Alueellinen tilannekuva

Päivitetty 20. huhtikuuta 2022

Olemme laatineet analyysin maakuntamme aluekehityksen laadullisesta tilannekuvasta ja alueellisista kehitysnäkymistä. Tilannekuva luo yhteistä ymmärrystä maakuntamme ja sen eri alueiden kehityksestä.

Analyysissa tulkitaan määrällistä ja laadullista tietoa ja luodaan siten tilannekuvaa maakuntamme kehityksestä.

Maakunnan laadullisen tilannekuvan sisältönä on:

  • Väestödynamiikka.
  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.
  • Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet.
  • Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen.
  • Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana.
  • Osallisuus ja hyvinvoinnin lisäämisnen sekä eriarvoistumisen ehkäisy.

Aluekehityksen laadullisesta tilannekuvasta voi kysyä tarkemmin maakunta-analyytikoltamme, Jukka Lidmanilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.