SYMBI-projekti

Päivitetty 13. toukokuuta 2020

Olemme mukana kansainvälisessä SYMBI-projektissa hankepartnerin roolissa. SYMBI-projekti keskittyy yhteen Hämeen liiton ja koko maakunnan kärkiteemoista, eli kiertotalouden edistämiseen.

SYMBIssä tavoitteena on vahvistaa mukana olevien alueiden kykyä rakentaa kestävää taloutta ja hallita ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Projektissa tuetaan teollisten symbioosien, eli teollisuudessa ja yritysten prosesseissa ja materiaalivirroissa tapahtuvan symbioosin kaltaisen vuorovaikutuksen ja hyödyntämisen, syntymistä ja käytännön toimeenpanoa.

Teollinen symbioosi parantaa ympäristön, talouden ja teollisuuden välisiä vuorovaikutussuhteita.

Teollisessa symbioosissa kannustetaan resurssien jakamiseen, samalla tavoin kuin tapahtuu luonnon omissa ekosysteemeissä, joissa kaikki materia kiertää. Näin pyritään minimoimaan jätteiden määrä.

SYMBI-projektia toteutetaan seitsemässä Euroopan unionin maassa: Espanjassa, Puolassa, Italiassa, Sloveniassa, Kreikassa, Unkarissa ja meillä Suomessa. SYMBIä rahoitetaan Interreg Europe –ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osarahoituksella.

Projektin avulla tuetaan ja tehostetaan alueellisten kehittämisohjelmien ja –politiikkojen toimintaperiaatteita ja toimeenpanoa, sekä niitä tukevia käytäntöjä, joilla edistetään teollisia symbiooseja ja kiertotaloutta.

Erityishuomio on niissä toimissa, joilla on yhteys kansallisiin rakennerahasto-ohjelmiin ja Euroopan alueiden välisen yhteistyön ohjelmiin.

Projektin ensimmäinen vaihe

Projektin ensimmäisessä vaiheessa jokainen mukana oleva alue valmisteli oman alueellisen toimintasuunnitelman, Action Planin. Suunnitelmiin on koottu sellaiset projektin kolmevuotisen toiminnan kautta omaksutut hyvät käytännöt ja opit, joilla kukin alue uskoo kehittävänsä oman alueensa kiertotaloutta ja teollisia symbiooseja.

Projektin toinen vaihe

Tässä SYMBIn toiminnallisesti kevyemmässä vaiheessa seurataan toimintasuunnitelmien toteutumista.

Tutustu Hämeen toimintasuunnitelmaan.

Pääpartneri

Espanja Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura

Partnerit

PuolaMalopolska Region
EspanjaEnvironment and Territory Regional Ministry of Andalusia
ItaliaChamber of Commerce of Molise Region
SloveniaSlovenian Government Office for Development and European Cohesion Policy
KreikkaMunicipality of Kozani – Development and Plannin Bureau
UnkariPannom Novum West-Transdanubian Regional Innovation Nonporfit LTD
SuomiHämeen liitto
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Toteutusaika

Ensimmäinen vaihe1.4.2016 – 31.3.2019
Toinen vaihe1.4.2019 – 31.3.2021

Budjetti

Kokonaisbudjetti1 599 357 euroa
Suomalaisten kumppanien budjettiHämeen liitto 114 225 euroa
HAMK 188 840 euroa

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton aluekehitysasiantuntijalta, Arto Saariselta. Katso yhteystiedot  Henkilöstö-sivulta.

SYMBI-projekti sosiaalisessa mediassa

Facebook
Twitter
#symbiproject
#SYMBI
#CircularEconomy
#IndustrialSymbiosis
@interregeurope