Länsi-Suomen liikennestrategia

Päivitetty 22. kesäkuuta 2020

Olemme mukana Länsi-Suomen maakuntien yhteisessä liikennestrategian valmistelussa. Strategia sijoittuu valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin.

Tämän yhteisen työn tavoitteena on tunnistaa ja linjata maakunnillemme yhteisiä tarpeita, joista viestitään valtakunnan tasolle. Strategiatyö käynnistettiin tammikuussa 2020 ja se valmistuu lokakuussa 2020.

Meidän lisäksemme strategiaa ovat tekemässä Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sekä Satakunnan liitot. Johtava asiantuntijamme Heikki Pusa toimii tämän yhteisen työn ohjausryhmän puheenjohtajana. Väylävirasto ja Traficom osallistuvat työn rahoitukseen ja myös ohjausryhmätyöhön.

Ylimaakunnallisessa liikennestrategiassa tulkitaan valtakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelman valintoja ja painotuksia meidän läntisten maakuntiemme olosuhteisiin. Tunnistamme ja poimimme myös esiin ne yhteiset linjaukset, joita haluamme edistää maakunnan tasolla. Yhteisen strategian toimeenpano tapahtuu jokaisen maakunnan omassa suunnittelussa.

Maakuntien yhteisen työn pohjaksi tehtiin esiselvitys Länsi-Suomen maakuntien yhteisestä liikennestrategiasta vuonna 2019. Selvityksessä hahmoteltiin yhteistyön pääkysymykset, tavoite ja tarkoitus.

Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategian luonnos kommentoitavana

Läntisen Suomen kuusi maakuntaa ovat laatineet luonnoksen yhteisestä liikennestrategiasta. Siinä kiteytetään yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden.

Strategiaan voi vaikuttaa kommentoimalla. Kommentteja voi esittää elokuun 2020 loppuun asti. Strategialuonnokseen ja kyselyyn pääsee tästä linkistä: Sitowise – Länsi-Suomen liikennestrategia

Strategialuonnosta jatkojalostetaan kommenttien perusteella. Strategia valmistuu lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Länsi-Suomen maakuntien liikennestrategiatyöstä voi kysyä tarkemmin johtavalta asiantuntijaltamme, Heikki Pusalta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.