.

Meillä maakuntien liitoilla on lakisääteisiä tehtäviä, joista yksi on käynnistää maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessi. Laki velvoittaa meitä johtamaan suunnitteluun liittyvää yhteistyötä maakunnassa ja suunnittelun sovittamista yhteen muiden maakunnassa tapahtuvien suunnittelutöiden kanssa.

Viimeisin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on vuodelta 2014. Siksi olemmekin käynnistäneet sen uusimisen. Tavoitevuodeksi on asetettu vuosi 2040.

Suunnittelua ohjaa työryhmä, jossa mukana ovat maakuntamme kunnat, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Väylävirasto, Traficom sekä Hämeen ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarit. Työryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntijamme Heikki Pusa ja käytännön työtä ohjaa liikenneasiantuntijamme Juuso Helander.

Keskeinen tavoitteemme on koota kuntiemme ja yhteistyötahojemme näkemys liikennejärjestelmän tärkeimmistä kysymyksistä, ja viestittää yhteistä tahtotilaa koko maakunnan osalta.

Uuden maakunnallisen suunnitelman pohjana toimii Häme-ohjelma 2018+, maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntakaava 2040. Otamme huomioon myös valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön ja Länsi-Suomen liikennestrategian tavoitteet siltä osin kuin ne maakuntamme soveltuvat. Huomioimme liikennejärjestelmäsuunnitelmassa myös kaikki liikenteen kulkumuodot.

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta voi kysyä tarkemmin johtavalta asiantuntijaltamme Heikki Pusalta ja liikenneasiantuntijaltamme Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.