Länsi-Suomen liikennestrategia

Päivitetty 6. marraskuuta 2020

Olemme mukana Länsi-Suomen maakuntien yhteisessä liikennestrategian valmistelussa. Strategia sijoittuu valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin.

Tämän yhteisen työn tavoitteena on tunnistaa ja linjata maakunnillemme yhteisiä tarpeita, joista viestitään valtakunnan tasolle. Strategiatyö käynnistettiin tammikuussa 2020 ja se valmistui marraskuussa 2020.

Meidän lisäksemme strategiaa ovat olleet tekemässä Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sekä Satakunnan liitot. Johtava asiantuntijamme Heikki Pusa toimi tämän yhteisen työn ohjausryhmän puheenjohtajana. Väylävirasto ja Traficom osallistuivat työn rahoitukseen ja myös ohjausryhmätyöhön.

Ylimaakunnallisessa liikennestrategiassa tulkitaan valtakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelman valintoja ja painotuksia meidän läntisten maakuntiemme olosuhteisiin. Tunnistamme ja poimimme myös esiin ne yhteiset linjaukset, joita haluamme edistää maakunnan tasolla. Yhteisen strategian toimeenpano tapahtuu jokaisen maakunnan omassa suunnittelussa.

Maakuntien yhteisen työn pohjaksi tehtiin esiselvitys Länsi-Suomen maakuntien yhteisestä liikennestrategiasta vuonna 2019. Selvityksessä hahmoteltiin yhteistyön pääkysymykset, tavoite ja tarkoitus.

Länsi-Suomen liikennestrategia on valmistunut

Kuuden maakunnan yhteinen liikennestrategia on valmistunut ja se on hyväksytty kaikissa Länsi-Suomen maakuntien maakuntahallituksissa. Strategiassa kiteytetään yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden.

Länsi-Suomen maakuntien liikennestrategiatyöstä voi kysyä tarkemmin johtavalta asiantuntijaltamme, Heikki Pusalta ja liikenneasiantuntijaltamme Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.