Länsi-Suomen liikennestrategia

Päivitetty 18. tammikuuta 2021

Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia sijoittuu valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin.

Tämän yhteisen työn tavoitteena on tunnistaa ja linjata maakunnillemme yhteisiä tarpeita, joista viestitään valtakunnan tasolle. Strategiatyö käynnistettiin tammikuussa 2020 ja se valmistui marraskuussa 2020.

Länsi-Suomen liikennestrategiatyötä jatketaan strategian laadinnan aikaisen ohjausryhmän edustuksella. Meidän lisäksemme strategiatyössä ovat mukana Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sekä Satakunnan liitot sekä valtion puolelta Väylävirasto ja Traficom.

Ylimaakunnallisessa liikennestrategiassa tulkitaan valtakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelman valintoja ja painotuksia meidän läntisten maakuntiemme olosuhteisiin. Tunnistamme ja poimimme myös esiin ne yhteiset linjaukset, joita haluamme edistää maakunnan tasolla. Yhteisen strategian toimeenpano tapahtuu jokaisen maakunnan omassa suunnittelussa.

Maakuntien yhteisen työn pohjaksi tehtiin esiselvitys Länsi-Suomen maakuntien yhteisestä liikennestrategiasta vuonna 2019. Selvityksessä hahmoteltiin yhteistyön pääkysymykset, tavoite ja tarkoitus.

Kuuden maakunnan yhteinen liikennestrategia on valmistunut ja sitä on käsitelty kaikissa Länsi-Suomen maakuntien maakuntahallituksissa. Strategiassa kiteytetään yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden.

Länsi-Suomen maakuntien liikennestrategiatyöstä voi kysyä tarkemmin liikenneasiantuntijaltamme Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.